WPF Uygulamalarında FlowDocumentReader Kullanımı

0 dakikada yazıldı

12173 defa okundu

Düzenle

Expression Studio içerisinde bulunan Expression Blend bir animasyon
tasarım aracı olarak bize WPF Windows uygulamaları tasarlama olanağı
tanıyor. Artık Windows uygulamalarında iki veya üç boyutlu animasyonlar
kullanmak gerçekten çok kolay. Son yaptığımız Expression Blend
webinerine katılanlar demolarda bu kolaylığın farkına varmışlardır. Bu
kadar animasyonlardan bahsettikten sonra bir animasyon örneği
vereceğimizi düşünüyorsanız, haklısınız ama yanılıyorsunuz :)

WPF uygulamalarında kullanabileceğimiz farklı kontroller var. Eski
Windows uygulamalarından alıştığımız Button, Label vs kontrollerin yanı
sıra çok kullanışlı ve ilginç kontroller mevcut. Bu kontrollerden
özellikle FlowDocumentReader kontrolü çok hızlı birşekilde işlevsel
uygulamalar hazırlamanızı sağlayabilir. Gelin şimdi hemen Expression
Blend ile bir WPF Windows Application yaratalım.

Yeni bir WPF Windows uygulaması yaratıyoruz.
Yeni bir WPF Windows uygulaması yaratıyoruz.

Uygulamamızı yarattıktan sonra içerisinde bir adet
FlowDocumentReader kontrolü yerleştireceğiz. Bu kontrolü direk araç
çubuğunda bulma şansınız yok. O nedenle araç çubuğundan "Asset Library"
kısmına giderek kontrolümüzü orada bulmamız gerekecek.

FlowDocumentReader kontrolümüzü Asset Library içerisinde buluyoruz.
FlowDocumentReader kontrolümüzü Asset Library içerisinde buluyoruz.

Kontrolü uygulamamızdaki Window1 penceresine yerleştirdikten sonra
kontrolümüze flowDoc adını vererek genişliğini ve yüksekliğini
ayarlıyoruz. Son olarak da pencereye bir Button yerleştirerek
içerisine de Content özelliğine "Doküman Aç" değerini vererek
gerekli bilgiyi yazmış olduk. Window1.xaml dosyasının XAML kodları
aşağıdaki şekilde sonuçlanıyor.

<Window

  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

  x:Class="Window1"

  x:Name="Window"

  Title="Window1"

  Width="640" Height="480">

 

  <Grid
x:Name="LayoutRoot">

    <FlowDocumentReader Margin="0,0,0,50" x:Name="flowDoc"/>

    <Button
HorizontalAlignment="Right"
Margin="0,0,10,10"
VerticalAlignment="Bottom"
Width="136" Height="30" Content="Doküman
"/>

  </Grid>

</Window>

\

Programımızın tasarımını bitirdik. Sıra geldi kodlamaya. Penceremizdeki
düğmeye basıldığında klasik Windows doküman açma dialoğunun gelmesini ve
seçilen bir XAML dokümanını programımızda gösterilmesini istiyoruz.
Burada özellikle bir detayı belirtmem gerek; programımızın açacağı XAML
dosyaları FlowDocument formatında olmalı. Yani bunlar herhangi bir
XAML dosyası olamaz. Bu dokümanların nasıl yaratılacağına ileride
değineceğim ama şimdilik gelin örnek bir XAML dokümanını inceleyelim.

<FlowDocument
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">

  <Table
CellSpacing="5">

 

    <Table.Columns>

      <TableColumn/>

      <TableColumn/>

      <TableColumn/>

      <TableColumn/>

    </Table.Columns>

 

    <TableRowGroup>

 

      <TableRow
Background="SkyBlue">

        <TableCell
ColumnSpan="4" TextAlignment="Center">

          <Paragraph
FontSize="24pt"
FontWeight="Bold">Gezegen Bilgileri</Paragraph>

        </TableCell>

      </TableRow>

 

