Silverlight 3.0 içerisinde Navigation API'yı inceliyoruz.

0 dakikada yazıldı

6997 defa okundu

Düzenle

İster AJAX sitelerinde olsun ister Silverlight bir şekilde istemci
tarafında sayfanın manipüle edildiği web uygulamalarındaki dertlerden
biri URL'in değişmiyor olması ile beraber tarayıcı geçmişinin de
çalışamaması. İlk bakışta belki büyük bir sorun gibi gözükmese de
müşterilerinize teslim ettiğiniz bu gibi projelerin sonrasında aldığınız
geri dönüşler emin olun sizi bu konuda ciddi şekilde şaşırtabilir.

Navigation API ile sorunlara çözüm....

Silverlight uygulamaları içerisindeki Navigation konseptini çözmeyi
hedefleyen Navigation kontrolleri ve API aynı anda yukarıdak
bahsettiğimiz URL'in duruma göre değişebilmesi ve hatta istemci taraflı
URLReWriting yapılabilmesini de sağlıyor. Bu çerçevede yeni bir
Silverlight projesi yaratarak adım adım ilerleyelim.

İlk olarak uygulamanızda Navigation API kullanacaksanız hemen
System.Windows.Controls.Navigation assembly'sini referans olarak
almanız gerekiyor. Bu assembly içerisinde kullanacağımız sınıflar ve
kontroller bulunuyor. Navigation sistemine kendine has bir Frame ve
Page yapısına sahip. Uygulamanızda navigasyon uygulamak istediğiniz
ana bir sayfa belirledikten sonra bu sayfa içerisinde Frame kontrolünü
yerleştiriyorsunuz. Sonrasında bu Frame içerisine farklı Page
kontrollerini yükleyebilirsiniz. Aslında bu yapı bizim eski klasik
HTML'den alıştığımız IFRAME'e çok benziyor tek farkı özünde tamamen
Silvelright içerisinde bir yapı olması.

Yarattığımız yeni Silverlight uygulamasında gerekli DLL'leri referans
aldıktan sonra ana sayfa olarak varsayılan ayarlarla gelen
MainPage.xaml UserControl'ünü kullanacağız. Bu UserControl içerisine
bir Frame kontrolü yerleştirmemiz gerekiyor.

[XAML]

<UserControl
x:Class="SilverlightApplication4.MainPage"

  
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

  
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

  
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"

            xmlns:navigation="clr-namespace:System.Windows.Controls;assembly=System.Windows.Controls.Navigation"

  
mc:Ignorable="d" d:DesignWidth="640" d:DesignHeight="480">

    <Grid
x
:Name="LayoutRoot">

        <navigation:Frame
x
:Name="BirFrame"
Source
="/AnaSayfa.xaml">

        </navigation:Frame>

   
</Grid>

</UserControl>

System.Windows.Controls namespace'in eklenen kontrollerden biri olan
Frame kontrolü doğrudan System.Windows.Controls.Navigation assembly'si
üzerinden geliyor. Gerekli XML namespace'lerini de Usercontrol çapında
tanımladıktan sonra rahatlıkla söz konusu namespace üzerinden Frame
kontrolünü yaratabiliyoruz. Tabi bu Frame'in ilk açılışta göstereceği
Page'in adresini de Source olarak vermeniz gerekiyor.

Tüm bu hikaye içerisinde farkındaysanız bir UserControl bir Page
diye iki farklı şeyden bahsediyorum. UserControl'ler bizim normal
şartlarda kullandığımız hem ana sayfalarımız hem iç User Controllerimiz
vs olabiliyor. Silverlight içerisinde ana uygulama görseli de sonuç
olacak bir UserControl. Fakat söz konusu Navigation API olunca bir
Frame içerisinde ancak Page kontrollerini gösterebiliyorsunuz. Page
kontrollerinin özünde UserControl'lerden bir eksiği yok fazlası var.
O nedenle bir UserControl içerisinde yapabildiğiniz herşeyi Page
içerisinde yapabileceğinizi unutmayın.

Şimdi gelin bir de basit Page yaratıp adını AnaSayfa.xaml
yapalım ki yukarıdaki uygulamamız rahatlıkla çalışsın. Projenizde "Add
new item" dediğiniz "Silverlight Page" seçeneği ile karşılaşacaksınız.

