Azure Functions'da kullanabileceğimiz Trigger yapılarından biri de QueueTrigger. Azure Storage hizmetinin bir parçası olan Queue Storage genelde Web ve Worker Role'lerin birbirinden bağımsız olarak ölçeklendirildiğinde birbirleri ile konuşabilmesi için kullanılıyor. Bu yazıdaki amacım tabi ki Queue Storage'ı anlatmak değil. O konuyu merak edenler için daha tavsiyem daha önce yazdığım bu yazıyı okumaları ;)

Queue Trigger Tanımlamak

Queue Trigger tanımlama işimize yeni yaratacağımız bir Function'ın function.js dosyasından başlayacağız.

[function.js]

{
  "disabled": false,
  "bindings": [
   {
    "name": "queueJob",
    "queueName": "samplequeue",
    "connection": "AzureWebJobsStorage",
    "type": "queueTrigger",
    "direction": "in"
   }
  ]
}

Parametrelere bakacak olursak, name bizim functiona Queue mesajını taşıyacak olan parametrenin adı olacak, queueName dinleyeceğimiz kuyruğun adı olacak (kullanacağımız storage hesabında bu isimde bir kuyruk yaratmamız gerek), connection kısmında appsettings.json'a koyacağımız storage connection stringini key adını yazıyoruz ki functions hangi storage account'a gideceğini bilsin ve son olarak type için doğal olarak queueTrigger diyerek direction olarak da in diyoruz. Böylece queueTrigger tipinde bir inputTrigger yaratmış olduk ve hangi storage account'taki hangi kuyruğu dinlemek istediğimizi ve hangi parametre ismi ile bizim function'a gönderilmesi gerektiğini de belirtmiş olduk.

[appsettings.json]

{
 "IsEncrypted": false,
 "Values": {
  "AzureWebJobsStorage": "UseDevelopmentStorage=true",
  "AzureWebJobsDashboard": "UseDevelopmentStorage=true"
 }
}

AppSettings.json dosyamız yukarıdaki şekilde local storage emülatörünü gösteriyor. Buradaki AzureWebJobsStorage connection stringini zaten function'ı tanımlarken de kullanmıştık. samplequeue adındaki kuyruğu Azure Functions Runtime bu storage account içerisinde arayacak. Localde test edebilmek için Azure Storage Explorer kullanarak local emülatörü bağlanıp elle gerekli kuyruğu yaratabilirsiniz.

[run.csx]

using System;

public static void Run(string queueJob,
  DateTimeOffset expirationTime,
  DateTimeOffset insertionTime,
  DateTimeOffset nextVisibleTime,
  string queueTrigger,
  string id,
  string popReceipt,
  int dequeueCount,
  TraceWriter log)
{
  log.Info($"C# Queue trigger function çalıştı: {queueJob}\n" +
    $"queueTrigger={queueTrigger}\n" +
    $"expirationTime={expirationTime}\n" +
    $"insertionTime={insertionTime}\n" +
    $"nextVisibleTime={nextVisibleTime}\n" +
    $"id={id}\n" +
    $"popReceipt={popReceipt}\n" +
    $"dequeueCount={dequeueCount}");
}

Yukarıda en basit hali ile bir log atan Azure Function var. Gelin şimdi bu function'ın parametrelerini inceleyelim.