      <TableRow
Background="LightGoldenrodYellow">

        <TableCell>

          <Paragraph
FontSize="14pt"
FontWeight="Bold">Gezegen</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph
FontSize="14pt"
FontWeight="Bold">Güneşten Mesafe</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph
FontSize="14pt"
FontWeight="Bold">Çap</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph
FontSize="14pt"
FontWeight="Bold">Kütle</Paragraph>

        </TableCell>

      </TableRow>

 

      <TableRow>

        <TableCell
ColumnSpan="4">

          <Paragraph
FontSize="14pt"
FontWeight="Bold">İç
Gezegenler</Paragraph>

        </TableCell>

      </TableRow>

 

      <TableRow>

        <TableCell>

          <Paragraph>Merkür</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>57,910,000 km</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>4,880 km</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>3.30e23 kg</Paragraph>

        </TableCell>

      </TableRow>

      <TableRow
Background="lightgray">

        <TableCell>

          <Paragraph>Venus</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>108,200,000 km</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>12,103.6 km</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>4.869e24 kg</Paragraph>

        </TableCell>

      </TableRow>

      <TableRow>

        <TableCell>

          <Paragraph>Dünya</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>149,600,000 km</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>12,756.3 km</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>5.972e24 kg</Paragraph>

        </TableCell>

      </TableRow>

      <TableRow
Background="lightgray">

        <TableCell>

          <Paragraph>Mars</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>227,940,000 km</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>6,794 km</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>6.4219e23 kg</Paragraph>

        </TableCell>

      </TableRow>

 

      <TableRow>

        <TableCell
ColumnSpan="4">

          <Paragraph
FontSize="14pt"
FontWeight="Bold">Dış
Gezegenler</Paragraph>

        </TableCell>

      </TableRow>

 

      <TableRow>

        <TableCell>

          <Paragraph>Jupiter</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>778,330,000 km</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>142,984 km</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>1.900e27 kg</Paragraph>

        </TableCell>

      </TableRow>

      <TableRow
Background="lightgray">

        <TableCell>

          <Paragraph>Satürn</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>1,429,400,000 km</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>120,536 km</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>5.68e26 kg</Paragraph>

        </TableCell>

      </TableRow>

      <TableRow>

        <TableCell>

          <Paragraph>Uranüs</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>2,870,990,000 km</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>51,118 km</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>8.683e25 kg</Paragraph>

        </TableCell>

      </TableRow>

      <TableRow
Background="lightgray">

        <TableCell>

          <Paragraph>Neptün</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>4,504,000,000 km</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>49,532 km</Paragraph>

        </TableCell>

        <TableCell>

          <Paragraph>1.0247e26 kg</Paragraph>

        </TableCell>

      </TableRow>

 

      <TableRow>

        <TableCell
ColumnSpan="4">

          <Paragraph
FontSize="10pt"
FontStyle="Italic">

            Kaynak:

            <Hyperlink
NavigateUri="http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx">Encarta</Hyperlink>

            web sitesi.

          </Paragraph>

        </TableCell>

      </TableRow>

 

    </TableRowGroup>

  </Table>

</FlowDocument>

\

Bir FlowDocument'ın nasıl yaratılacağı ile ilgili detaylara
girmeyeceğim. Ama sanırım yukarıda her şey yeterince açıktır.
FlowDocument'ları Tag isimleri farklı birer HTML dokümanına
benzetebilirsiniz. Programımız yukarıdaki şekilde düzenlenmiş belgeleri
açabilecek.

Sıra geldi artık programlama kodumuzu yazmaya. Bunun için Expression
Blend içerisinde düğmemizi seçerek sağ sütunda "Properties" sekmesine
geçeceğiz. "Properties" sekmesi içerisinde de "Events" bölümüne
geçtikten sonra "Click" özelliğine istediğimiz bir method adı
yazacağız.

Düğmemizin Click durumuna ait methodu tanımlıyoruz.
Düğmemizin Click durumuna ait methodu tanımlıyoruz.

