Silverlight'ta "Not Found" dahil her tür sunucu taraflı garip servis hatası nasıl yakalanır/giderilir

0 dakikada yazıldı

7466 defa okundu

Düzenle

Silverlight ile web tabanlı iş uygulamaları geliştirirken eskiden
JavaScript ile yazdığımız istemci taraflı kodları C# veya VB tarafına
alıyoruz. Bu geçiş sonrasında istemci taraflı kod yazarken hissettiğimiz
kolaylık ve daha bir çok Silverlight güzelliği sonrasında bir de
bakıyoruz ki herşeyi olabildiğince istemci tarafında halletmeye
çalışmaya başlamışız. Arama mekanizmalarından tutun filtrelemelere kadar
eldeki veri miktarı ve optimizasyon elverdikçe herşeyi istemcinin
işlemcisi ile yapmanın rahatlığına kavuşmak gerçekten de güzel oluyor.
Diğer yandan bu uygulamaların artık bir web sitesi değil de tarayıcı
içerisinde çalışan "yaşayan" uygulamalar olması alacağımız olası
hataları da çok doğru bir şekilde değerlendirmemizi gerektiriyor. Aksi
halde Silverlight'ın tarayıcı içerisinde çalıştığı acı gerçeğini
hatırlatan script hataları nedeniyle uygulamamız dağılıyor ve en
istemediğimiz şeyi kullanıcıya yaptırmak zorunda kalıyoruz "F5'e
basmak!"

Tüm bu senaryoyu uzun uzun neden anlatıyorum. Şimdi diyelim ki en
basitinden bir uygulama geliştirdiniz ve uygulama farklı noktalarda /
zamanlarda bir web servisine ulaşarak data iletişimi gerçekleştiriyor.
Uygulama kullanıcı tarafından açıldı. İlk veri iletişimi başarılı oldu
ve program kullanıma hazır. Kullanım süresince ikinci bir veri iletişimi
gerekti Silverlight ile sunucudaki servis arasında ve bu da tamamen
başarılı bir şekilde gerçekleşti. Süper. Sonra artık Silverlight
uygulamamız yaşayan, yani işlevsel açıdan kullanıcı tarafından
kullanılan bir programa dönüştüğü için birçok veri iletişimi de
senaryomuzu takip etti. Geldik 85. veri iletişimine! Tam da kullanıcının
yaklaşık son 5 dakikadır yaptığı tüm ayarlar, çalışmalar bir web servisi
ile sunucuya kaydedilecekti ki.... internet bağlantısı koptu! Servis
hata vardı! DNS çatladı siteyi bulamadı! Silverlight uygulamanızın suçu
olmayan bir saçmalık gerçekleşti sunucu tarafında ve servise
ulaşamıyorsunuz! Ne yaparsınız?

Soru basit gibi duruyor değil mi? Servise ulaşamıyoruz veya garip
hatalar veriyor. Eğer hiçbirşey yapmazsanız uygulamanız çakılacak,
dağılacak. Eh ne yaparız? Bir Try/Catch işi görür gibi...

[VB]

Partial Public Class MainPage
    Inherits UserControl
 
    Public Sub New()
        InitializeComponent()
    End Sub
 
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Button1.Click
        Dim Servis As New ServiceReference1.WebService1SoapClient
        AddHandler Servis.HelloWorldCompleted, AddressOf ServiceCompleted
        Try
            Servis.HelloWorldAsync()
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show("Hata var paşam!")
        End Try
    End Sub
 
    Private Sub ServiceCompleted(ByVal sender As Object, 
ByVal e As ServiceReference1.HelloWorldCompletedEventArgs)
        MessageBox.Show(e.Result)
    End Sub
 
End Class

Yukarıdaki örnekte basit bir string dönen hatta her web servisi
yarattığınızda otomatik gelen "Hello World" servisinin Silverlight
tarafındaki kullanımını görüyoruz. Asenkron olarak sunucudan web servis
isteğini başlattığımı kodu bir Try/Catch içerisine aldık ki herhangi bir
hata olursa hatayı yakalayıp uygun aksyonu alabilelim. Herşey normal ve
güzel gibi dursa da bu kodu çalıştırdığımızda aslında hiçbirşeyin
değişmediği görüyoruz ve hala aşağıdaki uyarı ile başbaşa durumdayız.

