Silverlight 3.0 içerisinde kendi Behavior'larınızı yazmanın yolu.

0 dakikada yazıldı

6859 defa okundu

Düzenle

Dün Expression Blend 3 içerisinde Behaviorlara göz attık. Bugün de gelin
bir yazılımcı gözü ile nasıl Behavior yaratabiliriz inceleyelim.

Behavior'lar kendi içlerinde ayrı gruplarda incelenebilirler. Bazıları
bir event üzerinden tetiklenmesi gerekirken bazıları ise doğal yoldan
bağlandıkları nesnelere bir özellik ekleyebiliyorlar. Örneğin
GoToStateAction aslında TriggerAction tipinde bir Behavior olarak
karşımıza çıkarken FluidMoveBehavior ise tek başına Trigger
içermeyen bir Behavior olarak tasarlanmıştır. Bu gibi farklı Behavior
tiplerinin programlanması da kısmen tabi ki birbirinden farklı oluyor.

Bu yazımızda inceleyeceğimiz Behavior'lar Trigger içermeyen ve hedef
kontrollerine özellik katma amacı güden Behavior'lar olacak.

Nasıl Behavior yazarız?

Behavior'lar System.Windows.Interactivity.dll içerisinde saklı
Behavior<T> / Behavior(Of T) sınıfından türeyerek oluşturulular. O
nedenle yarattığımız yeni bir Silverlight projesi içerisinde ilk olarak
söz konusu DLL'i referans olarak eklemeliyiz. Projenize "solution
explorer" içerisinde sağ tuş tıklayarak "add reference" komutunu
verdiğiniz System.Windows.Interactivity karşınıza gelecektir. Hemen
referans olarak ekleyerek ilerleyebilirsiniz.

Yeni Silverlight projemizde Behavior'ımızı yazmak için yeni bir VB/CS
dosyası ekleyerek Behavior sınıfından türeyen yeni bir sınıf
yaratıyoruz.

[VB]

Public Class OpacityBehavior

    Inherits
Interactivity.Behavior(Of UIElement)

 

 

End Class

[C#]

    public class OpacityBehavior :
System.Windows.Interactivity.Behavior<UIElement>

    {

    }

Behavior sınıfından türetirken generics yapısını kullanarak
UIElement'i parametre olarak verdiğimizi görebilirsiniz. Bunun
nedeni geliştirdiğimiz Behavior'ın tüm UIElement'lere uygulanabilecek
olması. Behaviorımız şimdilik örnek olması amacıyla basit bir işlem
yapacak ve kendisine verilen herhangi bir kontrolün fare ile üzerine
gelinmesi halinde şeffaflığını değiştirecek. Böylece üzerine gelince
şeffaf, çıkınca normal gözüken kontroller tasarlamak istersek doğrudan
bu geliştirdiğimiz Behavior'ı kullanabileceğiz.

Şeffaflık değişimi için erişmemiz gereken property olan Opacity
aslında UIElement'ten türetilmiş tüm kontrollerde bulunduğu için bizim
de UIElement'leri hedeflememiz doğru olacaktır.

[VB]

    Private POpacity As Double

    <ComponentModel.Category("Behavior
Özellikleri"
)> _

    Public Property Opacity() As Double

        Get

            Return POpacity

        End Get

        Set(ByVal value As Double)

            POpacity = value

        End Set

    End Property

[C#]

        [System.ComponentModel.Category("Behavior Özellikleri")]

        public double Opacity { get; set;
}

Yukarıdaki basit bir şekilde Opacity adında bir Property tanımlıyoruz.
Bu property bizim Behavior'ımızın bir propertysi olacak. Böylece
kullanıcıların Behavior'ı kullanırken kendisine parametre olarak hedef
kontrolün fare ile üzerine gelindiğinde ne kadar şeffaf olmasını
istediklerini yazabilecekler. Bu Property Expression Blend içerisinde
sağ kolonda gözükecek. Blend içerisinde Properties panelinde bu şekilde
Property'lerinizi gruplayabilirsiniz. Property'mize verdiğimiz meta data
bunu sağlıyor. Şimdi sıra geldi hedef kontrolü ve onun MouseEnter,
MouseLeave eventlarını yakalamaya.

