Silverlight 4 içerisinde InkPresenter Kullanımı

0 dakikada yazıldı

7496 defa okundu

Düzenle

Geçenlerde birisi sorduğunda "InkPresenter konusunda benim blogda yazı
olacak" diye cevap vermiştim. Sonra gelip şans eseri bir bakiyim dedim
ne yazdığımı hatırlamadığım için ve bir de gördüm ki 2008 yılında :)
Silverlight 1.0 ve JavaScript ile
InkPresenter

kullanımı göstermişim :) Eh demek ki yeni bir yazı yazmanın zamanı
gelmiş bu konuda.

InkPresenter!

Silverlight içerisinde InkPresenter kontrolünün Silverlight 1.0'dan bu
yana pek değiştiğini söyleyemem. Aslında kontrol o zaman da bu zaman da
görevini doğru bir şekilde yerine getiriyordu. Şu anki tek fark
JavaScript yerine C# veya VB kullanabiliyor olmamız. Böylece biraz daha
fantastik işler yapılabiliyor. Tabi konuya girmeden önce belki
InkPresenter'da neyin nesi :) ondan bahsetmek gerek.

Varsayalım ki bir web uygulamasında kişiler mouse ile çizim
yapabilmesini istiyorsunuz veya belki de touch destekli bir
bilgisayardan yola çıkarak web uygulamasında yazı yazabilmelerini vs
istiyorsunuz. İşte böyle bir durumda InkPresenter kontrolü bize hızlı
bir altyapı sunabiliyor.

Yola çıkalım...

Hemen yeni bir SL projesi yarattıktan sonra Blend ile de projeyi açarak
sahneye Asset Library'den bir InkPresenter bulup atıyoruz.

InkPresenter sahnede.
InkPresenter sahnede.

InkPresenter kontrolünü sahneye aldıktan sonra tüm sahneyi kaplayacak
şekilde konumlandırabilir veya tabi ki uygulamanın bir kısmına da
yerleştirebilirsiniz. InkPresenter kendi alanı içerisinde çizim
yapılabilmesini sağlayacaktır.

[XAML]

<UserControl x:Class="InkP.MainPage"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    mc:Ignorable="d"
    d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="400">
 
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">
      <InkPresenter x:Name="InkPresent"/>
    </Grid>
</UserControl>

Ben InkPresent adını verdiğim kontrolü tüm sahneyi kaplayacak
şekilde yerleştirdim. Şimdi sıra geldi bu kontrolü çizim yapılabilecek
hale getirmeye.

[C#]

        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();
            InkPresent.MouseLeftButtonDown += new 
    MouseButtonEventHandler(InkPresent_MouseLeftButtonDown);
        }
        
        System.Windows.Ink.Stroke newStroke;
 
        void InkPresent_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
        {
            InkPresent.CaptureMouse();
            newStroke = new System.Windows.Ink.Stroke();
            newStroke.StylusPoints.Add(e.StylusDevice.GetStylusPoints(InkPresent));
            InkPresent.Strokes.Add(newStroke);
        }

Kodumuzda ilk olarak InkPresent kontrolünün MouseLeftButtonDown
eventine bir listener ataçlıyoruz. Böylece farenin tuşuna basıldığında
yani bir çizim için başlama noktasında durumdan haberdar olabiliyor.
MouseLeftButtonDown'da InkPresenter kontrolü üzerinden
CaptureMouse metodunu çalıştırıyoruz. Böylece artık tüm mouse
eventleri doğrudan bu kontrole gelecek ki herhangi bir kaçak vs olmasın.
Bu durum özellikle kullanıcının fareyi InkPresenter alanının dışına
çıkarması durumunda da fareye bizim sahip olmamasını sağlayacak.

Bir sonraki adımda newStroke adında tanımlı global bir Stroke
nesnesini initialize ediyoruz. Kullanıcı daha düğmeye yeni bastığı için
yeni bir çizgi yaratmalıyız. Yarattığımız çizgiyi dışarıda bir
değişkende tutuyoruz ki sonraki adımlarda bu çizgi çizildiği sürece
çizgiye yeni noktalar ekleyebilelim.

MouseLeftButtonDown kodumuza geri dönersek. Çizgimizi yarattık ve hemen
çizginin ilk noktasını da eklemek gerek. Her Stroke nesnesinin bir
StylusPoints kolleksiyonu bulunuyor. Bu kolleksiyonu tek tek
StylusPoint'ler eklenerek çizgi oluşturulabiliyor. Biz de
örneğimizde e.StylusDevice.GetStylusPoints diyerek
InkPresenter'a denk gelen, o anda tetiklenmiş tüm noktaları alarak
çizgimizin StylusPoints kolleksiyonuna ekliyoruz.

Artık çizgimizi yarattık ve o andaki noktaları da ekledik. Son olarak bu
çizgiyi InkPresenter'a vermek gerek ki InkPresenter çizgiyi
gösterebilsin. Bunun için InkPresent nesnesinin Strokes
kolleksiyonuna elimizdeki Stroke nesnesini teslim ediyoruz.

[C#]

        void InkPresent_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            if (newStroke != null)
            {
                newStroke.StylusPoints.Add(e.StylusDevice.GetStylusPoints(InkPresent));
            }
        }

Farenin tuşuna basıldığında çizgimizi yarattık ve farenin tuşu basılı
tutularak hala kullanıcı tarafından çizgi çiziliyor olabilir. Bu durumda
ise yine InkPresenter'ın MouseMove eventini dineyerek eğer hali
hazirda bizim global değişkende bir Stoke var ise yeni noktaları bu
Stroke'a eklememiz gerekecek.