Script hata penceresi pek de sevecen değil...
Script hata penceresi pek de sevecen değil...

Peki biz Try/Catch koymuştuk. Hata orada olmuyorsa nerede olabilir?
Hemen bir debug edelim bakalım.

Bu kodu ben yazmadım ki?
Bu kodu ben yazmadım ki?

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de göreceğiniz üzere hata çok ilginç bir
yerde. Hatta ilk gördüğünüzde eminim ki tepkiniz "Tamam da Reference.vb
ne? Ben yazmadım öyle birşey" olacak :) Acaba bir "bug" ile mi karşı
karşıyayız. Ama olamaz çünkü ortada bir hata olması da çok normal.
Servise ulaşılamıyor. Fakat biz bu hatayı nasıl yakalayacağız? Servis
request'i başlattığımızda oluşmuyor Completed event'inin içinde de bir
şekilde yakalama şansım yok çünkü hata oluştuğunda Completed eventleri
de çalıştırılmıyor.

Farklı bir bakış açısı....

Bu durumda olaya biraz farklı bakmamız gerekecek. Aslında reference.vb
dosyasının içeriği incelendiğinde kısmen durum anlaşılabiliyor. Panik
yapmadan kodu bir okumak gerek. Yapmamız gereken şey servisi kullanım
şeklimizi daha doğrusu Visual Studio'nun bizim için yarattığı bu service
proxy'yi kullanım şeklimizi değiştirmemiz gerek.

[VB]

    <WebMethod()> _
    Public Function HelloWorld(ByVal Name As String) As String
        Return "Hello " & Name
    End Function

Ufak bir değişiklik yapıp sunucu tarafındaki servisimizi parametre
alacak şekilde düzenledim. Böylece bir sonraki adımdaki örneğimiz çok
daha net olacaktır.

Artık servisleri Async uzantısı ile biten metodları aracılığı ile
çağırmayacağız. Onun yerine bir servise giden isteği başatılması ve
sonlandırılması işlemini kendi ellerimize yapacağız. Gelin nasıl
olacağına bakalım.

[VB]

    Dim Servis As New ServiceReference1.WebService1SoapClient
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Button1.Click
        Dim ReqBody As New ServiceReference1.HelloWorldRequestBody
        ReqBody.Name = "Herhangi bir isim / parametre"
        Dim Request As New ServiceReference1.HelloWorldRequest(ReqBody)
        Servis.ServiceReference1_WebService1Soap_BeginHelloWorld(Request,
 AddressOf RequestBasladi, Nothing)
    End Sub
 
    Private Sub RequestBasladi(ByVal Cevap As IAsyncResult)
        Dim Sonuc As String = Servis. _
ServiceReference1_WebService1Soap_EndHelloWorld(Cevap). _
Body.HelloWorldResult
        MessageBox.Show(Sonuc)
    End Sub

Üst kısımda gördüğünüz düğmenin Click event'in çalışan kod aslında bir
önceki örneğimizde basit bir şekilde servisi çağırmak için kullandığımız
Async uzantılı metodun yaptığı yapıyor. Farklı olan ise talebin
gönderimi ile sonucunun alınmasını tek tek bizim elle yapacak olmamız.
Button1'in Click durumunda ilk olarak bir RequestBody yani talep
gövdesi yaratıyoruz. Bu gövde içerisinde talep için göndermemiz gereken
tüm parametrelerin bulunması gerekeceği için bizim örneğimizde
"Name" parametresini hemen aktarıyoruz. Sonrasında bu gövdeden talep
nesnemizi yani Request'imi yaratıp elimizdeki SoapClient
üzerinden göndermek için de BeginHelloWorld metodunu kullanıyoruz.
BeginHelloWorld'ün ilk parametresi gönderilecek talep gövdesinin ta
kendisi. İkinci parametre gönderim işlemi tamamlanıp sonuç geldiğinde
çalıştırılacak olan Callback metodu. Bunu kabaca Completed eventine
benzetebilirsiniz ama farkını biraz göreceğiz. Son olarak örneğimizde
Nothing olarak geçtiğimiz parametre ise eski UserState'e denk
geliyor.

