Silverlight 4 Beta'da masaüstünden webe dosya sürükle & bırak!

0 dakikada yazıldı

6603 defa okundu

Düzenle

Web uygulamaları ile masaüstü deneyimini birbiri ile konuşturmak aslında
çok önemli özelliklerden biri. Bu çerçevede iletişim olarak
adlandırdığımız şey basit bir şekilde dosyalara erişim bile olabilir.
Bir web uygulamasının kullanıcının onayı ile kullanıcıya ait bir dosyaya
erişmesi için bugün kullanabileceğimiz metodlardan en uygunu bir
OpenFileDialog kullanmak gibi gözükse de aslında OpenFileDialog'un
yaptığı işi doğrudan bir "Sürükle/Bırak" işlemi ile de yapabiliriz.
Maalesef bu gibi bir altyapıyı özellikle masaüstünden web uygulamasına
doğru oluşturmak ciddi emek gerektiriyor.

Silverlight 4 Beta ile beraber artık herhangi bir Silverlight
uygulamasını Sürükle/Bırak işlemlerinde kullanabiliyoruz ve kullanıcılar
masaüstünden veya işletim sisteminin herhangi bir konumundan aldıkları
dosyayı sürükle&bırak tekniği ile web uygulamasına, silverlight'a
bırakabiliyorlar. Aynı sistem tabi ki Silverlight'ın masaüstüne alındığı
OOB (Out Of Browser) modunda da çalışıyor. Böylece kullanıcılar için çok
daha rahat ve kullanışlı bir ortam, web ile masaüstü arasında kolay bir
köprü kurulabiliyor.

Masaüstünden al webe bırak!

Örneğimizde geliştireceğimiz uygulama sürükle&bırak tekniği ile
kullanıcıların bilgisayarlarından resimleri atabilecekleri bir web
uygulaması olacak. Silverlight projemiz aldığı resimleri bir ListBox
içerisinde listeyecek ve ListBox'tan seçilen resim de sağ tarafta
uygulama içerisinde gösterilebilecek.

İsterseniz ilk olarak uygulamamızın görsel arayüzünü hazırlayalım ve bir
Grid içerisinde iki kolon yaratarak kolonlardan birine uygun bir
ListBox diğerine de bir Image nesnesi yerleştirelim. Bu
kontrolleri sırası ile listResimler ve imgResim isimlerini
vererek devam edebiliriz.

[XAML]

<UserControl
x
:Class="SilverlightApplication26.MainPage"

   xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

   xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

   xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"

   xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"

   mc:Ignorable="d"

   d:DesignHeight="300"
d
:DesignWidth="400">

 

    <Grid
x
:Name="LayoutRoot"
Background
="White">

        <Grid.ColumnDefinitions>

            <ColumnDefinition Width="0.325*"/>

            <ColumnDefinition Width="0.675*"/>

        </Grid.ColumnDefinitions>

        <ListBox
x
:Name="listResimler"
Margin
="5" AllowDrop="True"/>

        <Image
x
:Name="imgResim"
Grid.Column
="1" Margin="5"/>

 

    </Grid>

</UserControl>

Yukarıdaki XAML kodu uygulamamızın tasarımını yansıtırken aslında
içerisinde önemli bir nokta var. Dikkat ettiyseniz ListBox'un
AllowDrop adında bir özelliği var ve True olarak ayarlanmış
durumda. İşte bu özellikle ile beraber artık ListBox'ımıza kullanıcılar
işletim sisteminden dosyalar alarak atabilecekler. Siz örneklerinizde
isterseniz farklı nesnelere de bu gibi işlevsellikler ekleyebilirsiniz.

İlk adımda uygulamamıza sürükle&bırak ile bırakılan tüm resimleri
saklayacak olan bir FileInfo listesi yaratacağız. Malum
Sürükle&Bırak işlemi web ortamında çalışırken aynı OpenFileDialog'da
olduğu gibi Silverlight bize dosyaların full path'ini güvenlik nedeni
ile vermeyecek. Bize sadece dosya içeriğine ve dosya özelliklerine
ulaşabileceğimiz FileInfo nesneleri gelecek. Biz de bu nesneleri global
bir değişkende tutarak bu değişkeni de sürekli uygulama içerisinde
ListBox'ımıza bind edilmiş olarak muhafaza edeceğiz.