Global değişkende Stroke var ise yani null değilse demek ki daha önce
biri farenin tuşuna bastı ve yeni bir çizgi yarattı. Bu çizgiye yeni
noktalarımızı aynı MouseLeftButtonDown'da yaptığımız gibi hızlıca
ekliyoruz.

[C#]

        void InkPresent_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
        {
            newStroke = null;
            InkPresent.ReleaseMouseCapture();
        }

Eğer kullanıcı farenin tuşu bıraktıysa, yani MouseLeftButtonUp eventi
çalıştıysa bu sefer de hemen newStroke değişkenini null'a eşitliyoruz.
Böylece artık yeri geldiğinde MouseMove'da hali hazırda bir çizgi
çizilmediğini bilebiliyor. MouseLeftButtonDown ise zamanı geldiğinde
yeni bir çizgi yaratarak yine tüm bu sürecin baştan başlamsını
sağlayabilecek.

Son olarak ReleaseMouseCapture metodunu da çağırarak mouse eventleri
üzerindeki sahipliğimizi bırakıyoruz.

Dikkat: Unutmadan hatırlatiyim :) Eğer InkPresenter kontrolünün
BackGround özelliğine bir renk vermezseniz mouse eventlerinin hiçbiri
çalışmayacağı için çizim yapamazsınız. En kötü senaryoda şeffaf bir renk
bile vererek bu sorunu aşabilirsiniz.

Get Microsoft Silverlight
Çizim yapabileceğimiz alanımız yukarıda sizi bekliyor.

Bu noktaya kadar herşey güzel. Peki ya farklı özelliklerde çizim yapmak
gibi bir ihtiyacımız olursa. Örneğin belki de bir araç çubuğu yaratarak
yeri geldiğinde farklı renklerde ve kalınlıklarda çizim yapılabilmesini
sağlayacağız. Bunu nasıl yapabiliriz?

Aslında her çizginin DrawingAttributes adında bir özelliği var. Bu
özellik altında çizginin rengi, kalınlığı gibi noktalar
belirlenebiliyor. Biz uygulamamıza bir de DrawingAttributes tipinde
global değişken ekleyelim.

[C#]

        System.Windows.Ink.DrawingAttributes Att;

Her seferinde yeni bir çizgi yarattığımızda bu değişkeni alarak yeni
çizginin özelliğine aktarırız. Böylece bu değişken eğer değişirse yeni
yaratılacak tüm çizgiler de bu değişmiş yeni özelliklerle yaratılıyor
olur.

[C#]

        void InkPresent_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
        {
            InkPresent.CaptureMouse();
            newStroke = new System.Windows.Ink.Stroke();
            newStroke.DrawingAttributes = Att;
            newStroke.StylusPoints.Add(e.StylusDevice.GetStylusPoints(InkPresent));
            InkPresent.Strokes.Add(newStroke);
        }

MouseLeftButtonDown eventindeki kodumuza yukarıdaki satırı ekleyerek
gerekli tanımlamayı yapmış olduk. Tabi uygulamamız ilk açıdığında global
Att değişkenimize varsayılan çizim ayarlarını da aktarmakta fayda
olacaktır.

[C#]

        void MainPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Att = new System.Windows.Ink.DrawingAttributes();
        }

Sıra geldi yerine göre kalın veya farklı renklerde çizimlerin
ayarlanabilmesi için ekrana birkaç kontrol eklemeye. Bu noktada çok
konuyu karıştırmayacağım. İki basit düğme ekleyerek konsepti görmemiz
yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum.

[XAML]

    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">
      <Rectangle Stroke="Black"/>
      <InkPresenter x:Name="InkPresent" Background="Transparent"/>
      <Button x:Name="btnNormal" Content="Normal Çiz" HorizontalAlignment="Right" 
      VerticalAlignment="Top" Width="75" Margin="0,8,87,0"/>
      <Button x:Name="btnKalinKirmizi" Content="Kalın Kırmızı" HorizontalAlignment="Right" 
      VerticalAlignment="Top" Width="75" Margin="0,8,8,0"/>
    </Grid>

Hemen sahneye iki düğme ekleyip birine "Normal Çiz" diğerine ise "Kalın
Kırmızı Çiz" gibi işlevsellikler ekleyeceğiz. Her iki düğmenin Click
durumunda yapacağımz şey aslında bizim global Att değişkenini
değiştirmek olacak.

[C#]

        void btnKalinKirmizi_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Att = new System.Windows.Ink.DrawingAttributes();
            Att.Color = Colors.Red;
            Att.Width = 10;
        }
 
        void btnNormal_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Att = new System.Windows.Ink.DrawingAttributes();
            Att.Color = Colors.Black;
            Att.Width = 3;
        }

İşte bu kadar. Her iki düğme de kendilerine basıldığında Att değişkenini
yenileyerek gerekli renk ve kalınlık değerlerini bu değişkenlere
aktarıyorlar. Artık bu noktadan sonra yaratılan her yeni çizgi bu global
değişkene aktarılmış yeni değerleri yaratılıyor olacak.

Get Microsoft Silverlight
InkPresenter'da özel çizim modları.

Artık InkPresenter'da çizimimizi yapabilir ve kullanıcılara farklı
şekillerde çizimler yapma hakkı tanıyabiliyoruz.
Yarın
bu çizimleri nasıl kaydedebileceğimize göz atarak örneğimizi biraz daha
ileri götüreceğiz.

Makale sonunda oluşan örneğin kodlarını aşağıdan indirebilirsiniz;

Örnek Proje Kaynak Kodları - 02022011_4.zip (273,38
KB)

Hepinize kolay gelsin.