[XAML]

<navigation:Page
x
:Class="SilverlightApplication4.AnaSayfa"

          xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

          xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

          xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"

          xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"

          mc:Ignorable="d"

          xmlns:navigation="clr-namespace:System.Windows.Controls;assembly=System.Windows.Controls.Navigation"

          d:DesignWidth="640"
d
:DesignHeight="480"

          Title="AnaSayfa Page">

    <Grid
x
:Name="LayoutRoot">

 

    </Grid>

</navigation:Page>

Gördüğünüz gibi Page kontrolleri de yine
System.Windows.Controls.Navigation altından geliyor. Bir Page
kontrolünün Title özelliği uygulama tarayıcıda açıkken tarayıcının
işletim sistemine ait üst çubuğunda gözükecek olan içeriği tanımlıyor.
Böylece Frame içerisindeki Page'ler değiştikçe her Page kendi
Title bilgisini tarayıcının çubuğuna aktarabiliyor. Sadece bu kadarla
kalınmıyor aslında.

Hatırlarsanız ana sayfadaki Frame kontrolümüze Source olarak
AnaSayfa.xaml demiştik. Buradan yola çıkarak Frame kontrolü ilk
açıldığında Silverlight projeniz içerisinde AnaSayfa.xaml'ı
yükleyecektir. Sonrasında başka bir sayfaya yönlendirme yapmak
isterseniz bunu ana sayfanızdaki bir HyperlinkButton ile rahatlıkla
yapabilirsiniz.

[XAML]

<UserControl
x:Class="SilverlightApplication4.MainPage"

  
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

  
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

  
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"

           
xmlns:navigation="clr-namespace:System.Windows.Controls;assembly=System.Windows.Controls.Navigation"

  
mc:Ignorable="d" d:DesignWidth="640" d:DesignHeight="480">

    <Grid x:Name="LayoutRoot">

        <StackPanel>

            <navigation:Frame
Height
="300" x:Name="BirFrame"
Source
="/AnaSayfa.xaml">

            </navigation:Frame>

            <HyperlinkButton
x
:Name="Link1"
NavigateUri
="/BaskaSayfa.xaml" TargetName="BirFrame"
Content
="TIKLA"/>

        </StackPanel>

    </Grid>

</UserControl>

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz HyperlinkButton'un TargetName özelliği
çok önemli. Bu özelliğe aktarılan isim bizim Frame kontrolünün ismi
olduğu için kontrol içerisindeki linkin doğrudan Silverlight
içerisindeki Frame'e yönlendirileceği anlaşılabiliyor.
HyperlinkButton'ın NavigateUri özelliğinde ise Silvelright uygulaması
içerisindeki bir diğer Page kontrolünün adresi bulunuyor. Bu
adresler Silverlight uygulamasının rootuna göre veriliyor. Yukarıdaki
HyperlinkButton'a tıklandığıda otomatik olarak hedef Page Frame
içerisinde yüklenecektir.

Tüm bu işlemler gerçekleşirken Navigation API sizin yerinize tarayıcının
adres çubuğunda da gerekli değişiklikleri otomatik olarak yapacaktır.

Uygulama ilk açıldığında adresi:
http://localhost:2593/**SilverlightApplication4TestPage.html\#/AnaSayfa.xaml**

HyperlinkButton'a tıkladıktan sonraki adres:\

http://localhost:2593/**SilverlightApplication4TestPage.html\#/BaskaSayfa.xaml**

Yukarıdaki adresler arasındaki farklarda da görebileceğiniz üzere Frame
içerisine yüklenen her kontrolün adresi tarayıcının da adres çubuğunda
bulunuyor. Bu adresler birer Fragment olarak implemente edildiği
için tarayıcı herhangi bir şekilde sayfaya refresh atmasa da bu
değişiklikleri tarayıcı geçmişine kaydedebilecektir. Böylece rahatlıkla
kullanıcılar tarayıcıların "İleri" ve "Geri" düğmeleri kullanarak
uygulamamız içerisinde gezebilecekler. Bu sistemin bir diğer avantajı da
kullanıcıların uygulamamızla ilgili farklı sayfaların linklerini alarak
arkadaşlarına gönderebilecek olmaları. Bu adresler eğer kopyalanıp
farklı bir makineden farklı bir tarayıcıda doğrudan çalıştırılırsa
Navigation API uygun Page'i Frame içerisine otomatik olarak
yükleyecektir.