RequestBasladi metodu çalıştığında aslında request çoktan sunucu
tarafında sonlanmış bile oluyor. Sunucu servisi çalıştırmış ve sonucu
göndermiş durumda. Tabi eğer bir sonuç var ise. Aslında daha bir sonuç
olup olmadığı bilmiyoruz. Öğrenmek için EndHelloWorld metodunu
çağırıyoruz. EndHelloWorld metodu hangi talebi sonlandıracağını
bilmiyor o nedenle bu Callback metodunda parametre olarak gelen
AsyncResult'ı kendisine hemen veriyoruz. Son olarak sunucudan geri
dönen paketin gövdesinden (Body) HelloWorldResult'ı yani sonucumuzu
alıyoruz.

Şimdi diyeceksiniz ki "Ne değişti?" Değişen ilk şey şu oldu. Eğer
yukarıdaki kod içerisinde EndHelloWorld kısmını bir Try/Catch
içerisinde alırsanız her tür hatayı yakalayabilirsiniz. İşlemi
sonlandıran siz olduğunuz için sonlandırma esnasından hataları da artık
yakalayabilir durumdayız. Fakat karşılaşacağınız bir diğer sorun ise şu
olacak...

Nasıl yani? Ne Threadi? Ben yapmadım?
Nasıl yani? Ne Threadi? Ben yapmadım?

Güzel hata değil mi? Şimdi diyor ki "Bir thread'den bir başkasına bir
hareketler yapıyorsun. Olmaz o iş.
" diyor da biz bir hareket falan
yapmamıştık? Thread falan derken? Thread yarattığımızı da
hatırlamıyorum. Bu durumun nedeni kullandığımız Callback mekanizması
veya asenkron yapı. BeginHelloWorld metodunu çalıştırırken hatırlarsanız
bir Callback tanımlamıştık. İşte o Callback belli ki UI-Thread dışında
bir yerlerde çalışıyor. Böyle bir durumda da Silverlight içerisinde
UI-Thread'e ulaşmanın yolu Dispatcher üzerinden gitmek. Kodumuzu
aşağıdaki gibi değiştirdiğimizde herşey mutlu mesut sonlanıyor.

[VB]

    Dim Servis As New ServiceReference1.WebService1SoapClient
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) 
Handles Button1.Click
        Dim ReqBody As New ServiceReference1.HelloWorldRequestBody
        ReqBody.Name = "Herhangi bir isim / parametre"
        Dim Request As New ServiceReference1.HelloWorldRequest(ReqBody)
        Servis.ServiceReference1_WebService1Soap_BeginHelloWorld(
Request, AddressOf RequestBasladi, Nothing)
    End Sub
 
    Private Sub RequestBasladi(ByVal Cevap As IAsyncResult)
        Dim Sonuc As String = ""
        Try
            Sonuc = Servis.
ServiceReference1_WebService1Soap_EndHelloWorld(Cevap). _
Body.HelloWorldResult
        Catch ex As Exception
            Dispatcher.BeginInvoke(Sub()
                 MessageBox.Show("Hata olmuş tekrar deneyeceğim!")
                 Button1_Click(Nothing, Nothing)
                                   End Sub)
        End Try
        Dispatcher.BeginInvoke(Sub()
                                   MessageBox.Show(Sonuc)
                               End Sub)
    End Sub</pr

Gördüğünüz gibi EndHelloWorld metodunu bir Try/Catch içerisinde
aldım ve hata olması durumunda bunu kullanıcıya bildirip aynı işlemin
tekrar denenmesini sağlamak için tembelce Button_Click'i tekrar
çağırdım. Siz bu senaryoda kullanıcıya mesajınızı daha medeni bir
şekilde gösterip (ChildWindow gibi) belki de bir timer koyup tekrar
deneme işlemini bir süre sonra yapabilirsiniz. Herşey yolunda giderse
zaten Dispatcher üzerinden tekrar UI-Thread'e geçilmiş ve sonuç
gösterilmiş olacak.

Böylece web servislerini kullanırken her tür hatayı tek tek
yakalayabilir ve anında farklı senaryolarla tepki vererek uygulamanızı
tarayıcı içerisinde sürekli ayakta tutabilirsiniz. Yukarıdaki
örneğimizde kullanıcının internet bağlantısı kesilip sonra tekrar gelse
bile bir sorun olmayacak ve denemelerden birisi bir şekilde başarılı
olacaktır.

Hepinize kolay gelsin.