Silverlight 2.0 içerisinde Toolkit'ten Label kontrolünün kullanımı.

0 dakikada yazıldı

6355 defa okundu

Düzenle

Silverlight ilk çıktığı günlerde en çok şaşırdığımız noktalar biri
"Label" adında bir kontrolün bulunmamasıydı. İşlevsellik olarak aynı
çözümü sunan TextBlock kontrolünü çok kısa bir sürede keşfetmiş
olsak da neden isminin değiştiğini pek anlayalamıştık. Bugünlerde
Silverlight Toolkit paketi ile
beraber özel bir Label kontrolü geldi.

Nedir TextBlock ile Label'ın farkı?

Aslında kaba tanımı ile TextBlock kontrolü Label'ın yapı taşıdır.
Bir Label kontrolü ControlTemplating desteklerken TextBlock
desteklemez. Zaten Label Template'leri oluştururken biz de
TextBlock'lardan faydalanacağız. Özetle Label'lar gelişmiş TextBlock
kontrolleridir de diyebiliriz. Sözü daha çok uzatmadan gelin neler
yapabildiğimize göz atalım.

Not: Silverlight Toolkit'i kullanabilmeniz için
CodePlex üzerindeki adresten
kütüphaneyi indirerek içerisindeki
Microsoft.Windows.Controls.dll
dosyasını projenize referans olarak eklemelisiniz.

Bir Label kontrolünü Silverlight Toolkit'in referans alınmış olduğu
herhangi bir projede rahatlıkla kullanabilirsiniz. Expression Blend
içerisinde "Asset Library" kısmında "Custom Controls" sekmesinde
Label kontrolünü bulabilirsiniz. TextBlock'larda da oluğu gibi
herhangi bir Label içerisine yazı yazmak için Content
özelliğinden faydalanabilirsiniz.

[XAML]

<UserControl
x
:Class="SilverlightApplication2.Page"

  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

  Width="400"
Height
="300" xmlns:controls="clr-namespace:Microsoft.Windows.Controls;assembly=Microsoft.Windows.Controls">

    <Grid
x
:Name="LayoutRoot"
Background
="White">

      <controls:Label
HorizontalAlignment
="Left" VerticalAlignment="Top"
Content
="Deneme Amaçlı
Metin"/>

    </Grid>

</UserControl>

Basit bir şekilde Label kontrolünün kullanımına dair yukarıdaki XAML
kodunu inceleyebilirsiniz. Bir TextBlock ile Label kontrolünü
birbirinden ayıran özelliklerden ilki Label kontrolünün BorderBrush
alabiliyor olması. Hatta sadece bu kadarla kalmayıp bir Label'ın hangi
kenarlarında Border bulunacağına da karar verebiliyorsunuz.

Label kontrolünün BorderBrush ayarları.
Label kontrolünün BorderBrush ayarları.

Aynı şekilde isterseniz bir Label için Background da
belirleyebilirsiniz. Fakat makalemizin başından beridir bahsettiğimiz
Label'ın en önemli özelliği aslında ControlTemplating'e olanak tanıması.
Gelin şimdi Expression Blend içerisinde Label kontrolümüze sağ
tıklayarak gelen menüden "Edit Control Parts / Create Empty" komutunu
verelim. Böylece hali hazırda sahnede olan Label'ın görselliği yok
varsayılarak bizim Label kontrolünün yapısını tekrar tasarlayabilmemiz
sağlanacak. Bunun için ilk aşamada karşınıza gelen pencerede bu şablona
bir de isim vermeniz gerek. Unutmayın hazırlanan şablonlar sonrasında
birden çok Label'a linklenerek merkezi bir yerden kullanılabilir.

Label kontrolü için yeni bir ControlTemplate yaratıyoruz.
Label kontrolü için yeni bir ControlTemplate yaratıyoruz.

ControlTemplate'imizi yarattıktan sonra Blend bizi otomatik olarak
Template tasarımına götürecektir. Bu sahnede otomatik olarak gelen
Grid nesnesini bir Canvas'a çevireceğiz. Bu seçimi tamamen örneğin
kolay ilerlemesi için yapıyoruz. Siz kendi tasarımlarınızda farklı
Layout kontrolleri tabi ki kullanabilirsiniz.

ControlTemplate tasarımımız bitmek üzere.
ControlTemplate tasarımımız bitmek üzere.

