Silverlight InkPresenter Çizimleri Kaydetmek ve Geri Yüklemek

0 dakikada yazıldı

8300 defa okundu

Düzenle

DünInkPresenter kontrolü bir
giriş

yapmıştık. Kontrol içerisinde nasıl çizim yapılabileceğini ve farklı
çizim özelliklerinin nasıl kullanılabileceğine göz atmıştık. Bugün ise
yapılan bu çizimler yeri geldiğinde istemci tarafında veya belki de
sunucu tarafında nasıl kaydedilebileceğine göz atacağız.

Hatırlarsanız InkPresenter kontrolünde çizim yapılabilmesi için Stroke
nesneleri yaratıyor Stroke'lar içerisine StylusPoint'ler ekliyor ve
sonra da Stroke'ları InkPresenter'a veriyorduk. Aynı şekilde bir
InkPresenter içerisinde gösterilen tüm Stroke'ları alabilir ve bunların
içerisindeki noktaları da tek tek gezerek programatik olarak
bulabiliriz. Böyle bir durumda bizim bu noktalara ve çizgilere ait
ihtiyaç duyduğumuz verileri alıp kaydedebiliyor olmamız istediğimiz
işlevselliği sağlamak için yeterli olacaktır.

InkPresenter'daki çizimleri kaydetmek.

Dünkü projemize bire bir devam ettiğimizi düşünürsek ilk olarak ekrana
bir "Kaydet" ve bir de "Yükle" düğmesi eklemekte fayda var.

[XAML]

    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">
      <Rectangle Stroke="Black"/>
      <InkPresenter x:Name="InkPresent" Background="Transparent"/>
      <Button x:Name="btnNormal" Content="Normal Çiz" HorizontalAlignment="Right" 
    VerticalAlignment="Top" Width="75" Margin="0,8,87,0"/>
      <Button x:Name="btnKalinKirmizi" Content="Kalın Kırmızı" HorizontalAlignment="Right" 
    VerticalAlignment="Top" Width="75" Margin="0,8,8,0"/>
      <Button x:Name="btnSave" Content="Kaydet" HorizontalAlignment="Right" 
    VerticalAlignment="Bottom" Width="75" Margin="0,0,87,8"/>
      <Button x:Name="btnLoad" Content="Yükle" HorizontalAlignment="Right" 
    VerticalAlignment="Bottom" Width="75" Margin="0,0,8,8"/>
    </Grid>

Düğmelerimizi ekledikten sonra hemen kaydetme işlemine başlayalım. Daha
önce de bahsettiğimiz gibi InkPresenter içerisinde tüm Stroke'lara
Strokes kolleksiyonu üzerinden erişebiliriz. Her bir Stroke içerisinde
de StylusPoints kolleksiyonunu gezmek yeterli olacaktır. Tüm bu yapıyı
kaydetmek için bir XML dokümanı oluşturmak en doğrusu olabilir.
Kaydedeceğimiz XML dokümanının yapısı aşağıdaki şekilde olabilir.

<Strokes>
  <Stroke>
    <Color A="255" R="0" G="0" B="0" />
    <Points>
      <Point X="69" Y="109" />
      <Point X="70" Y="109" />
    </Points>
    <Width>3</Width>
    <Height>3</Height>
  </Stroke>
  <Stroke>
    <Color A="255" R="255" G="0" B="0" />
    <Points>
      <Point X="227" Y="86" />
      <Point X="226" Y="90" />
    </Points>
    <Width>10</Width>
    <Height>3</Height>
  </Stroke>
</Strokes>

Gördüğünüz gibi doküman içerisinde birden çok Stroke bulunabiliyor. Her
Stroke'un rengini ayrı bir XElement olarak kaydedebiliriz. Sonrasında da
Points adında bir XElement daha açarak bunun da içine her çizgideki
noktaları X ve Y koordinatları ile tek tek eklersek işlem tamamdır.
Şimdi sıra geldi bu XML'i yaratacak kodu yazmaya.

İlk olarak projemize "System.XML.LINQ"'i referans olarak ekleyelim.
Böylece XLINQ nesnelerini kullanabiliriz.

[C#]

var xmlElements =
    new XElement("Strokes", InkPresent.Strokes.Select(stroke =>
            new XElement("Stroke",
                new XElement("Color",
                    new XAttribute("A", stroke.DrawingAttributes.Color.A),
                    new XAttribute("R", stroke.DrawingAttributes.Color.R),
                    new XAttribute("G", stroke.DrawingAttributes.Color.G),
                    new XAttribute("B", stroke.DrawingAttributes.Color.B)
                ),
                new XElement("Points", stroke.StylusPoints
                    .Select(point =>
                        new XElement("Point",
                            new XAttribute("X", point.X),
                            new XAttribute("Y", point.Y)
                        )
                    )
                ),
                new XElement("Width", stroke.DrawingAttributes.Width),
                new XElement("Height", stroke.DrawingAttributes.Height)
            )
        )
    );

İşte herşey bitti :) InkPresent içerisindeki Stroke'ları gezip birer
XElement yaratmak sonra renk bilgilerini DrawingAttributes üzerinden
almak, üzerine de Points kolleksiyonunu gezip tek tek noktaları koymak
işimizi görecektir. Tabi DrawingAttributes üzerinden Height ve Width
değerlerini de kenara kaydediyoruz ki farklı kalınlıklarda yazılmış
çizgilerle ilgili bilgileri de kaydetmiş olalım.

