Winforms kontrollerinin WPF uygulamalarında kullanımı.

0 dakikada yazıldı

7687 defa okundu

Düzenle

Daha önceki bir
yazımda
WPF özelliklerini Winforms pencerelerine nasıl taşıyabileceğimizden
bahsetmiştim. Oysa bir de tam tersi bir senaryo da mümkün olabilir. Yani
Winforms tarafındaki bir kontrolü herhangi bir WPF uygulamasına
kullanmak isteyebilirsiniz. Peki bu durumda neler yapabilirz? İşte bu
yazımızda bu sorunu çözeceğiz.

Winforms kontrollerini WPF projemize ekleyelim.

İlk olarak yarattığımız herhangi bir WPF projesinde Winforms
kontrollerini kullanabilmek için tabi ki System.Windows.Forms
namespace'ini projemize referans olarak eklememiz gerekiyor. Ayrıca
Winforms kontrolleri ile WPF uygulaması arasında aracı görevi görecek
olan WindowsFormsHost sınıfının da projeye kesinlikle referans
olarak eklenmesi şart.

WPF projemizde Winforms kontrolleri kullanabilmek için eklediğimiz referanslar.
WPF projemizde Winforms kontrolleri kullanabilmek için eklediğimiz
referanslar.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere biri .NET
Framework 2.0'dan diğeri de 3.0'dan iki farklı harici sınıfı projemize
referans olarak eklememiz gerekiyor. Sonrasında artık yazacağımız kodlar
ile uygulamamızda Winforms kontrollerini kullanabileceğiz.

Kod ile Winforms kontrollerinin WPF içerisinde kullanımı

Gelin hemen bir örnek deneyelim ve ufak bir WPF uygulaması hazırlayarak
içerisine de minik bir animasyon yerleştirelim. Sonrasında hedefimiz bu
WPF uygulamasına bir Winforms Button kontrolü yerleştirerek düğmeye
basıldığında WPF animasyonunu çalıştırmak olsun.

<Window

  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/psentation"

  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

  x:Class="Window1"

  x:Name="Window"

  Title="Window1"

  Width="640"
Height
="480">

  <Window.Resources>

    <Storyboard
x
:Key="Animasyon">

      <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00"
Storyboard.TargetName
="rectangle"
Storyboard.TargetProperty
="(Rectangle.RadiusX)">

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:00"
Value
="0"/>

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:01"
Value
="99"/>

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:02"
Value
="0"/>

      </DoubleAnimationUsingKeyFrames>

      <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00"
Storyboard.TargetName
="rectangle"
Storyboard.TargetProperty
="(Rectangle.RadiusY)">

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:00"
Value
="0"/>

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:01"
Value
="99"/>

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:02"
Value
="0"/>

      </DoubleAnimationUsingKeyFrames>

    </Storyboard>

  </Window.Resources>

  <Grid
x
:Name="LayoutRoot">

    <Rectangle
HorizontalAlignment
="Left" Margin="46,80,0,0"
VerticalAlignment
="Top" Width="199"
Height
="137" Fill="#FFFF0000"
Stroke
="#FF000000" x:Name="rectangle"/>

    <Canvas
Margin
="96,0,295,70" VerticalAlignment="Bottom"
Height
="118" x:Name="WinformsCanvas"/>

  </Grid>

</Window>

Gördüğünüz gibi kod içerisinde animasyon uygulanan bir dikdörtgen ve bir
de Canvas bulunuyor. Söz konusu Canvas'ın adı da WinformsCanvas
olarak düzenlenmiş. İşte biz de Winforms kontrolümüzü tam bu Canvas'ın
içerisine kod ile ekleyeceğiz.