Tasarımımızda Canvas'ın içerisinde bir Rectangle koyarak Fill
özelliğine de Radial bir GradientBrush atadık. Rectangle'ın
önünde de bir TextBlock koyuyoruz. Label içerisinde metni gösterecek
olan bu TextBlock kontrolü olacak. Label kontrolünün Content
özelliğine verilen değerlerin otomatik olarak şablon içerisinde bu
TextBlock'un Content'ine aktarılmasını sağlamalıyız. Bunu da ancak
TemplateBinding ile yapabiliriz.

Blend arayüzünden TemplateBinding ayarlarımızı yapıyoruz.
Blend arayüzünden TemplateBinding ayarlarımızı yapıyoruz.

Blend'in arayüzünde şablonumuzu tasarlarken TextBlock kontrolümüzü
seçtikten sonra ekranın sağında kalan "Properties" sekmesinden söz
konusu TextBlock'un Content özelliğini ayarladığımız yerin hemen
yanındaki ufak kareye tıklıyoruz. Gelen menüden "Template Binding"
komutunu verdikten sonra Blend bize ana kontrolün hangi özelliğinin
şablondaki bahsi geçen özelliğe bağlanacağını soruyor. Tabi biz de hemen
Content özelliğini seçiyoruz. Böylece Label kontrolünün
Content özelliğini şablonun içindeki TextBlock'un Content
özelliğine bağlamış olduk.

Template tasarımı modundan çıkalım.
Template tasarımı modundan çıkalım.

Artık tasarımımızı tamamladığımızda göre şablon tasarım modundan çıkıp
ana uygulamaya geri dönebiliriz. Artık Label kontrolünün Content'ini
değiştirdiğinizde ayarladığınız görsellik içindeki Textblock'a
yerleştiğini görebilirsiniz. En güzel de yeni bir Label eklediğinizde
aynı şablonu kullanmasını sağlayabilirsiniz.

Hazırladığımız şablonu istediğimiz Label kontrolünde kullanabiliriz.
Hazırladığımız şablonu istediğimiz Label kontrolünde kullanabiliriz.

Uygulamanıza yeni bir Label ekledikten sonra hazırladığınız şablonu bu
Label üzerinde de kullanmak istiyorsanız doğrudan söz konusu Label'a sağ
tuş ile tıklayarak gelen menünden "Edit Control Parts / Apply
Resource
" diyerek şablonunuzu adı ile seçebilirsiniz. Böylece geri
dönüp bu şablonda bir değişiklik yaptığınızda birden çok Label'da
değişiklik yapmış olacaksınız. Merkezi yönetim :)

Yaptığımız tüm işlemlerin sonucunda aşağıdaki XAML kodu yaratılıyor.

[XAML]

<UserControl
x
:Class="SilverlightApplication2.Page"

  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

  Width="400"
Height
="300" xmlns:controls="clr-namespace:Microsoft.Windows.Controls;assembly=Microsoft.Windows.Controls">

  <UserControl.Resources>

    <ControlTemplate x:Key="DenemeSablon" TargetType="controls:Label">

      <Canvas>

        <Rectangle
Height
="50" Width="200"
Stroke
="#FF000000">

          <Rectangle.Fill>

            <RadialGradientBrush>

              <GradientStop
Color
="#FF000000"/>

              <GradientStop
Color
="#FFFFFFFF" Offset="1"/>

            </RadialGradientBrush>

          </Rectangle.Fill>

        </Rectangle>

        <TextBlock
TextWrapping
="Wrap" HorizontalAlignment="Stretch"
Canvas.Top
="17" Canvas.Left="45.348"
Foreground
="#FFFFFFFF" Text="{TemplateBinding Content}"/>

      </Canvas>

    </ControlTemplate>

  </UserControl.Resources>

    <Grid
x
:Name="LayoutRoot"
Background
="White">

      <controls:Label
HorizontalAlignment
="Left" VerticalAlignment="Top"
BorderBrush
="#FFFF0000" BorderThickness="10,0,5,0"
Template
="{StaticResource DenemeSablon}"
Content
="Tamamen Denemedir"/>

    </Grid>

</UserControl>

Yukarıdaki kodda özellikle önemli olan birkaç nokta var. İlk olarak
nasıl olmuş da Label'ımız UserControl.Resources altındaki
DenemeSablon adlı şablona bağlanmış? TemplateBinding'in kodu
nasıl yazılmış? Tüm bunların cevaplarını kod içerisinde kalın yazılı
bölümlerde bulabilirsiniz.

Label'a DataBinding nasıl yapılır?

Bir Label'e neden DataBind yapmak isteyelim? Sonuçta sadece Text
göstermeyecek mi? Ve bu Text'in değişme şansı da yok ki
TwoWayBinding vs gereksin? Tüm bu soruların cevabı aslında
yukarıdaki ControlTemplating ile de alakalı. Bir Label düşünün
ki kendisine Bind edilmiş nesneye göre şekil alabiliyor? Ne dersiniz?

