Silverlight 4 içerisinde InkPresenter Kullanımı

0 dakikada yazıldı

7393 defa okundu

Düzenle

Geçenlerde birisi sorduğunda "InkPresenter konusunda benim blogda yazı olacak" diye cevap vermiştim. Sonra gelip şans eseri bir bakiyim dedim ne yazdığımı hatırlamadığım için ve bir de gördüm ki 2008 yılında :) Silverlight 1.0 ve JavaScript ile InkPresenter kullanımı göstermişim :) Eh demek ki yeni bir yazı yazmanın zamanı gelmiş bu konuda.

InkPresenter!

Silverlight içerisinde InkPresenter kontrolünün Silverlight 1.0'dan bu yana pek değiştiğini söyleyemem. Aslında kontrol o zaman da bu zaman da görevini doğru bir şekilde yerine getiriyordu. Şu anki tek fark JavaScript yerine C# veya VB kullanabiliyor olmamız. Böylece biraz daha fantastik işler yapılabiliyor. Tabi konuya girmeden önce belki InkPresenter'da neyin nesi :) ondan bahsetmek gerek.

Varsayalım ki bir web uygulamasında kişiler mouse ile çizim yapabilmesini istiyorsunuz veya belki de touch destekli bir bilgisayardan yola çıkarak web uygulamasında yazı yazabilmelerini vs istiyorsunuz. İşte böyle bir durumda InkPresenter kontrolü bize hızlı bir altyapı sunabiliyor.

Yola çıkalım...

Hemen yeni bir SL projesi yarattıktan sonra Blend ile de projeyi açarak sahneye Asset Library'den bir InkPresenter bulup atıyoruz.

InkPresenter
sahnede.InkPresenter sahnede.

InkPresenter kontrolünü sahneye aldıktan sonra tüm sahneyi kaplayacak şekilde konumlandırabilir veya tabi ki uygulamanın bir kısmına da yerleştirebilirsiniz. InkPresenter kendi alanı içerisinde çizim yapılabilmesini sağlayacaktır.

[XAML]

``` {style="font-family: Consolas; font-size: 13; color: black; background: white;"}

              

Ben **InkPresent** adını verdiğim kontrolü tüm sahneyi kaplayacak
şekilde yerleştirdim. Şimdi sıra geldi bu kontrolü çizim yapılabilecek
hale getirmeye.

**[C\#]**

``` {style="font-family: Consolas; font-size: 13; color: black; background: white;"}
        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();
            InkPresent.MouseLeftButtonDown += new 
    MouseButtonEventHandler(InkPresent_MouseLeftButtonDown);
        }
        
        System.Windows.Ink.Stroke newStroke;

        void InkPresent_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
        {
            InkPresent.CaptureMouse();
            newStroke = new System.Windows.Ink.Stroke();
            newStroke.StylusPoints.Add(e.StylusDevice.GetStylusPoints(InkPresent));
            InkPresent.Strokes.Add(newStroke);
        }

Kodumuzda ilk olarak InkPresent kontrolünün MouseLeftButtonDown eventine bir listener ataçlıyoruz. Böylece farenin tuşuna basıldığında yani bir çizim için başlama noktasında durumdan haberdar olabiliyor. MouseLeftButtonDown'da InkPresenter kontrolü üzerinden CaptureMouse metodunu çalıştırıyoruz. Böylece artık tüm mouse eventleri doğrudan bu kontrole gelecek ki herhangi bir kaçak vs olmasın. Bu durum özellikle kullanıcının fareyi InkPresenter alanının dışına çıkarması durumunda da fareye bizim sahip olmamasını sağlayacak.

Bir sonraki adımda newStroke adında tanımlı global bir Stroke nesnesini initialize ediyoruz. Kullanıcı daha düğmeye yeni bastığı için yeni bir çizgi yaratmalıyız. Yarattığımız çizgiyi dışarıda bir değişkende tutuyoruz ki sonraki adımlarda bu çizgi çizildiği sürece çizgiye yeni noktalar ekleyebilelim.

