Silverlight 2.0 PopUp Kontrolü

0 dakikada yazıldı

6626 defa okundu

Düzenle

Silverlight 2.0 Beta 1 ile gelen yeni Silverlight kontrollerinden biri
olan PopUp kontrolü ile beraber Silverlight uygulamaları içerisinde
dahili PopUp sistemleri oluşturabiliyoruz. Özellikle farklı Silverlight
kullanıcı kontrollerinin bulunduğu projelerde farklı arayüzler arası
geçişleri sağlamak için PopUp kontrolleri büyük kolaylık sağlıyor.

Hemen bir PopUp kontrolü örneği yapmak için yeni bir Silverlight 2.0
Beta 1 projesi yaratarak uygulamamızın ana XAML'ı olan Page.XAML
içerisine bir düğme yerleştiriyoruz. Söz konusu düğmeye basıldığında
PopUp kontrolü açılacak.

[Page.xaml]

<UserControl x:Class="SilverlightApplication1.Page"

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

    Width="800" Height="600">

    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="#FFFF0000">

        <Button Height="36"
HorizontalAlignment="Left" Margin="26,40,0,0"
VerticalAlignment
="Top" Width="65"
Content="POPUP&#xd;&#xa;AÇ" TextAlignment="Center" x:Name="Dugme"/>

    </Grid>

</UserControl>

Uygulamamızın ana sayfasını yukarıdaki şekilde tasarladıktan sonra sıra
geldi PopUp kontrolü içerisinde kullanacağımız özel kullanıcı kontrolünü
(User Control) hazırlamaya. Söz konusu User Control içerisinde de
PopUp'ı kapatacak olan bir düğme ve bir de TextBlock yer alacak.

[UserControl1.xaml]

<UserControl

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expssion/blend/2008"

    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"

    mc:Ignorable="d"

    x:Class="SilverlightApplication1.UserControl1"

    d:DesignWidth="640" d:DesignHeight="480">

 

    <StackPanel x:Name="LayoutRoot">

        <Canvas Height="323" Width="478"
Background="#FF2DFF00">

            <TextBlock TextWrapping="Wrap" FontSize="72" FontWeight="Bold"
Text
="Popup Test" Height="232" Width="478"
Canvas.Left="31"
Canvas.Top
="29"/>

            <Button Height="112" Content="POPUP
Kapat"
x:Name="Dugme"
Width
="171" Canvas.Left="132" Canvas.Top="159"/>

        </Canvas>

    </StackPanel>

</UserControl>

Üstteki şekli ile UserControl'ümüzü de tamamladıktan sonra artık XAML
dosyalarımızı ve tasarımlarını bitirdiğimize göre Visual Studio ile kod
yazma kısmına geçebiliriz. İlk olarak ana XAML dosyamızdaki Dugme'mizin
arkasına PopUp kontrolünü yaratarak ekrana getirecek olan kodu yazalım.

Dim PopupKontrol As New
System.Windows.Controls.Primitives.Popup

PopupKontrol.Child = New
UserControl1

PopupKontrol.IsOpen = True

Kodumuzun ilk satırında System.Windows.Controls.Primitives
NameSpace'i altında yer alan PopUp sınıfını kullanarak yeni bir PopUp
kontrolü yaratıyoruz. Bir sonraki satırda ise UserControl olarak
hazırladığımız ve adı UserControl1 olan kontrolümüzden bir kopya
yaratarak PopUp kontrolünün Child özelliğine eşitliyoruz. İşlemleri
tamamladıktan sonra artık PopUp kontrolümüzü ekrana getirebileceğimize
göre IsOpen özelliğine True değerini vererek ilerleyebiliriz.

PopUp kontrolümüz ekranda gösterildiğine göre sıra geldi PopUp
kontrolündeki UserControl1 içerisindeki düğmeye basıldığında söz konusu
PopUp'ı ekrandan kaldırmaya.

Me.Visibility =
Windows.Visibility.Collapsed

Yukarıdaki kod ile basit bir şekilde UserControl içerisindeki
Düğme'nin Click durumunda UserControl'ümüzü görünmez hali getirerek
sahneden kaldırıyoruz. Silverlight uygulamamızında code-behind
dosyalarının son hali aşağıdaki şekilde;

[Page.xaml.vb]

Partial Public Class Page

    Inherits UserControl

 

    Public Sub New()

        InitializeComponent()

    End Sub

 

    Private Sub Dugme_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Dugme.Click

        Dim PopupKontrol As New
System.Windows.Controls.Primitives.Popup

        PopupKontrol.Child = New
UserControl1

        PopupKontrol.IsOpen = True

    End Sub

End Class

[Usercontrol1.xaml.vb]

Imports System

Imports System.Windows

Imports System.Windows.Controls

Imports System.Windows.Media

Imports System.Windows.Media.Animation

Imports System.Windows.Shapes

 

Partial Public Class UserControl1

    Inherits UserControl

 

    Public Sub New()

        ' Required to initialize
variables

        InitializeComponent()

    End Sub

 

    Private Sub Dugme_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Dugme.Click

        Me.Visibility =
Windows.Visibility.Collapsed

    End Sub

End Class

Hepinize kolay gelsin.