 • queueJob zaten bizim function.js içerisinde name olarak verdiğimiz parametre. Bu parametreyi biz şimdilik string olarak tanımladık. Azure Functions Runtime'ı kuyruktan gelen mesaj string olarak deserialize edip bize verecek. Ben bu örnekte kuyruktaki mesaja "ornekmesaj" yazmıştım ve bu string parametrede de geriye o metin geldi.
 • queueTrigger parametresi ilk bakışta kafa karıştırabilir çünkü bu parametrenin yaptığı iş aynı bizim queueJob gibi string olarak kuyruktaki mesajın içeriği dönmek. Peki neden böyle iki parametre var? Çünkü eğer isterseniz queueJob parametresini string olarak değil de CloudQueueMessage tipinde de alabiliyorsunuz. Bu durumda ayrıca bir de string olarak aliyim derseniz queueTrigger'ı kullanabilirsiniz.
 • expirationTime kuyruktaki mesajı işlemezseniz ne kadar sürede expire edeceğini verir.
 • insertionTime kuyruktaki mesajın kuyruğa eklediği zamanı verir.
 • nextVisibleTime kuyruktan alınan bir mesajın alındıktan sonra başarılı bir şekilde işlenmezse ne zaman tekrar kuyrukta görünür olacağını verir. Eğer input parametre tipini CloudQueueMessage olarak alırsanız bu süreyi uzatma şansınız olabilir.
 • Id bu queueItem'ın unique ID'sini verir.
 • popReceipt ise eğer CloudQueueMessage mesaj ile manual işlemler yapmak isterseniz işinize yarayabilir. O anki Azure Functions instance'ının kuyruktan mesajı alırken elde ettiği popReceipt'ı size verir. Böylece eğer elinizdeki işlem uzun sürer ve başka bir instance da kuyruktan aynı işi alırsa popReceipt ile storage API'larına gittiğinizde geriye hata alma şansınız olur. Genelde popReceipt kullanımını Azure Stroge SDK zaten kendi içerisinde hallediyor. Ama Azure Storage'ın REST API'larına kendiniz gitmek isterseniz bir queue mesajına bir delete veya update yapmanız için elinizdeki kesinlikle popReceipt'ınızın olması gerekir. Bir anlamda sizin kuyruktan mesajı alma biletiniz diyebiliriz. İtiraf etmek gerekirse bir Azure Functions içerisinde bu parametreyi kullanma ihtimaliniz epey düşük.
 • dequeueCount parametresi ile bir mesajın kuyruktan kaç defa alındığını verir. Sürekli kuyruktan aldığınız fakat bir türlü başarılı bir şekilde işleyemediğiniz mesajları işlemeyi kaç defa deneyeceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Zehirli mesajlar olarak da adlandırılan bu mesajlar bir süre sonra sayı olarak artarsa sürekli kısır döngüde aynı mesajları işlemeye çalışıp hep başarısız olan bir ortama sebep verebilir. Buna engel olmak için dequeueCount kullanarak bir mesajın kaç defa denendiğini görebilirsiniz. Varsayılan ayarlarda Azure Functions bir mesajı 5 defa işlemeyi deneyip sonra doğrudan samplequeue-poison kuyruğuna taşıyacaktır. Bu kuyruğun adı tahmin edeceğiniz üzere sürekli olarak sizin orijinal kuyruk adınızın sonuna -poison eklenerek oluşturulur. Poison (zehirli) mesaj kuyruğunu dinleyerek gerekli işlemleri yapmak da artık size kalıyor.
Queue Trigger Log çıktısı

Bir mesajın başarılı bir şekilde işlenip işlenmediğine Azure Functions nasıl karar verir? diye sorarsanız, cevabı basit. Eğer function geriye bir exception dönmüyorsa alınan mesaj başarılı bir şekilde işlendi demektir.

Runtime Konfigürasyonu

Azure Functions'daki qeueTriggerlar ile ilgili yapabileceğimiz bazı özelleştirmeler var. Bunları host.json dosyası içerisinde yapabiliyoruz ve bir Function App genelinde geçerli oluyor.

[host.json]

{
 "queues": {
  "maxPollingInterval": 2000,
  "batchSize": 16,
  "maxDequeueCount": 2,
  "newBatchThreshold": 8
 }
}

 • maxPollingInterval Azure Functions Runtime'ının ne kadar sürede bir kuyruğu kontrol edeceğini belirler. Varsayılan ayarlarda iki saniyede bir kuyruğa gidip yeni bir job olup olmadığı kontrol edilir. Bunu isterseniz burada değiştirebilirsiniz.
 • batchSize Aynı anda paralel olarak alınabilecek görev sayısını belirler. Varsayılan ayar 16, azami verebileceğiniz değer ise 32. Bu değer size az gelirse maalesef daha fazla arttırmak için birden fazla Function veya Thread ile uğraşmak zorundasınız. Bu konuda UserVoice üzerinde bir istek var, oy vermek isterseniz buyurun :)
 • maxDequeueCount dan daha önce bahsetmiştik. Varsayılan ayar beş defa bir mesajı denemek şeklinde. Bu sayıyı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
 • newBatchThreshold yeni bir Batch alınması için ulaşılması gereken asgari batch batch sayısını tanımlar. Varsayılan ayarlarda bu batchSize'ın yarısı olarak tanımlanır. Örneğin batchSize için aynı anda 16 mesaj alınabileceğini ayarladıysanız newBatchThreshold 8 olacaktır ve eldeki paralel olarak işlenen mesaj sayısı 8'e düşmedikçe yeni bir 16'lık Patch alınmayacaktır. newBatchThreshold değerini değiştirerek kuyruktan aynı anda daha fazla mesaj alınmasını sağlayabilirsiniz fakat özellikle Consumption Plan yerine klasik App Service Plan kullanıyorsanız RAM/CPU tüketimi adına aşırı paralelleşmekten uzak durmak da isteyebilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var :)

