Silverlight 2.0 ve JSON Serialize / DeSerialize İşlemleri

0 dakikada yazıldı

6084 defa okundu

Düzenle

Günümüzde çoğu AJAX uygulamasında veri transferi için JSON formatı
kullanılıyor. ASP.NET programcılığı tarafında biz farkında olmasak da
PageMethod'lar, Web Servisleri veya WCF Servisleri sunucudan JavaScript
istemciye asenkron (AJAX) veri taşırken JSON ile çalışıyor. ASP.NET
dışındaki dünyaya da baktığımızda tabi ki bu kural geçerliliğini
koruyor, örneğin bugün twitter.com kendi uygulamalarından dışarıya
asenkron veri aktarırken JSON formatını kullanıyor. Peki Silverlight 2.0
ile salt AJAX mantığından kurtularak artık Web Servislerimizi veya WCF
servislerimizi doğrudan asenkron olarak kullanabildiğimize göre
karşımıza eski JSON kaynakları gelirse ne yapacağız?

.NET nesnelerinden JSON oluşturmak.

Hikayenin tersinden başlayalım ve ilk olarak istemci tarafında JSON
verisi nasıl yaratırız onu inceleyelim. Zaten genelde harici bir web
servisinden JSON verisi alacaksanız büyük ihtimal ile elinizdeki hazır
bir JSON verisini de web servisine göndermek durumunda kalacaksınız. Bu
gibi bir durumda rahatlıkla elimizdeki .NET nesnelerini JSON formatına
çevirebiliyor olmalıyız.

Silverlight 2.0 Beta 1 ile beraber gelen sınıflardan
system.runtime.serialization.json.datacontractjsonserializer
sınıfını kullanacağız. Bu sınıfı normal şartlarda kullanmak isterseniz
herhangi bir Silverlight uygulamasında Intellisense ile bulma şansınız
olmayacaktır. Söz konusu sınıf harici olarak
System.ServiceModel.Web.dll dosyası içerisinde kendisini projemize
referans olarak almamızı bekliyor. Gerekli referansı projeye ekledikten
sonra rahatlıkla JSON işlemlerini tamamen istemci tarafında
yürütebiliyoruz.

Uygulamamızda bir öğrencinin adını ve soyadını taşıyacak bir Ogrenci
sınıfı kullanacağız. JSON ile çeviri işlemleri yaparken elimizdeki
çevireceğimiz nesnenin tipinin belirli şekilde tanımlanmış olması
gerekiyor. O nedenle hemen aşağıdaki kod ile tipimizi tanımlayalım.

Public Class Ogrenci

 

    Private Padi As String

    Public Property Adi() As String

        Get

            Return Padi

        End Get

        Set(ByVal value As String)

            Padi = value

        End Set

    End Property

 

 

    Private PSoyadi As String

    Public Property Soyadi() As String

        Get

            Return PSoyadi

        End Get

        Set(ByVal value As String)

            PSoyadi = value

        End Set

    End Property

 

    Sub New()

 

    End Sub

 

    Sub New(ByVal
adi As String, ByVal soyadi As String)

        Me.Adi = adi

        Me.Soyadi = soyadi

    End Sub

End Class

Bu basit işlemi tamamladıktan sonra uygulamamıza üç adet metin kutusu ve
iki de düğme yerleştirelim. Bu metin kutularından ikisi öğrencinin
adının ve soyadının gözükeceği yer, diğeri ise yarattığımız JSON
verisinin yazdırılacağı konum olacak. Düğmelerimizi de işlemleri yapmak
için kullanacağız.

<UserControl
x:Class="JSON.Page"

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

    Width="400" Height="300">

    <Grid
x:Name="LayoutRoot"
Background="White">

      <TextBox
Height="31" HorizontalAlignment="Left"
Margin="22,19,0,0"
VerticalAlignment="Top" Width="151" Text="Adı" x:Name="Adi1"/>

      <TextBox
Height="26" HorizontalAlignment="Left"
Margin="22,54,0,0"
VerticalAlignment="Top" Width="151" Text="Soyadı"
x:Name="Soyadi1"/>

      <TextBox
Margin="22,142,23,19"
Text="TextBox"
x:Name="Sonuc"/>

      <Button
Height="29" HorizontalAlignment="Right"
Margin="0,99,97,0"
x:Name="Dugme2"
VerticalAlignment="Top" Width="102" Content="JSON'dan
Al
"/>

      <Button
Height="29" HorizontalAlignment="Left"
Margin="45,99,0,0"
x:Name="Dugme1"
VerticalAlignment="Top" Width="102" Content="JSON
Yarat
"/>

    </Grid>

</UserControl>

İlk olarak Dugme1 nesnesinin arkasına gerekli kodları yazarak metin
kutuları içerisinden öğrencinin adını ve soyadını alıp bir öğrenci
nesnesi yaratalım. Sonrasında da bu nesneyi JSON verisine çevirerek
Sonuc adındaki metin kutusuna yazdıralım.

