Table Services Round 2

0 dakikada yazıldı

24389 defa okundu

Düzenle

[Aşağıdaki makalenin SDK2.5 ile beraber yeni Azure özelliklerine uygun şekilde güncellenmiş halini burada bulabilirsiniz.]

Konuyla ilgili bir önceki yazı; Azure Storage Table Services

Table Services ile bir önceki yazıda bazı konuları bir sonraki :) yazıya yani bugüne bırakmıştık. Gelin şimdi kaldığımız yerden devam edelim.

Table Service ile uğraşırken relation desteğinin olmadığından ve aslında bunun da en büyük farklılıklardan biri olduğundan bahsetmiştik. Hatta eğer ki kuvvetli bir relational yapıya ihtiyacınız varsa tabi ki SQL Azure tarafına doğru kaymanız gerektiğini de söylemiştik :) Amma :) tabi ki mini relationlarla ilgili ilginç çözümler uygulayabiliriz. Bu ilginç çözümleri uygularken de isteyeceğimiz bir diğer şey Entity Group Transaction'ların mantıksal relation yapımızda kullanılabiliyor olması. Biliyorsunuz EGT'ler sadece aynı table ve aynı partition içerisinde olan nesneler arasında kullanılabiliyordu. Peki bir relational iki farklı nesneyi nasıl olur da aynı partition ve aynı table'da tutarız?

Çözüm basit!

Gerçekten basit :) Çünkü birincisi Table Services'daki her table'ın şeması tamamen esnek. Yani bir table yaratırken şema vermediğimiz gibi sonradan bir table'a istediğimiz kadar farklı şemada farklı nesneler koyabiliyoruz. Önemli olan tek birşey var, tüm nesnelerin kesinlikle PartitionKey, RowKey ve TimeStamp'i olmalı. Peki iki farklı nesneyi nasıl tek tabloda tutarız? Tabi ki aynı tabloyu hedefleyen iki farklı Context ile ;)

[C#]

public class Urun : TableServiceEntity
{
  public string Adi { get; set; }
  public string Aciklama { get; set; }
}
public class UrunDetay : TableServiceEntity
{
  public string DetayMetin { get; set; }
}

İlk olarak yukarıdaki gibi iki farklı nesnemiz olduğunu ve bu nesnelerin aslında birbirleri ile ilişkide olacaklarını varysalaım. Yeni özünde her ürünün bir UrunDetay nesnesinin olacağını varsayıyoruz. Nesneleri yukarıdaki şekilde tanımladıktan sonra bu nesneler için ayrı ayrı birer de ServiceContext tanımlıyoruz.

[C# / UrunlerContext]

public class UrunlerContext : TableServiceContext
{
  private static CloudStorageAccount storageAccount =
  CloudStorageAccount.FromConfigurationSetting("DataConnectionString");
  public UrunlerContext()
    : base(storageAccount.TableEndpoint.AbsoluteUri, storageAccount.Credentials)
  {
  }
  public DataServiceQuery<WebRole1.Entities.Urun> Urunler
  {
    get
    {
      return CreateQuery<WebRole1.Entities.Urun>("Urunler");
    }
  }
}

[C# / UrunDetayContext]

public class UrunDetayContext : TableServiceContext
{
  private static CloudStorageAccount storageAccount =
  CloudStorageAccount.FromConfigurationSetting("DataConnectionString");
  public UrunDetayContext()
    : base(storageAccount.TableEndpoint.AbsoluteUri, storageAccount.Credentials)
  {
  }
  public DataServiceQuery<WebRole1.Entities.UrunDetay> UrunlerDetaylar
  {
    get
    {
      return CreateQuery<WebRole1.Entities.UrunDetay>("Urunler");
    }
  }
}

Gördüğünüz gibi her iki context'de doğrudan "Urunler" tablosunu hedefliyor. Bu iki context'e birden INSERT yapmak istersek aşağıdaki gibi bir kod kullanabiliriz tabi ki.

[C#]

var urunlerContext = new UrunlerContext();
var yeniUrun = new Entities.Urun
{
  PartitionKey = "Musteri1",
  RowKey = "Ürün1",
  Adi = "Deneme",
  Aciklama = "Açıklama"
};
urunlerContext.AddObject("Urunler", yeniUrun);
urunlerContext.SaveChanges();

var urunDetaylarContext = new UrunDetayContext();
var yeniDetay = new Entities.UrunDetay
{
  DetayMetin = "Deneme",
  PartitionKey = "Musteri1",
  RowKey = "detay_Ürün1"
};
urunDetaylarContext.AddObject("Urunler", yeniDetay);
urunDetaylarContext.SaveChanges();

Durum çok basit değil mi? Artık tabloda iki farklı şemada iki farklı nesne var. Bu noktada düşünmemiz gereken birkaç şey var :) Birincisi bir tabloya PartitionKey, RowKey harici bir sorgu gönderirsek ne olacak? Yani "where" kısmında "DetayMetin" ile ilgili araması olan bir sorgu gönderirsem aynı tabloda bütün Urun nesneleri de gezilecek mi? Oysa Urun'lerin böyle bir özelliği yok. İşte tam da bu sorunu çözmek ve aynı tablodaki bu iki farklı nesne tipini birbirinden rahat bir şekilde ayırt edebilmek için .... RowKey'e dikkat :) Aslında iki nesne arasındaki ilişkiyi de RowKey üzerinde tutmuş durumdayım. İlk nesnenin RowKey değerini alıp önüne bir "preFix" ekleyip UrunDetay nesnesinin RowKey'ine verdim. Böylece rahatlıkla istediğimiz zaman bir detay bilgisi almak istediğimizde ana nesnenin RowKey'inin başına "detay_" ekleyerek ikinci bir sorguyla da detayını alabiliriz ;)

[C#]

var urunDetaylarContext = new UrunDetayContext();
var urunlerContext = new UrunlerContext();

var ArananUrunKey = "Ürün1";
var AnaUrun = urunlerContext.Urunler.AsTableServiceQuery()
       .Where(c => c.RowKey == ArananUrunKey 
            && c.PartitionKey == "Musteri1");
var Sonuc = urunDetaylarContext.UrunlerDetaylar.AsTableServiceQuery()
       .Where(c => c.RowKey == string.Format("detay_{0}", ArananUrunKey) 
       && c.PartitionKey == "Musteri1");

Görüşmek üzere!

Konunun devamı için; Table Services Round 3 : Continuation Token