Windows Phone'da Background Task'lardan PeriodicTask

0 dakikada yazıldı

34579 defa okundu

Düzenle

Windows Phone'da background'da işlem yaptırmak istediğiniz seçeneklerinizden biri "PeriodicTask"ler. PeriodicTask'ler uygulamanızdan bağımsız olarak arka planda belirli aralıklar çalışarak işlem yapabilen parçacıklar. 1GB ve üstü belleğe sahip Windows Phone'larda 20MB bellek kullanabilen, daha düşük cihazlarda ise 11MB bellek limiti ile yaşamak zorunda olan PeriodicTask'lerin implementasyonuna bakmadan önce istersen ne şartlar altında ve nasıl çalıştıklarına göz atalım. Unutmadan, eğer bellek limitlerini geçerseniz taskiniz doğrudan sonlandırılır.

Zamanlama herşeydir...

PeriodicTask'ler uygulamanız tarafından ilk başlatıldığı ve "schedule" edildiği andan itibaren iki hafta süre ile çalışırlar. İki hafta içerisinde eğer uygulamanız kullanıcı tarafından hiç açılmazsa artık söz konusu Task de işletim sistemi tarafından çalıştırılmaz. Tabi bilmemiz gereken bazı istisnai durumlar var. Bunlardan ilki uygulamanız Start ekranına pinlenmişse ortaya çıkıyor.  Uygulamanız tarafından Tile'a her update geçildiğinde Task'in da iki haftalık timeout süresi resetleniyor. İkinci istisnai durum ise uygulamanızın "lock screen"de notification göstermek üzere ayarlanmış olması. Yine her notification update ile iki haftalık task timeout süresi resetlenmiş oluyor.

Detaylar bu kadar ile bitmiyor. Eğer PeriodicTask'iniz iki defa üst üste hata alarak sonlanırsa işletim sistemi tarafından doğrudan pasif hale getiriliyor ve tekrar çalıştırılmıyor. Task'in tekrar çalışması için ana uygulama tarafından tekrar schedule edilmesi şart.

Bir PeriodicTask normal şartlarda ortalam 30 dakikada bir çalıştırılır.  Bu 30 dakikalık süre bazen 20 veya 40 dakika da olabilir. İşletim sistemi genel olarak farklı uygulamalardan gelen tüm PeriodicTask'leri aynı anda çalıştırmaya çalışır. Çalışma anlarının senronize edilebilmesi için 30 dakikalık aralıkları işletim sistemi tarafından modifiye edilebilir. Bu konuda sizin pek yapabileceğiniz bir şey yok. Bir PeriodicTask çalıştığında işini bitirmesi için 25 saniyesi var.

İlk PeriodicTask'imiz.

Uygulamanıza bir PeriodicTask eklemek için ilk olarak Windows Phone projenizin bulunduğu Solution'a yeni bir "Windows Phone Scheduled Task Agent" projesi eklemeniz gerekiyor. Bunun için normalde yaptığınız gibi "Solution Explorer"'a sağ tıklayıp "Add New Project" diyip gelen listeden proje şablonunu seçenebilirsiniz. Artık Solution içerisinde iki proje var. Bunlardan ilki Windows Phone projeniz ikincisi ise PeriodicTask'in bulunduğu ScheduledTaskAgent projesi. Bir sonraki adımda bu iki projeyi birbiri ile ilişkilendirmek, yani yarattığımız yeni Agent'ın bizim Windows Phone uygulaması tarafından kullanılacağını ve yönetileceğini belirtmek için Windows Phone uygulamasının referanslarına Agent projesini eklememiz gerekiyor. Hemen WP projesinin References listesine sağ tıklayıp "Add Reference" diyerek "Solution / Projects" içerisinden Agent projemizi seçiyoruz. Proje ortamını ayarlamayı bitirdiğimize göre Agent projesinin içindeki "ScheduledAgent.cs" dosyasına zıplayabiliriz. Bu dosya bizim PeriodicTask için yazacağımız tüm kodları içerecek olan dosya.

[C#]

protected override void OnInvoke(ScheduledTask task)
{
  Microsoft.Phone.Shell.ShellToast toast = new Microsoft.Phone.Shell.ShellToast();
  toast.Title = "Background Agent Sample";
  toast.Content = "Herhangi bir mesaj içeriği!";
  toast.Show();
  // Debug modundaysak dakikada bir çalıştır
      #if DEBUG_AGENT
       ScheduledActionService.LaunchForTest(task.Name, TimeSpan.FromSeconds(60));
      #endif
  // Agent'ın işinin bittiğini işletim sistemine haber verelim.
  NotifyComplete();
}

Yukarıdaki kod bizim örnek Agent'ımızın kodu olacak. Burada basit bir şekilde PeriodicTask'a ToastNotification göstertiyoruz. Siz tabi ki gerçek uygulamalarda daha anlamlı işler yaptıracaksınız :) Önemli olan bu kod içindeki üç noktayı yakalamak. Birincisi "OnInvoke" metodu. İşletim sistemi Task'i her başlattığında bu metodu çalıştıracak. Yani çalıştırmak istediğiniz her şeyi buraya yazmanız gerekiyor. İkinci önemli nokta ise işiniz bittiğinde kesinlikle "NotifyComplete"'i çağırmanı gerektiği. Bunu çağırmazsanız işletim sistemi taskin işini bitirdiğini hiç bir zaman bilemeyecek. Son olarak satır arasında yakalayabileceğiniz bir diğer detay da sadece Debug modu için araya sıkıştırdığımız kod. Malum debugging modunda 30 dakika taski bekleyemek istemezsiniz. Sadece Debug modunda çalışan kodumuzun çalışabilmesi için dosyanın en üstünde #define* DEBUG_AGENT* tanımlamasını yapmayı da unutmayın.