Page'lere parametre nasıl göndeririz?

Belki de Page'leri Frame içerisine yüklerken parametreler göndermek
isteyeceksiniz. Hatta belki de bir Page'in kendi içerisinde bulunduğu
Frame'e başka bir Page'i yüklemesini söyleyebilmesini isteyeceksiniz.
Biraz karışık oldu değil mi? Gelin tek tek bu soruları da cevaplayalım.
İlk olarak ana sayfadan değil de bir Page'in kendi içinden navigasyon
sağlamanın yoluna bakalım.

[VB]

    Private Sub btntikla_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles btntikla.Click

        Me.NavigationService.Navigate(New Uri(String.Format("/Urun.xaml?ID={0}", 1),
UriKind.Relative))

    End Sub

Yukarıdaki kod doğrudan Frame içerisinde bir Page'in içindeki düğmeye
bağlı. Ana sayfada Frame'e ulaşarak "sen bu adresi aç" demek kolay fakat
Frame içerisinde bir Page'i kendi sahibi olan Frame'e böyle bir komut
gönderebilmesi için her Page içerisinde otomatik olarak yer alan
NavigationService'i kullanmamız gerekiyor. NavigationService
üzerinden çağırdığınız Navigate metoduna her zamanki gibi
Silverlight uygulamanız içerisindeki bir başka Page'in adresini
verebilirsiniz.

Yukarıda yönlendirme yaptığımız adrese dikkat ettiyseniz sonunda bir
parametre var. Sanki normal bir web sitesinde yönlendirme yaparmış gibi
QueryString üzerinden parametre gönderebiliyoruz. Tabi söz konusu
Urun.Xaml adındaki Page'in de bu parametreyi okuyabilmesi gerekiyor.

[VB]

Partial Public Class Urun

    Inherits Page

 

    Public Sub New()

        InitializeComponent()

    End Sub

 

    'Executes when the user navigates to
this page.

    Protected Overrides Sub OnNavigatedTo(ByVal e As
System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs)

        If Me.NavigationContext.QueryString.ContainsKey("ID") Then

            GelenParametre.Text = Me.NavigationContext.QueryString("ID")

        End If

    End Sub

 

End Class

Urun.xaml adındaki Page'imizin için otomatik olarak gelen
OnNavigateTo metodu söz konusu Page ekrana geldiğinde
çalışacaktır. Kontrol ekrana geldiğinde hemen gidip kendisine
QueryString üzerinden bir ID gönderilip gönderilmediğini kontrol
etmemiz gerek. Bunun için yine her Page'de bulunan
NavigationContext'i kullanıyoruz.

NavigationContext'in altındaki QueryString nesnesinin
ContainsKey özelliği ile ID parametresinin gelip gelmediğini kontrol
ettikten sonra QueryString Dictionary'sine doğrudan elimizdeki key'i
verip değeri alabiliyoruz. Böylece hazırladığınız bir Page'i Frame
içerisine yüklerken ona bir parametre gönderip onun da parametreye uygun
verileri göstermesini veya uygun işlemleri yapmasını sağlayabilirsiniz.

UriMapping işlemleri.

Şu ana kadar yaptığımız tüm işlemlerde verdiğimiz Frame adresleri
otomatik olarak adres çubuğuna yazıldı. Bu durumun birçok avantajı var.
Fakat ortada hoş olmayan bir konu var ki o da herşeyin alenen ve çirkin
bir şekilde adres çubuğunda gözüküyor olması. Örneğin aşağıdaki adres
bizim Urun.xaml'a parametre gönderdiğimize oluşan adres.

http://localhost:2593/**SilverlightApplication4TestPage.html\#/Urun.xaml?ID=1**

Bu sorun tanıdık geliyor değil mi? Aslında biz bu sorunu yıllarda web
uygulamalarında da yaşadık ve UrlReWriting kullanarak daha hoş URL'lere
sahip olmayı öğrendik. İşte aynı sistemi Navigation API içerisinde de
UriMapper kontrolleri ile sağlayabiliyorsunuz.