Kaydedilen bu XML elementi listesini isterseniz bir web servisi ile
sunucuya gönderebilir veya benim yapacağımız gibi bir SaveFileDialog ile
kullanıcının kendi bilgisayarına kaydetmesini de sağlayabilirsiniz.

[C#]

SaveFileDialog saveDlg = new SaveFileDialog();
saveDlg.Filter = "XML Files (*.xml)|*.xml";
saveDlg.DefaultExt = ".xml";
 
if ((bool)saveDlg.ShowDialog())
{
    using (Stream fs = saveDlg.OpenFile())
    {
        System.IO.StreamWriter sw = new System.IO.StreamWriter(fs);
        sw.WriteLine(xmlElements.ToString());
        sw.Flush();
        sw.Close();
        fs.Close();
    }
}

Kaydetme işlemini tamamladığımıza göre sıra geliyor kaydedilen bu
dosyayı okuyup InkPresenter kontrolünde dosyadaki çizimi göstermeye.
"Yükle" düğmemiz zaten hazırdı.

[C#]

 string XMLString = "";
 OpenFileDialog loadDlg = new OpenFileDialog();
 loadDlg.Filter = "XML Files (*.xml)|*.xml";
 loadDlg.Multiselect = false;
 loadDlg.ShowDialog();
 if (loadDlg.File != null)
 {
     XMLString += loadDlg.File.OpenText().ReadToEnd();
 
 }

Yükle düğmesine tıklandığında bir OpenFileDialog açarak XML dosyalarının
seçilebilmesini sağlıyoruz. Eğer bir dosya verilmiş ise tüm dosya
içeriğini XMLString adında bir String değişkene aktarıyoruz. Sıra
geliyor bu String'i bir XDocument'a Parse edip sonrasında XML içerisinde
gezerek gerekli Stroke ve StylusPoint'leri yaratmaya.

[C#]

string XMLString = "";
OpenFileDialog loadDlg = new OpenFileDialog();
loadDlg.Filter = "XML Files (*.xml)|*.xml";
loadDlg.Multiselect = false;
loadDlg.ShowDialog();
if (loadDlg.File != null)
{
    XMLString += loadDlg.File.OpenText().ReadToEnd();
 
    InkPresent.Strokes.Clear();
    XDocument XDoc = XDocument.Parse(XMLString);
    System.Windows.Ink.Stroke LoadedStroke;
    StylusPoint LoadedPoint;
 
    foreach (XElement XStroke in XDoc.Element("Strokes").Elements("Stroke"))
    {
        LoadedStroke = new System.Windows.Ink.Stroke();
        LoadedStroke.DrawingAttributes.Height = double.Parse(XStroke.Element("Height").Value);
        LoadedStroke.DrawingAttributes.Width = double.Parse(XStroke.Element("Width").Value);
        LoadedStroke.DrawingAttributes.Color = 
    Color.FromArgb(byte.Parse(XStroke.Element("Color").Attribute("A").Value),
                                 byte.Parse(XStroke.Element("Color").Attribute("R").Value),
                                 byte.Parse(XStroke.Element("Color").Attribute("G").Value),
                                 byte.Parse(XStroke.Element("Color").Attribute("B").Value));
 
        foreach (XElement XPoint in XStroke.Element("Points").Elements("Point"))
        {
            LoadedPoint = new StylusPoint();
            LoadedPoint.X = double.Parse(XPoint.Attribute("X").Value);
            LoadedPoint.Y = double.Parse(XPoint.Attribute("Y").Value);
            LoadedStroke.StylusPoints.Add(LoadedPoint);
        }
        InkPresent.Strokes.Add(LoadedStroke);
    }
}

Yukarıdaki kodu satır satır okuyacak olursak; ilk olarak eldeki
InkPresenter kontrolünün Strokes kolleksiyonunu temizleyerek yeni bir
çizim yüklenebilecek hale getiriyoruz. Sonrasında XMLString'den bir
XDocument Pars ederek For döngülerinde Stroke'lar dönüyor bir diğer iç
For döngüsünde ise her Stroke'un içindeki noktaları dönerek gerekli
Stroke ve Point nesneleri nested bir şekilde yaratıyoruz. Yaratılan,
içinde noktaları hazır olan her Stroke'u ayrıca InkPresenter'a veriyoruz
ki hemen ekranda gözüksünler.

Artık herşey bitti. Uygulamamız çizim yapılabilir durumunda çizimlerin
kaydedilebildiği ve tekrar yüklenebildiği bir hale geldi. Siz de
aşağıdan uygulamayı test edebilirsiniz ;)

Get Microsoft Silverlight
Örnekteki çizimlerinizi bilgisayarınıza kaydedebilir veya geri
yükleyebilirsiniz.

Örneğin kaynak kodlarını aşağıdan indirebilirsiniz.

Örnek Proje Kaynak Kodları - 03022011_2.zip (280,44
KB)

Hepinize kolay gelsin.