MouseLeftButtonDown kodumuza geri dönersek. Çizgimizi yarattık ve hemen çizginin ilk noktasını da eklemek gerek. Her Stroke nesnesinin bir StylusPoints kolleksiyonu bulunuyor. Bu kolleksiyonu tek tek StylusPoint'ler eklenerek çizgi oluşturulabiliyor. Biz de örneğimizde e.StylusDevice.GetStylusPoints diyerek InkPresenter'a denk gelen, o anda tetiklenmiş tüm noktaları alarak çizgimizin StylusPoints kolleksiyonuna ekliyoruz.

Artık çizgimizi yarattık ve o andaki noktaları da ekledik. Son olarak bu çizgiyi InkPresenter'a vermek gerek ki InkPresenter çizgiyi gösterebilsin. Bunun için InkPresent nesnesinin Strokes kolleksiyonuna elimizdeki Stroke nesnesini teslim ediyoruz.

[C#]

``` {style="font-family: Consolas; font-size: 13; color: black; background: white;"}         void InkPresent_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)         {             if (newStroke != null)             {                 newStroke.StylusPoints.Add(e.StylusDevice.GetStylusPoints(InkPresent));             }         }

Farenin tuşuna basıldığında çizgimizi yarattık ve farenin tuşu basılı
tutularak hala kullanıcı tarafından çizgi çiziliyor olabilir. Bu durumda
ise yine InkPresenter'ın **MouseMove** eventini dineyerek eğer hali
hazirda bizim global değişkende bir Stoke var ise yeni noktaları bu
Stroke'a eklememiz gerekecek.

Global değişkende Stroke var ise yani null değilse demek ki daha önce
biri farenin tuşuna bastı ve yeni bir çizgi yarattı. Bu çizgiye yeni
noktalarımızı aynı MouseLeftButtonDown'da yaptığımız gibi hızlıca
ekliyoruz.

**[C\#]**

``` {style="font-family: Consolas; font-size: 13; color: black; background: white;"}
        void InkPresent_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
        {
            newStroke = null;
            InkPresent.ReleaseMouseCapture();
        }

Eğer kullanıcı farenin tuşu bıraktıysa, yani MouseLeftButtonUp eventi çalıştıysa bu sefer de hemen newStroke değişkenini null'a eşitliyoruz. Böylece artık yeri geldiğinde MouseMove'da hali hazırda bir çizgi çizilmediğini bilebiliyor. MouseLeftButtonDown ise zamanı geldiğinde yeni bir çizgi yaratarak yine tüm bu sürecin baştan başlamsını sağlayabilecek.

Son olarak ReleaseMouseCapture metodunu da çağırarak mouse eventleri üzerindeki sahipliğimizi bırakıyoruz.

Dikkat: Unutmadan hatırlatiyim :) Eğer InkPresenter kontrolünün BackGround özelliğine bir renk vermezseniz mouse eventlerinin hiçbiri çalışmayacağı için çizim yapamazsınız. En kötü senaryoda şeffaf bir renk bile vererek bu sorunu aşabilirsiniz.

Get Microsoft
Silverlight\ Çizim yapabileceğimiz alanımız yukarıda sizi bekliyor.

Bu noktaya kadar herşey güzel. Peki ya farklı özelliklerde çizim yapmak gibi bir ihtiyacımız olursa. Örneğin belki de bir araç çubuğu yaratarak yeri geldiğinde farklı renklerde ve kalınlıklarda çizim yapılabilmesini sağlayacağız. Bunu nasıl yapabiliriz?

Aslında her çizginin DrawingAttributes adında bir özelliği var. Bu özellik altında çizginin rengi, kalınlığı gibi noktalar belirlenebiliyor. Biz uygulamamıza bir de DrawingAttributes tipinde global değişken ekleyelim.