Dim Cevirici As New
System.Runtime.Serialization.Json.DataContractJsonSerializer(GetType(Ogrenci))

Dim Veri As New
IO.MemoryStream

Cevirici.WriteObject(Veri, New
Ogrenci(Adi1.Text, Soyadi1.Text))

Sonuc.Text = Text.Encoding.UTF8.GetString(Veri.ToArray, 0, Veri.Length)

Cevirici adını verdiğim nesne bir DataContractJsonSerializer
nesnesi. Bu nesnenin WriteObject metodunu kullanarak elimizdeki
uygun bir .NET nesnesini JSON formatına çevirebiliyoruz. WriteObject
metodu toplamda iki parametre alıyor; bunlardan ilki çeviri işlemi
esnasında oluşan JSON verisinin yazdırılacağı Stream nesnesi, diğeri
ise çevrilecek olan nesnenin ta kendisi. Ben bu örnekte bir
MemoryStream kullandım. Son olarak eldeki Stream'i de bir metne
çevirerek Sonuc adındaki metin kutusu içerisine yazdırıyoruz.

Böylece uygulamamızda dinamik olarak JSON yaratma sorununu çözmüş olduk.
Tamamen istemci tarafında rahatlıkla yarattığımız .NET nesnelerini JSON
formatına çevirebiliyoruz. Şimdi de tam tersi bir senaryoya göz atalım.

JSON verisinden .NET nesneleri yaratmak

Bir önceki bölümde kullandığımız örneği aynen kullanmaya devam edelim.
Bu sefer de tam tersi bir işlem yaparak Sonuc adındaki metin kutusu
içerisine yazılan JSON verisini okuyarak içerisinde öğrencinin adını ve
soyadını alıp diğer metin kutularının içerisine yerleştirelim.

Dim Cevirici As New
System.Runtime.Serialization.Json.DataContractJsonSerializer(GetType(Ogrenci))

Dim Veri As New
IO.MemoryStream(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(Sonuc.Text))

Dim GenelOgrenci = CType(Cevirici.ReadObject(Veri), Ogrenci)

Adi1.Text = GenelOgrenci.Adi

Soyadi1.Text = GenelOgrenci.Soyadi

Her zamanki gibi ilk olarak Cevirici nesnemizi Ogrenci tipinden
yaratıyoruz. Bu sefer DataContractJsonSerializer sınıfının
ReadObject metodunu kullanacağız. ReadObject metodu okuyacağı
veriyi bir Stream olarak istediği için Sonuc adındaki metin
kutusu içerisindeki metinden ilk önce bir Byte dizisi sonra da bu
diziden bir MemoryStream yaratıyoruz. Aldığımız MemoryStream'i
Cevirici nesnemizin ReadObject metoduna verdiğimizde söz konusu
metod bize bir Object döndürüyor. Doğal olarak JSON verisi
içerisindeki nesnenin hangi .NET nesnesine denk geldiğini bilme şansı
yok. O nedenle biz elle casting yaparak aldığımız Object tipindeki
değişkeni Ogrenci tipine değiştiriyor ve gerekli verileri alarak
diğer metin kutularının içerisine yerleştiriyoruz.

Her iki uygulamayı da bir örnek projede yaptığımızda ilk önce metin
kutularına veri girerek JSON verisini yaratabiliyor sonrasında da JSON
verisini Sonuc metin kutusunda elle değiştirip tekrar diğer metin
kutularına güncel değerlerin aktarılabilmesi için DeSerialize
işleminin yapılmasını sağlayabiliyoruz.

Uygulamamızın tam kodu aşağıdaki şekilde sonlanıyor.

Partial Public Class Page

    Inherits UserControl

 

    Public Sub New()

        InitializeComponent()

    End Sub

 

    Public Class Ogrenci

 

        Private Padi As String

        Public Property Adi() As String

            Get

                Return Padi

            End Get

            Set(ByVal value As String)

                Padi = value

            End Set

        End Property

 

 

        Private PSoyadi As String

        Public Property Soyadi() As String

            Get

                Return PSoyadi

            End Get

            Set(ByVal value As String)

                PSoyadi = value

            End Set

        End Property

 

        Sub New()

 

        End Sub

 

        Sub New(ByVal
adi As String, ByVal soyadi As String)

            Me.Adi = adi

            Me.Soyadi = soyadi

        End Sub

    End Class

 

    Private Sub Dugme1_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Dugme1.Click

        Dim Cevirici As New
System.Runtime.Serialization.Json.DataContractJsonSerializer(GetType(Ogrenci))

        Dim Veri As New
IO.MemoryStream

        Cevirici.WriteObject(Veri, New
Ogrenci(Adi1.Text, Soyadi1.Text))

        Sonuc.Text = Text.Encoding.UTF8.GetString(Veri.ToArray, 0,
Veri.Length)

    End Sub

 

    Private Sub Dugme2_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Dugme2.Click

        Dim Cevirici As New
System.Runtime.Serialization.Json.DataContractJsonSerializer(GetType(Ogrenci))

        Dim Veri As New
IO.MemoryStream(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(Sonuc.Text))

        Dim GenelOgrenci = CType(Cevirici.ReadObject(Veri), Ogrenci)

        Adi1.Text = GenelOgrenci.Adi

        Soyadi1.Text = GenelOgrenci.Soyadi

    End Sub

End Class

Hepinize kolay gelsin.