Bir önceki örneğimizden devam edelim. Varsayalım ki Label'ımızda bir
ürünün adını göstereceğiz fakat ürünün satış miktarına göre de Label'ın
arkasında Gradient'ın (Aslında Rectangle) şeffaflaşmasını veya görünür
olmasını istiyoruz. Bunun için ilk olarak gelin kontrolümüzün tasarımını
biraz değiştirelim.

DataBind yapacağımız Label kontrolünün şablonunu biraz değiştirdik.
DataBind yapacağımız Label kontrolünün şablonunu biraz değiştirdik.

Sadece renklerde biraz değişiklik yaptık. Böylece arkadaki Rectangle
tamamen şeffaf olsa da yazı görünebilecek. Şimdi geçelim kod tarafına ve
bu Label'a nasıl veri bağlarız ona bakalım.

İlk olarak Label'a bağlayacağım Urun'ümüzün bir sınıf olarak programatik
anlamda tanımlamamız gerekiyor.

[VB]

    Public Class Urun

 

        Private PAdi As String

        Public Property Adi() As String

            Get

                Return PAdi

            End Get

            Set(ByVal value As String)

                PAdi = value

            End Set

        End Property

 

        Private PSatis As Double

        Public Property Satis() As Double

            Get

                Return PSatis

            End Get

            Set(ByVal value As Double)

                PSatis = value

            End Set

        End Property

 

    End Class

[C#]

    public class Urun

    {

        public string Adi { get; set;
}

        public double Satis { get; set;
}

    }

Gördüğünüz üzere Urun sınıfımızın iki Property'si var. Bunlardan
ilki ürünün ismini saklayacak olan Adi, diğeri ise Satis
miktarı. Özellikle Satis Property'sinin Double olarak
tanımlandığına dikkat edelim. Herhangi bir Convertor kullanmadan bu
Property'si Bind edeceğimiz için Opacity ile uyumlu şekilde 1
ile 0 arasında Double değerler taşımalı.

[VB]

    Private Sub Page_Loaded(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Me.Loaded

        Etiket.DataContext = New
Urun() With {.Adi = "Bir ürün adı", .Satis = 0.5}

    End Sub

[C#]

    private void Page_Loaded(object sender,
System.Windows.RoutedEventArgs e)

    {

        Etiket.DataContext = new Urun
{ Adi = "Bir ürün adı", Satis = 0.5
};

    }

Kodumuzda basit bir şekilde yeni bir ürün yaratarak Etiket adındaki
Label kontrolümüze DataContext özelliği üzerinden bağlıyoruz.
Peki Adi ve Satis Property'leri Label içerisinde neleri
etkileyecek? İşte bunun için ayrıca XAML tarafında ayarlar yapmamız
gerek.

Rectangle'ın Opacity'sinin DataBinding ayarlarını yapıyoruz.
Rectangle'ın Opacity'sinin DataBinding ayarlarını yapıyoruz.

Blend tarafında Label kontrolünün şablonuna tekrar geri dönüyoruz. Daha
önce yarattığımız ControlTemplate'i açarak üzerinde değişiklikler
yapmamız gerekiyor. İlk olarak şablon içerisinde Rectangle'ı seçerek
Properties tabından Opacity'sinin yanında ufak kareye tıklıyoruz ve
gelen menüden "Custom Expression" komutunu seçiyoruz. Böylece artık
binding ile ilgili ayarı doğrudan el ile yazacağız.

DataBinding için Custom Expression yazıyoruz.
DataBinding için Custom Expression yazıyoruz.

Yazdığımız Custom Expression ile artık Label kendi içindeki
Rectangle'ın Opacity değerinin kendisine verilen datadan geleceğini
ve bağlanması gereken Property'nin adının da Satis olduğunu
biliyoru. Aynı işlemi ControlTemplate içerisindeki TextBlock
için de yaparak bu sefer TextBlock'un Content özelliğini Adi
Property'sine {Binding Adi} Custom Expression'ı ile bağlamamız
gerek.

Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra uygulamayı çalıştırdığınızda
bağladığınız verideki ürün adının TextBlock içerisine yerleştiğini ve
gelen satış bilgisine göre de arkadaki Rectangle'ın şeffaflığının
belirlendiğini görebilirsiniz. Böylece gelen veriye göre görselliğini
değiştiren bir Label tasarlamış olduk.

Hepinize kolay gelsin.