[VB]

    Dim Dosyalar As New
System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection(Of FileInfo)

 

    Private Sub MainPage_Loaded(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Me.Loaded

        listResimler.DisplayMemberPath = "Name"

        listResimler.ItemsSource = Dosyalar

    End Sub

Her FileInfo sınıfında dosyanın adı Name Property'si altında saklanır. O
nedenle uygulama ilk açıldığında ListBox ile yaptığımız bindingde de
ListBox'ın dosya isimlerini göstermesi için "Name" pathini
DisplayMemberPath olarak veriyoruz. Elimizde bir
ObservableCollection olduğuna göre biz ne zaman bu kolleksiyona bir
nesne eklesek otomatik olarak ListBox'da da gözükeceğinden eminiz. Şimdi
sıra geldi kullanıcılar resimleri ListBox'un üzerine bırakınca o
resimleri yakalayıp bu listeye eklemeye.

[VB]

    Private Sub listResimler_Drop(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.DragEventArgs) Handles listResimler.Drop

        If e.Data IsNot Nothing AndAlso e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop) Then

            For Each Dosya As FileInfo In e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop)

                Dosyalar.Add(Dosya)

            Next

        End If

    End Sub

Gördüğünüz üzere ListBox'un Drop eventını yakalayarak işe
başlayabiliyoruz. Bu event kullanıcılar ListBox'a birşey bıraktıkları
anda çalışacaktır. Argüman üzerinden yola çıkara ilk olarak ortada bir
Data var mı yoksa yok mu kontrolünü yapıp sonra da gelen data bir
FileDrop mudurun kontrolünü yapıyoruz. Zaten şu anda Silverlight
tarafında tek desteklenen de bu format.

Tüm kontrolerden geçtikten sonra Data üzerinden GetData diyerek
uygulamaya bırakılan tüm veriyi alabiliriz. GetData geriye bir FileInfo
array'i döndürecektir. Bu array içerisinde gezerek tek tek her
FileInfo'yu hemen kendi yarattığımız listeye ekliyoruz. Tabi ki listemiz
ObservableCollection olduğu için eklenen her resim de anında ListBox
içerisinde gözüküyor! Süper!

Şimdi sıra geldi bu resimlerden yani aslında FileInfo'ların
içlerinden ListBox'da biri seçildiğinde resim bilgisini alıp sağdaki
Image nesnesinde göstermeye.

[VB]

    Private Sub listResimler_SelectionChanged(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.Controls.SelectionChangedEventArgs) Handles listResimler.SelectionChanged

        Dim SeciliFile As FileInfo = listResimler.SelectedItem

 

        Dim Foto As New
BitmapImage

        Foto.SetSource(SeciliFile.OpenRead)

        imgResim.Source = Foto

 

    End Sub

ListBox'ın SelectionChanged eventını yakaladıktan sonra
SelectedItem'ı da bir FileInfo'ya cast ediyoruz. Zaten ListBox'a
FileInfo kolleksiyonu bind ettiğimize göre geriye bir FileInfo
dönmesi çok normal. Gelen FileInfo'nun OpenRead metodu ile
aldığımız FileStream'i hemen bir BitmapImage'a kaynak vererek
onu da uygulamamızdaki Image nesnesine Source olarak veriyoruz.
İşlem tamam.

Masaüstünden webe Sürükle&Bırak!
Masaüstünden webe Sürükle&Bırak!

Artık uygulamamız tarayıcı içerisinde çalışırken işletim sisteminden
resim dosyalarını alıp ListBox'a sürükleyip bırakabiliriz. Sonrasında da
ListBox içerisinden istediğimiz resmi seçiip ön izlemesini de
yapabiliriz. Bundan sonrasında yaratılabilecek her türlü işlevsellik
artık size kalıyor. Unutmayın ki bu sistem aynen OOB (Out Of Browser)
modunda da kullanılabiliyor.

Kullanıcılarınıza Sürükle&Bırak işlemini daha çarpıcı bir şekilde
hissetirebilmek için isterseniz kontrollerin DragEnter,
DragLeave, DragMove gibi eventlarını da yakalayarak ekranda
görsel değişiklikler yapabilirsiniz. Böylece kullanıcıların ellerindeki
dosyaları tam olarak bırakabilecekleri yerde olup olmadıklarını daha
rahat anlayabilirler.

Hepinize kolay gelsin.