Yukarıdaki gibi DocAcTiklandi değerini yazdığınız Expression Blend size
gerekli Event kodunuzu verecektir. Eğer bilgisayarınızda Visual Studio
ve WPF
Extension

yüklü ise direk Visual Studio içerisinde projeniz açılacaktır. İlk
baktığımızda aşağıdaki kodun otomatik olarak eklendiğini görüyoruz.

    Private Sub DokAcTiklandi(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.Windows.RoutedEventArgs)

 

    End Sub

\

Programımızın Window1.xaml dosyasının XAML kodlarına baktığımızda ise
ufak bir değişiklik görebiliriz.

<Window

  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

  x:Class="Window1"

  x:Name="Window"

  Title="Window1"

  Width="640" Height="480">

 

  <Grid
x:Name="LayoutRoot">

    <FlowDocumentReader Margin="0,0,0,50"
x:Name="flowDoc"/>

    <Button
HorizontalAlignment="Right"
Margin="0,0,10,10"
VerticalAlignment="Bottom"
Width="136" Height="30" Content="Doküman
"
Click
="DokAcTiklandi"/>

  </Grid>

</Window>

\

XAML kodlarına dikkatli olarak bakarsak artık Button nesnesine ait
Click özelliğinin bizim için otomatik olarak ayarlanmış olduğunu
görebiliriz. Bu noktadan sonra bizim tek yapmamız gereken uygun kodları
Visual Studio içerisinde yazmak. İlk olarak aşağıdaki kod ile
penceredeki FlowDocumentReader nesnesini bulacağım. Aslında buna normal
şartlarda gerek yok, fakat bazen Visual Studio içerisinde Intellisense
XAML kodundaki objeleri yakalayamıyor. Bunun nedeni büyük ihtimal ile
tüm bu XAML desteğinin bir Extension olarak yükleniyor olması. Visual
Studio 2008 ile yaptığım denemelerde böyle bir sorunla karşılaşmadım. O
nedenle eğer siz de aynı sorunla karşılaşırsanız aşağıdaki kod ile
kontrolümüzü yakalayabilirsiniz.

Dim flowDoc As FlowDocumentReader = CType(Me.FindName("flowDoc"), FlowDocumentReader)

\

Sonraki adımda ilk olarak kendimize özel bir FlowDocument nesnesi
tanımlayacağız. Kullanıcının doküman açabilmesi için eski Windows
uygulamalarında da kullandığımız OpenFileDialog nesnesinden yardım
alacağız.

        Dim yeniDoc As Documents.FlowDocument = Nothing

        Dim Dialog As New
Microsoft.Win32.OpenFileDialog

        Dialog.Filter = "FlowDocument
Dosyaları (*.xaml)|*.xaml"

        If Dialog.ShowDialog.Value
Then

 

        End If

\

Eğer OpenFileDialog ile kullanıcı bir dosya seçmiş ise sıra gelecek
dosyayı okuyarak daha önce yarattığımız FlowDocument değişkenimiz
olan yeniDoc değişkenine aktarmaya.

            Dim xamlDosya As FileStream = CType(Dialog.OpenFile, FileStream)

            Try

                yeniDoc = CType(Markup.XamlReader.Load(xamlDosya),
Documents.FlowDocument)

                flowDoc.Document = yeniDoc

            Catch ex As Exception

                System.Windows.MessageBox.Show(ex.Message)

            End Try

\

Yukarıdaki kod içerisinde ilk satırda xamlDosya adında bir
FileStream yaratarak dosyamızın konumunu alıyoruz. Sonrasında dosya
okuma işlemini Try-Catch bloğu içerisinde gerçekleştireceğiz. En
baştayarattığımız yeniDoc FlowDocument değişkenimize gerçek
dosyayı okuyarak yüklemek için Markup.XamlReader sınıfını
kullanıyoruz. Xaml dosyası okunduktan sonra değişken tipini de
FlowDocument'a çevirerek kendi yeniDoc nesnemize aktardık. Artık
elimizdeki FlowDocument değişkenimiz penceremizdeki
FlowDocumentReader'a aktarılmaya hazır. FlowDocumentReader'a ait
Document özelliğine gerekli değeri aktararak okuma işlemini
sonlandırabiliriz. Tüm bu işlemler süresince eğer bir hata gerçekleşirse
hatayı bir mesaj kutusu olarak Try-Catch bloğu ile kullanıcıya
gösterebiliyoruz.