[XAML]

<UserControl
x:Class="SilverlightApplication4.MainPage"

  
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

  
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

  
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"

            xmlns:uriMapper="clr-namespace:System.Windows.Navigation;assembly=System.Windows.Controls.Navigation"

           
xmlns:navigation="clr-namespace:System.Windows.Controls;assembly=System.Windows.Controls.Navigation"

  
mc:Ignorable="d" d:DesignWidth="640" d:DesignHeight="480">

    <Grid x:Name="LayoutRoot">

        <StackPanel>

            <navigation:Frame
Height="300" x:Name="BirFrame" Source="/AnaSayfa">

                <navigation:Frame.UriMapper>

                    <uriMapper:UriMapper>

                        <uriMapper:UriMapping
Uri
="" MappedUri="/AnaSayfa.xaml"/>

                        <uriMapper:UriMapping
Uri
="/{SayfaAdi}" MappedUri="/{SayfaAdi}.xaml"/>

                    </uriMapper:UriMapper>

                </navigation:Frame.UriMapper>

            </navigation:Frame>

            <HyperlinkButton
x:Name="Link1"
NavigateUri="/BaskaSayfa"
TargetName="BirFrame" Content="TIKLA"/>

        </StackPanel>

    </Grid>

</UserControl>

uriMapper kontrolünü kullanabilmek için ayrı bir XAML namespace
tanımlayarak bu sefer de System.Windows.Controls.Navigation'ı import
etmemiz gerekiyor. Sonrasında uriMapper kontrolünü yaratarak
doğrudan Frame'in UriMapper özelliğine verebiliyoruz. UriMapper
kendi içerisinde UriMapping kontrolleri kullanıyor.  Her
uriMapping'in bir Uri ve bir de MappedUri özelliği var.

[XAML]

                        <uriMapper:UriMapping
Uri
="" MappedUri="/AnaSayfa.xaml"/>

                        <uriMapper:UriMapping
Uri
="/{SayfaAdi}" MappedUri="/{SayfaAdi}.xaml"/>

Örneğimizdeki bu iki kodu incelersek ilkinde boş bir adres geldiğinde
açılarak kontrolün adresine yönlendirildiğini görebiliriz. İkincisinde
ise bir değişken kullanılmış durumda. SayfaAdi adını verdiğimiz bu
değişkeni gelen adresten alıp sonuna .xaml uzantısını ekleyip
yönlendiriyoruz. Böylece bir önceki adımdaki URL'lerimiz ile şu ankiler
çok daha farklı olabiliyor.

Uygulama ilk açıldığında adresi:
http://localhost:2593/**SilverlightApplication4TestPage.html\#/AnaSayfa**

HyperlinkButton'a tıkladıktan sonraki adres:\

http://localhost:2593/**SilverlightApplication4TestPage.html\#/BaskaSayfa**

Eğer kodumuzda dikkat ettiyseniz artık HyperlinkButton'un
NavigateUri'sinde BaskaSayfa.xaml yazmıyor, doğrudan sadece
BaskaSayfa yazıyor. Artık sondaki .xaml uzantıları Mapper tarafından
halledilecek. Bu şekilde QueryString parametrelerini de map
edebilirsiniz.

[XAML]

                    <uriMapper:UriMapper>

                        <uriMapper:UriMapping
Uri
="" MappedUri="/AnaSayfa.xaml"/>

                        <uriMapper:UriMapping
Uri
="/Urun/{ID}" MappedUri="/Urun.xaml?ID={ID}"/>

                        <uriMapper:UriMapping
Uri
="/{SayfaAdi}" MappedUri="/{SayfaAdi}.xaml"/>                       

                    </uriMapper:UriMapper>

Yukarıdaki ek Mapping sayesinde artık Urun/2 şeklinde gelen adresler
doğrudan Urun.xaml?ID=2 şekline dönüştürülecek.

UriMapping öncesi:\

http://localhost:2593/SilverlightApplication4TestPage.html**\#/Urun.xaml?ID=2**

UriMapping sonrası:
http://localhost:2593/SilverlightApplication4TestPage.html**\#/Urun/2**

Gördüğünüz gibi Naviation API gerçekten kuvvetli bir altyapı sunuyor.
Tüm bu altyapının her noktasına ayrı ayrı müdahale edebiliyorsunuz.
Mantık olarak çok yabancı olmadığımız bir kullanım şekli olduğu da
kesin.

Hepinize kolay gelsin.