[VB]

    Protected Overrides Sub OnAttached()

        AddHandler
AssociatedObject.MouseEnter, AddressOf
MouseEnter

        AddHandler
AssociatedObject.MouseLeave, AddressOf
MouseLeave

        MyBase.OnAttached()

    End Sub

 

    Protected Overrides Sub OnDetaching()

        RemoveHandler
AssociatedObject.MouseEnter, AddressOf
MouseEnter

        RemoveHandler
AssociatedObject.MouseLeave, AddressOf
MouseLeave

        MyBase.OnDetaching()

    End Sub

[C#]

       protected override void OnAttached()

        {

            AssociatedObject.MouseEnter += new MouseEventHandler(AssociatedObject_MouseEnter);

            AssociatedObject.MouseLeave += new MouseEventHandler(AssociatedObject_MouseLeave);

            base.OnAttached();

        }

 

        protected override void OnDetaching()

        {

            AssociatedObject.MouseEnter -= new MouseEventHandler(AssociatedObject_MouseEnter);

            AssociatedObject.MouseLeave -= new MouseEventHandler(AssociatedObject_MouseLeave);

            base.OnDetaching();

        }

Yukarıdaki kod grubunda da gördüğünüz üzere BaseClass'tan gelen
OnAttached ve OnDetaching metodlarını override ediyoruz. Bu
metodlar aslında Behavior nesnemizin yaratıldığı anda çalışan OnAttached
ve sahneden kaldırıldığı anda çalışan OnDetaching eventları şeklinde
düşünülebilir. Biz de bu durumda OnAttached içerisinde hemen
AssociatedObject'e ulaşarak istediğimiz eventları bağlıyoruz.
AssociatedObject otomatik olarak bu Behavior'ın içerisine konduğu
yani hedeflediği kontrolün bir referansını taşıyor. Aynı şekilde
herhangi bir karışıklık olmasın diye OnDetaching'de de event
listenerlarımızı kaldırıyoruz.

[VB]

    Public Sub MouseEnter(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.Input.MouseEventArgs)

        AssociatedObject.Opacity = POpacity

    End Sub

 

    Public Sub MouseLeave(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.Input.MouseEventArgs)

        AssociatedObject.Opacity = 1

    End Sub

[C#]

        void
AssociatedObject_MouseLeave(object
sender, MouseEventArgs e)

        {

            AssociatedObject.Opacity = 1;

        }

 

        void
AssociatedObject_MouseEnter(object
sender, MouseEventArgs e)

        {

            AssociatedObject.Opacity = Opacity;

        }

Eh artık sıra geldi MouseEnter ve MouseLeave durumlarında
yapılacakları yazmaya. Gördüğünüz gibi daha önce yarattığımız
parametremizden gelen değeri hemen duruma göre AssociatedObject'in
Opacity özelliğine aktarıyoruz. Burada tabi ki hoş bir animasyon da
kullanabilirdik.

Bu behavior'ı nasıl kullanacağız?

Herşeyi kaydettikten sonra projenizi Blend içerisinde açarsanız Asset
Library içerisinde Behaviors tabında kendi Behavior'ınızı da
görebilirsiniz. Hemen herhangi bir kontrole ataçlayarak sağ tarafta da
ayarladığımız özellikleri inceleyebilirsiniz.

Blend içerisinde kendi Behavior'ımız.
Blend içerisinde kendi Behavior'ımız.

Aşağıdaki XAML koduna baktığımızda ise iki farklı XML NameSpace'i
görebiliyoruz. Bunlardan biri doğrudan System.Windows.Interactivity'i
hedeflerken local adındaki diğeri ise bizim kendi projemizin
Assembly'sini hedefliyor. Bu NameSpace'ler üzerinden behavior'ımızı
rahatlıkla kullanabiliyoruz.

[XAML]

<UserControl

   xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

   xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

   xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"

   xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"

   mc:Ignorable="d"

**  ** xmlns:i="clr-namespace:System.Windows.Interactivity;assembly=System.Windows.Interactivity"


**  ** xmlns:local="clr-namespace:SilverlightApplication1"

   x:Class="SilverlightApplication1.MainPage"

   d:DesignWidth="640"
d
:DesignHeight="480">

  <Grid
x
:Name="LayoutRoot">

      <Rectangle
Fill
="Red" Stroke="Black"
Margin
="154,177,273,163">

          <i:Interaction.Behaviors>

              <local:OpacityBehavior Opacity="0.2"/>

          </i:Interaction.Behaviors>

      </Rectangle>

  </Grid>

</UserControl>

Gördüğünüz gibi Behavior yazmak hiç de zor değil. Yazdığınız her
Behavior tasarımcıların işini kolaylaştırmakla kalmıyor aynı anda
yazılımcılar olarak sizin iş yükünüzü de azaltıyor.

Hepinize kolay gelsin ;)

Örneğe ait kaynak kodlar - 21082009_2.rar (47,29
KB)