Artık programımızı deneyebiliriz. Visual Studio veya Expression Blend
içerisinde F5'e bastığınızda program derlenecek ve otomatik olarak
çalıştırılacaktır. Yukarıda örnek olarak verdiğimiz FlowDocument XAML
dosyasını açtığımızda aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşıyoruz.

WPF uygulamamızda FlowDocumentReader görüntüsü.
WPF uygulamamızda FlowDocumentReader görüntüsü.

Gördüğünüz gibi dosyamız programımızda gösteriliyor. Peki neden
FlowDocumentReader? FlowDocumentReader'ın özellikleri tek tek
yazarak anlatmaya çalışmaktansa gelin aşağıda ufak bir seri görüntü ile
durumu inceleyelim.

FlowDocument içerisinde otomatik sayfalama.
FlowDocument içerisinde otomatik sayfalama.

FlowDocumentReader kontrolünün kendi içerisinde bazı özellikleri
var. Bunlardan ilki programın kullanıcısına açılan dokümanı farklı
şekillerde okuyabilme olanağı sağlıyor olması. Yukarıdaki ekran
görüntüsünde kullanıcı dokümanı sayfalar şeklinde görmek istediği için
FlowDocumentReader gerekli düzenlemeleri otomatik olarak yapmış. Tüm
bu işlemlerin tamamen vektörel olarak yapıldığını bu nedenle her şekilde
yazılarda ve grafiklerde çok net görüntüler alındığını özellikle
belirtmek istiyoruz.

FlowDocumentReader'da zoom yapmak arama yapmak kadar kolay.
FlowDocumentReader'da zoom yapmak arama yapmak kadar kolay.

FlowDocumentReader kontrolü ile beraber gelen diğer özellikler de
çok etkileyici. Kullanıcı istediği zaman dokümana zoom yapabiliyor.
Yukarıdaki görüntüde dokümanın biraz büyütülmüş halini görebilirsiniz.
Yazılarda herhangi bir bozulma yok. Aynı şekilde kullanıcı isterse
yazıların boyutu FlowDocumentReader'ın sağ altında bulunan
kontroller ile küçültebilir de. Son olarak bahsetmek istediğim belki de
en önemli işlevlerden biri de Arama. FlowDocumentReader ile beraber
otomatik bir arama motoru geliyor ve açılan doküman içerisinde aramaları
FlowDocumentReader tamamen kendisi yapıyor.

Sanırım artık neden bu yazımda FlowDocumentReader'ı anlatmak
istediğimizi anlamışsınızdır. Tabiri caiz ise iki satır kod yazarak
muhteşem bir program yapmış olduk. WPF olmadan önce bu tarz bir programı
hazırlamak belki de bir haftamızı alırdı.

FlowDocument Dosyaları nasıl yaratılır?

Gelelim can alıcı soruya. Eminim ki çoğunuz şu anda elinizdeki bir sürü
dokümanı yukarıdaki şekilde windows uygulamaları ile göstermek
müşterilerinize projelerde göstermek istiyorsunuz. Daha önce de
bahsettiğim gibi HTML ile FlowDocument yazımı arasında ciddi
benzerlikler var. Bu noktada HTML'den FlowDocument'a yani XAML'e
çevirmek için gerekli araçlar da hazır. Aşağıdaki adresten XAML'den
HTML'e veya tam tersi HTML'den XAML'e çeviri yapabilen bir yazılımı açık
kaynak kodu ile indirebilirsiniz.

http://wpf.netfx3.com/files/folders/developer/entry816.aspx

Makale boyunca yaptığımız örneğin kodlarını da aşağıdan
indirebilirsiniz.

WPF FlowDocumentReader Proje Kaynak Kodları - 20102007_1.zip (137,43
KB)

Hepinize kolay gelsin.