Silverlight 2.0 içerisinde sağ tuş menüsünü değiştirmek.

0 dakikada yazıldı

6222 defa okundu

Düzenle

Silverlight uygulamalarında sağ tuş uygulamaya tıkladığımızda karşımıza
Silverlight'a ait özel "Silverlight Configuration" menüsü gelir. Bu
menüden kullanıcıların Silverlight uygulaması ile ilgili ayarları
yapabilecekleri bir arayüze ulaşılır. Fakat bazı durumlarda farenin sağ
tuşunu biz de kullanmak isteyebiliriz. Bu ister global anlamda tüm
sayfayı kapsayacak şekilde olsun ister belirli Silverlight kontrolleri
için olsun istersek sağ tuş ile gelen menüyü değiştirme şansımız var.

Menümüzü ve animasyonları hazırlayalım.

Silverlight uygulamamızda sağ tuş ile tıklandığında gösterilmek üzere
hızlıca bir menü hazırlayalım. Menümüzde birden çok düğme bulunacak.
Düğmeleri dikey olarak sahnede sıralamak için Menu'ye ait kök element
olarak bir StackPanel kullanacağız.

        <StackPanel
Height
="248" Width="160"
Background
="#FFFF0000" x:Name="Menu1"
Canvas.Top
="24" Canvas.Left="48"
Opacity
="0">

            <Button
Content
="Button"/>

            <Button
Content
="Button"/>

            <Button
Content
="Button"/>

            <Button
Content
="Button"/>

            <Button
Content
="Button"/>

        </StackPanel>

Yukarıdaki XAML kodu içerisinde Menu1 adında bir StackPanel
bulunuyor. StackPanel içerisinde tüm düğmeler dikey olarak hizalanacak.
Bu StackPanel'i duruma göre sahnede gösterecek veya saklayacak olan
animasyonlarımızı da hazırlayalım. Animasyonlar basit bir şekilde
StackPanel'in Opacity özelliğini değiştirecekler.

        <Storyboard
x
:Name="MenuGel">

            <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00"
Storyboard.TargetName
="Menu1"
Storyboard.TargetProperty
="(UIElement.Opacity)">

                <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:01"
Value
="1"/>

            </DoubleAnimationUsingKeyFrames>

        </Storyboard>

        <Storyboard
x
:Name="MenuGit">

            <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00"
Storyboard.TargetName
="Menu1"
Storyboard.TargetProperty
="(UIElement.Opacity)">

                <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:01"
Value
="0"/>

            </DoubleAnimationUsingKeyFrames>

        </Storyboard>

Sıra kodlamada...

Uygulayacağımız taktik aslında çok basit; Silverlight uygulamasının
içerisinde bulunduğu sayfanın oncontextmenu event'ını yakalayarak
normal çalışma şeklini iptal edip menü gösterme işlemini biz
üstleneceğiz. İlk olarak söz konusu event'ı uygulama açılışında
yakalayalım.

[VB]

    Public Sub New()

        InitializeComponent()

        System.Windows.Browser.HtmlPage.Document.AttachEvent("oncontextmenu", AddressOf SagTus)

    End Sub

[C#]

        public Page()

        {

            InitializeComponent();

            System.Windows.Browser.HtmlPage.Document.AttachEvent("oncontextmenu", SagTus);

            this.MouseLeftButtonDown += new MouseButtonEventHandler(Page_MouseLeftButtonDown);

        }

Kodumuz içerisindeki SagTus adındaki event-handlerımızı da hemen
yazalım.

[VB]

    Private Sub SagTus(ByVal sender As Object,
ByVal args As Browser.HtmlEventArgs)

        Menu1.SetValue(Canvas.LeftProperty, CDbl(args.OffsetX))

        Menu1.SetValue(Canvas.TopProperty, CDbl(args.OffsetY))

        MenuGel.Begin()

        args.PreventDefault()

    End Sub

[C#]

        void SagTus(object sender, System.Windows.Browser.HtmlEventArgs args)

        {

            Menu1.SetValue(Canvas.LeftProperty, (double)args.OffsetX);

            Menu1.SetValue(Canvas.TopProperty, (double)args.OffsetY);

            MenuGel.Begin();

            args.PreventDefault();

        }

Kodumuzda ilk olarak args üzerinden farenin konumuzu alıyoruz ve söz
konusu konuma Menu1 adındaki StackPanel'imizi taşıyoruz. Bizim
örneğimizdeki Silverlight uygulamasının kök elementi bir Canvas olduğu
için taşıma işlemini StackPanel'in Canvas.Left ve Canvas.Top
özelliklerini değiştirerek halledebiliriz. Bir sonraki adımda menüyü
görünür hale getirecek olan MenuGel animasyonunu çalıştırıp,
args üzerinden PreventDefault metodunu çalıştırarak söz konusu
event-handler'ın tarayıcı tarafından değerlendirilmesini engelliyoruz.
Böylece tarayıcı bu event çalıştığında herhangi bir menü göstermeyecek.

[VB]

    Private Sub Page_MouseLeftButtonDown(ByVal sender As Object,
ByVal e As
System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs) Handles Me.MouseLeftButtonDown

        MenuGit.Begin()

    End Sub

[C#]

        void
Page_MouseLeftButtonDown(object
sender, MouseButtonEventArgs e)

        {

            MenuGit.Begin();

        }

Son olarak uygulamanın herhangi bir yerine tıklandığında menüyü
saklayacak olan MenuGit animasyonunu çalıştırıyoruz. Böylece istediğimiz
gibi sağ tuş ile gelecek olan menüyü ayarlayabilir, tasarımını
değiştirebiliriz.

Hepinize kolay gelsin.