Sıra geldi hazırladığımız Agent'ı ana uygulamamızdan Schedule etmeye, yani planlamaya.

[C#]

protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e)
{
  string TaskAdi = "DenemeTask";
  PeriodicTask periodicTask = ScheduledActionService.Find(TaskAdi) as PeriodicTask;
  //Agent varsa önce bir kaldıralım.
  if (periodicTask != null)
  {
    ScheduledActionService.Remove(TaskAdi);
  }
  //Yeni Task yaratıyoruz.
  periodicTask = new PeriodicTask(TaskAdi);
  //Description vermemiz şart.
  //Bu açıklama Windows Phone Settings sayfalarında gözükecek.
  periodicTask.Description = "Deneme amaçlı bir Task";
  ScheduledActionService.Add(periodicTask);
  // Debug moddaysak bir dakikadan çalıştıralım Task'i.
      #if(DEBUG_AGENT)
  ScheduledActionService.LaunchForTest(TaskAdi, TimeSpan.FromSeconds(60));
      #endif
  base.OnNavigatedTo(e);
}

Yukarıdaki kodu adım adım inceleyelim. Ben kodu doğrudan örnek uygulamanın ilk açılına koydum. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Dönelim konumuza. Her Task kendi adı ile işletim sistemine kaydettiriliyor. Eğer aynı isimde aynı uygulamadan başka bir Task var ise bu sizin daha önce yarattığınız bir Task olsa da onu güncelleme şansınız yok. Eski Task'i kaldırıp yenisini tekrar koymanız gerek. Bu arada unutmadan, her uygulamanın zaten sadece tek bir BackgroundTask'i olabilir. Kodumuz içerisinde de dikkat ederseniz ilk olarak adı ile Task'imizi bulmaya çalışıyoruz. Eğer aynı isimde daha önce koyduğumuz bir Task var ise onu alıp kaldırıyoruz. Sonrasında artık yeni Task'imizi ekleyebiliriz. Bir diğer ince nokta da her Task'in Description'ının olması gerektiği. Bu Description'lar doğrudan Windows Phone'un Settings sayfalarında gösteriliyor.

Task'lerin Description'ları Settings sayfalarında
gözüküyor.Task'lerin Description'ları Settings sayfalarında gözüküyor.

Debug modunda Task'leri test edebilmekle ilgili sorunumuz burada da kendini gösteriyor ve bu sorunu aşmak için yine aynı taktiğe başvuruyoruz. Bu sefer LaunchForTest adında bir metoddan faydalanıyoruz ve bir dakika içerisinde Task'in emülatörde çalışmasını sağlıyoruz.

Background Agent'dan gelen Toast
Notification.Background Agent'dan gelen Toast Notification.

Örneği bu noktada çalıştırdığınızda herşeyin sağlıklı bir şekilde çalıştığını göreceksiniz ama özünde dikkat edilmesi gereken birkaç nokta daha var. Bunlardan ilki kullanıcının kasıtlı olarak Windows Phone'un settings sayfalarına gidip uygulamanızın Background Agent'ını kapattığı senaryo. Bu durumda siz istediğiniz kadar Task eklemeye çalışın sürekli olarak "InvalidOperationException" alırsınız. Bu hatayı alacağınız bir diğer senaryo da arka planda çalışabilecek Task sayısı limitinin dolmuş olması. Eğer kullanıcı Windows Phone'un arka planda çalıştırabileceği maksimum Task sayısına gelmiş ise sizin uygulamanız bir Task eklemeye kalktığınıda yine "InvalidOperationException" alacaktır. Peki bu iki durumu nasıl ayırt ederiz?

[C#]

try
{
  ScheduledActionService.Add(periodicTask);
}
catch (InvalidOperationException exception)
{
  if (exception.Message.Contains("BNS Error: The action is disabled"))
  {
    MessageBox.Show("Background Agent'ları bu uygulama için bloklamışsınız.");
  }
  if (exception.Message.Contains("BNS Error: The maximum number of ScheduledActions of this type 
                                    have already been added."))
  {
    //Bu noktada bir şey yapmaya gerek yok. İşletim sistemi zaten gerekli uyarıyı gösterecektir.
  }
}

Yukarıdaki kodda da görebileceğiniz üzere bahsettiğimiz Exception tipini Task'i eklerken yakalayarak Exception Message'a bakmamız gerekiyor. Mesajın içeriğine göre kullanıcıya gerekli uyarı göstermek en doğru yöntem olacaktır.

Sanırım hepsi bu kadar :) Son bir uyarı olarak hatırlatiyim; WP7.1 uygulamalarında emülatör Background Task'leri için bellek ve 25 saniye çalışma süresini emüle etmez. WP8 uygulamalarında ise bu emülasyonu kullanabilirsiniz. Eğer WP7.1 uygulaması geliştirecekseniz bu detaya dikkat etmekte fayda var.

Örnek projenin kodlarını her zamanki gibi Github'da bulabilirsiniz.

Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.