    Private Sub Window1_Loaded(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Me.Loaded

        Dim HostKontrol As New
System.Windows.Forms.Integration.WindowsFormsHost

        Dim x As New
System.Windows.Forms.Button

        x.Text = "Deneme"

        AddHandler x.Click, AddressOf Tiklandi

        HostKontrol.Child = x

        WinformsCanvas.Children.Add(HostKontrol)

    End Sub

 

    Private Sub Tiklandi(ByVal sender As Object,
ByVal e As EventArgs)

        CType(Me.Resources("Animasyon"), Storyboard).Begin(Me)

    End Sub

Gördüğünüz gibi ilk olarak bir WindowsFormsHost kontrolü
yaratıyoruz. Bu kontrol herhangi bir Winforms kontrolünün WPF
uygulamasına kullanılabilmesini sağlıyor. Biz örnek olarak bir düğme
yaratarak HostKontrol değişkenine bunu aktarıyoruz. Son olarak da
XAML kodumuzdaki Canvas'ın içerisinde WindowsFormsHost kontrolümü
yerleştiriyoruz. Kod içerisinde yarattığımız düğmenin Click durumun
da başka bir handler ile yakaladığımız için rahatlıkla istediğimiz WPF
animasyonunu yakalayarak çalıştırabiliriz. Tabi hikaye sadece standart
Winforms kontrolleri için geçerli değil, isterseniz Winforms
uygulamalarında UserControl'lerinizi de aynı şekilde kullanabilirsiniz.

XAML ile Winforms kontrollerinin WPF içerisinde kullanımı

Peki doğrudan XAML içerisinde Winforms kontrollerini kullanmak istersek
neler yapabiliriz? Böyle bir durumda da doğrudan XAML içerisinde söz
konusu sınıfları tanımlamış olmanız gerekecektir.

  xmlns:wfi="clr-namespace:System.Windows.Forms.Integration;assembly=WindowsFormsIntegration"

  xmlns:wf="clr-namespace:System.Windows.Forms;assembly=System.Windows.Forms"

Yukarıdaki gibi gerekli tanımlamaları yaptıktan sonra artık ister
doğrudan WindowsFormsHost kontrolünü ister herhangi bir Winforms
kontrolünü XAML içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

<Window

  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/psentation"

  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

**  xmlns**:wfi="clr-namespace:System.Windows.Forms.Integration;assembly=WindowsFormsIntegration"

**  xmlns**:wf="clr-namespace:System.Windows.Forms;assembly=System.Windows.Forms"

  x:Class="Window1"

  x:Name="Window"

  Title="Window1"

  Width="640"
Height
="480">

  <Window.Resources>

    <Storyboard
x
:Key="Animasyon">

      <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00"
Storyboard.TargetName
="rectangle"
Storyboard.TargetProperty
="(Rectangle.RadiusX)">

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:00"
Value
="0"/>

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:01"
Value
="99"/>

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:02"
Value
="0"/>

      </DoubleAnimationUsingKeyFrames>

      <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00"
Storyboard.TargetName
="rectangle"
Storyboard.TargetProperty
="(Rectangle.RadiusY)">

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:00"
Value
="0"/>

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:01"
Value
="99"/>

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:02"
Value
="0"/>

      </DoubleAnimationUsingKeyFrames>

    </Storyboard>

  </Window.Resources>

  <Window.Triggers>

  </Window.Triggers>

 

  <Grid
x
:Name="LayoutRoot">

    <Rectangle
HorizontalAlignment
="Left" Margin="46,80,0,0"
VerticalAlignment
="Top" Width="199"
Height
="137" Fill="#FFFF0000"
Stroke
="#FF000000" x:Name="rectangle"/>

    <Canvas
Margin
="96,0,295,70" VerticalAlignment="Bottom"
Height
="118" x:Name="WinformsCanvas">

    <WindowsFormsHost>

      <wf:Button
Text
="Tikla" Click="Tiklandi"/>

    </WindowsFormsHost>

    </Canvas>

  </Grid>

</Window>

Düğmemizin code-behind kısmına baktığımızda aslında standart bir
event-handler'dan farklı birşey de görmüyoruz.

    Private Sub Tiklandi(ByVal sender As Object,
ByVal e As EventArgs)

        CType(Me.Resources("Animasyon"), Storyboard).Begin(Me)

    End Sub

Böylece Winforms kontrolümüzü WPF içerisinde rahatlıkla
kullanabiliyoruz. Özellikle WPF kontrolleri arasında şu an eksik olan
çoğu Winforms kontrolünü bu şekilde WPF dünyasına alarak söz konusu
kontrollerin işlevselliklerinden faydalanabiliriz.

Hepinize kolay gelsin.