Queue Binding

Bu noktaya kadar bir queue trigger tanımlayıp kuyruğa mesaj atıldığında onu işlemeyi gördük. Gelin bir de bir kuyruktan diğerine mesaj atma konusuna bakalım. Özetle, queue bindingleri kullanarak birden çok kuyruk arasında iletişim sağlayacağız.

[function.js]

{
 "disabled": false,
 "bindings": [
  {
   "name": "queueJob",
   "queueName": "samplequeue",
   "connection": "AzureWebJobsStorage",
   "type": "queueTrigger",
   "direction": "in"
  },
  {
   "name": "queueJobOutput",
   "queueName": "samplequeueout",
   "connection": "AzureWebJobsStorage",
   "type": "queue",
   "direction": "out"
  }
 ]
}

Yukarıdaki örnekde ikinci bir binding daha görüyorsunuz. Yine name parametresindeki değer bizim function'ın imzasında yer alacak. queueName bu sefer yeni bir output kuyruğunun adı. connectionımız aynı, böylece aynı storage hesabını kullanmış olacağız. Son olarak binding tipimiz queue ve direction da out şeklinde ayarlanmış durumda.

[run.csx]

using System;

public static void Run(string queueJob, out string queueJobOutput, TraceWriter log)
{
  queueJobOutput = queueJob + " devam....";
}

Bu sefer function kodunu biraz daha temiz tutmak istedim. Basit bir şekilde input ve output parametrelerimiz var. queueJobOutput parametresini zaten output bindingimizi tanımlarken kullandığımız name değeri oldu. Bu functionın yapacağı şey bir kuyruğa mesaj eklendiğinde tetiklenip gelen mesajın sonunda " devam..." metnini ekleyip yeni kuyruğa yeni bir mesaj olarak eklemek olacak. Eminim siz daha anlamlı senaryolar düşünebilirsiniz :)

[run.csx]

using System;

public static void Run(string queueJob, ICollector<string> queueJobOutput, TraceWriter log)
{
  queueJobOutput.Add(queueJob + " devam...)");
  queueJobOutput.Add(queueJob + " daha da devam...");
}

Eğer aynı kuyruğa birden çok mesaj / görev atmanız gerekirse bu sefer ICollector'ı kullanabilirsiniz. Yukarıdaki örnekte bizim kaynak kuyruktan gelen görevi alıp iki farklı görev (queue job) yaratıp output bindingde tanımlı kuyruğa gönderiyoruz.

POCO Kullanımı

İsterseniz bindinglerde kendi özel objelerinizi de kullanabilirsiniz.

[run.csx]

using System;

public static void Run(string queueJob, out OrnekMesaj queueJobOutput, TraceWriter log)
{
  queueJobOutput = new OrnekMesaj() { Metin = $"{queueJob} devam..." };
}

public class OrnekMesaj
{
  public string Metin { get; set; }
}

Yukarıdaki örnekte kaynak kuyruktan gelen metnin üzerine " devam..." metnini eklerken artık geriye basit bir String olarak değil de custom OrnekMesaj nesnesi ile gönderiyoruz. Buradan yeni kuyruk objesine, göreve deserialize işlemini JSON deserializer kullaran Azure Functions Runtime kendisi halledecek. Aynı işlemi input binding'lerde de kullanabilirsiniz.

Output Binding'de JSON Deserialization

Yukarıdaki ekran görüntüsünde yaptığımız örneklerin output binding sonuçlarını görebilirsiniz.

Kolay gelsin ;)