Silverlight 4 ile JPEG Kaydetmek / Encoding

0 dakikada yazıldı

8146 defa okundu

Düzenle

Son iki gündür InkPresenter üzerinden ilerleyerek ilk aşamada çizim
özelliklerini
inceledik
,
sonrasında da yapılan çizimlerin XML olarak kaydedilebilmesini ve geri
yükenebilmesini
sağladık
.
Bugün yine aynı InkPresenter örneği üzerinden giderek farklı bir sorunu
çözeceğiz.

JPEG Kaydetmek?!

Belki de Silverlight'ın en önemli eksiklerinden biri Encoder ayağında
JPEG Encoder desteğinin de olmaması. Bu konuda ilk zamanlarında pek
çözümler bulunmasa da artık bugün Open Source Silverlight JPEG
Encoder'ları mevcut. Bu yazımızda deneyeceğimiz şey daha önce
InkPresenter ile yaptığımız çizim mekanizmasına çizimleri JPEG olarak
kullanıcının kaydedebilmesini sağlamak olacak.

FJCore

Tamamen Silverlight için yazılmış bir JPEG Encoder'ı olan FJCore'u hemen
GoogleCode üzerinden
indirebilirsiniz. Kaynak kodlarını indirerek compile etmeye üşenenler
için assembly downloadunu ayrıca sizlerle aşağıda paylaşıyorum.

FJCore - FJ.Core.DLL -04022011_2.zip (24,96
KB)

Download işlemi tamamlandıktan sonra InkPresenter projemize referans
olarak FJ.Core.dll dosyasını eklemeyi unutmayın. Artık JPEG encoding
yapabilir durumdayız. Ekrandaki düğmelerimizi de düzenleyerek "JPEG
Kaydet" diye yeni bir düğme daha ekliyoruz.

[XAML]

    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">
      <Rectangle Stroke="Black"/>
      <InkPresenter x:Name="InkPresent" Background="White" Margin="1"/>
      <Button x:Name="btnNormal" Content="Normal Çiz" HorizontalAlignment="Right" 
    VerticalAlignment="Top" Width="75" Margin="0,8,87,0"/>
      <Button x:Name="btnKalinKirmizi" Content="Kalın Kırmızı" HorizontalAlignment="Right" 
    VerticalAlignment="Top" Width="75" Margin="0,8,8,0"/>
      <Button x:Name="btnSave" Content="XML Kaydet" HorizontalAlignment="Right" 
    VerticalAlignment="Bottom" Width="75" Margin="0,0,87,8"/>
      <Button x:Name="btnLoad" Content="XML Yükle" HorizontalAlignment="Right" 
    VerticalAlignment="Bottom" Width="75" Margin="0,0,8,8"/>
      <Button x:Name="btnSaveJPEG" Content="JPEG Kaydet" VerticalAlignment="Bottom" 
    Margin="159,0,166,8"/>
    </Grid>

JPEG kaydetme düğmesine basıldığında ilk yapmamız gereken
WritableBitmap
ile ekrandaki InkPresenter'ın görselliğini almak. Aldığımız görseli
sonrasında FJCore'a ileterek JPEG'e çevrilmesini isteyeceğiz.

[C#]

        void btnSaveJPEG_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            WriteableBitmap bitmap = new WriteableBitmap(InkPresent, null);
 
            if (bitmap != null)
            {
                SaveFileDialog saveDlg = new SaveFileDialog();
                saveDlg.Filter = "JPEG Files (*.jpeg)|*.jpeg";
                saveDlg.DefaultExt = ".jpeg";
 
                if ((bool)saveDlg.ShowDialog())
                {
                    using (Stream fs = saveDlg.OpenFile())
                    {
                        SaveToFile(bitmap, fs);
                    }
                }
            }
        }

Gördüğünüz üzere WritableBitmap kullanımı epey kolay. Kodumuz
içerisinde bir SaveFileDialog açarak kullanıcının JPEG dosyasını
bilgisayarına kaydetmesini sağlıyoruz. Kodumuz içerisinde kullandığımız
SaveToFile metodu ile eldeki Bitmap'in FJCore'a uygun şekilde
iletilmesi için gerekli transformasyonları ve esas encoding işleminin
yapılmasını üstleniyor.

[C#]

private static void SaveToFile(WriteableBitmap bitmap, Stream fs)
{
    int width = bitmap.PixelWidth;
    int height = bitmap.PixelHeight;
    int bands = 3;
    byte[][,] raster = new byte[bands][,];
 
    for (int i = 0; i < bands; i++)
    {
        raster[i] = new byte[width, height];
    }
 
    for (int row = 0; row < height; row++)
    {
        for (int column = 0; column < width; column++)
        {
            int pixel = bitmap.Pixels[width * row + column];
            raster[0][column, row] = (byte)(pixel >> 16);
            raster[1][column, row] = (byte)(pixel >> 8);
            raster[2][column, row] = (byte)pixel;
        }
    }
 
    FluxJpeg.Core.ColorModel model = new FluxJpeg.Core.ColorModel 
    { colorspace = FluxJpeg.Core.ColorSpace.RGB };
    FluxJpeg.Core.Image img = new FluxJpeg.Core.Image(model, raster);
 
    MemoryStream stream = new MemoryStream();
    FluxJpeg.Core.Encoder.JpegEncoder encoder = new 
    FluxJpeg.Core.Encoder.JpegEncoder(img, 100, stream);
    encoder.Encode();
 
    stream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
 
    byte[] binaryData = new Byte[stream.Length];
    long bytesRead = stream.Read(binaryData, 0, (int)stream.Length);
    fs.Write(binaryData, 0, binaryData.Length);
}

Bu kodların çok detaylarına girmeyeceğim :) nedeni ise hiç değiştirme
ihtiyacı duymayacağınızdan emin olmam.

Eh artık uygulamamızın JPEG kaydetme özelliği de var. Unutmayın ki bu
şekilde Silverlight içerisindeki herhangi bir kontrlün görselliğini
alarak kullanıcıya kaydetme şansı verebilirsiniz. Tabi diğer yandan
isterseniz bu JPEG'leri sunucuya gönderip orada kaydetmek de mümkün
olacaktır.

Get Microsoft Silverlight
Çizim yapıp JPEG kaydetmeyi deneyin!

Örnek kodları aşağıdan indirebilirsiniz;

Örnek Proje Kaynak Kodları - 04022011_1.zip (363,64
KB)

Hepinize kolay gelsin.