[C#]

``` {style="font-family: Consolas; font-size: 13; color: black; background: white;"}         System.Windows.Ink.DrawingAttributes Att;

Her seferinde yeni bir çizgi yarattığımızda bu değişkeni alarak yeni
çizginin özelliğine aktarırız. Böylece bu değişken eğer değişirse yeni
yaratılacak tüm çizgiler de bu değişmiş yeni özelliklerle yaratılıyor
olur.

**[C\#]**

``` {style="font-family: Consolas; font-size: 13; color: black; background: white;"}
        void InkPresent_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
        {
            InkPresent.CaptureMouse();
            newStroke = new System.Windows.Ink.Stroke();
            newStroke.DrawingAttributes = Att;
            newStroke.StylusPoints.Add(e.StylusDevice.GetStylusPoints(InkPresent));
            InkPresent.Strokes.Add(newStroke);
        }

MouseLeftButtonDown eventindeki kodumuza yukarıdaki satırı ekleyerek gerekli tanımlamayı yapmış olduk. Tabi uygulamamız ilk açıdığında global Att değişkenimize varsayılan çizim ayarlarını da aktarmakta fayda olacaktır.

[C#]

``` {style="font-family: Consolas; font-size: 13; color: black; background: white;"}         void MainPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)         {             Att = new System.Windows.Ink.DrawingAttributes();         }

Sıra geldi yerine göre kalın veya farklı renklerde çizimlerin
ayarlanabilmesi için ekrana birkaç kontrol eklemeye. Bu noktada çok
konuyu karıştırmayacağım. İki basit düğme ekleyerek konsepti görmemiz
yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum.

**[XAML]**

``` {style="font-family: Consolas; font-size: 13; color: black; background: white;"}
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">
      <Rectangle Stroke="Black"/>
      <InkPresenter x:Name="InkPresent" Background="Transparent"/>
      <Button x:Name="btnNormal" Content="Normal Çiz" HorizontalAlignment="Right" 
      VerticalAlignment="Top" Width="75" Margin="0,8,87,0"/>
      <Button x:Name="btnKalinKirmizi" Content="Kalın Kırmızı" HorizontalAlignment="Right" 
      VerticalAlignment="Top" Width="75" Margin="0,8,8,0"/>
    </Grid>

Hemen sahneye iki düğme ekleyip birine "Normal Çiz" diğerine ise "Kalın Kırmızı Çiz" gibi işlevsellikler ekleyeceğiz. Her iki düğmenin Click durumunda yapacağımz şey aslında bizim global Att değişkenini değiştirmek olacak.

[C#]

``` {style="font-family: Consolas; font-size: 13; color: black; background: white;"}         void btnKalinKirmizi_Click(object sender, RoutedEventArgs e)         {             Att = new System.Windows.Ink.DrawingAttributes();             Att.Color = Colors.Red;             Att.Width = 10;         }

        void btnNormal_Click(object sender, RoutedEventArgs e)         {             Att = new System.Windows.Ink.DrawingAttributes();             Att.Color = Colors.Black;             Att.Width = 3;         } ```

İşte bu kadar. Her iki düğme de kendilerine basıldığında Att değişkenini yenileyerek gerekli renk ve kalınlık değerlerini bu değişkenlere aktarıyorlar. Artık bu noktadan sonra yaratılan her yeni çizgi bu global değişkene aktarılmış yeni değerleri yaratılıyor olacak.

Get Microsoft
Silverlight\ InkPresenter'da özel çizim modları.

Artık InkPresenter'da çizimimizi yapabilir ve kullanıcılara farklı şekillerde çizimler yapma hakkı tanıyabiliyoruz. Yarın bu çizimleri nasıl kaydedebileceğimize göz atarak örneğimizi biraz daha ileri götüreceğiz.

Makale sonunda oluşan örneğin kodlarını aşağıdan indirebilirsiniz;

Örnek Proje Kaynak Kodları - 02022011_4.zip (273,38 KB)

Hepinize kolay gelsin.