Silverlight 2.0 içerisinde ProgressBar kullanımı.

0 dakikada yazıldı

6461 defa okundu

Düzenle

.NET Framework'ün ufak bir paketini içerse de Silverlight ile web
tarayıcısı içerisinde büyük mucizeler yaratmak mümkün. .NET'in
JavaScript gibi scripting dillerine kıyasla işlemci kullanımındaki
hakimiyetini de düşündüğümüzde istemci tarafında yapacağımız işlemlerin
yoğunluğun artacağı kesin. Tüm bu işlemler süresince tabi ki
kullanıcıları da bilgilendirmemiz gerekiyor. AJAX ile az çok web
tarafında da alıştığımız "Loading" GIF'lerinin yerine Silverlight
tarafında RC0 ile beraber artık ProgressBar kontrolümüz var.

<UserControl
x:Class="SilverlightApplication7.Page"

            xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

            xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

            Width="400"

            Height="300">

  <Grid
x:Name="LayoutRoot"

        Background="White">

    <ProgressBar **** Height="28"

**               ** VerticalAlignment="Top"

**               ** Margin="40,58,29,0"/>

  </Grid>

</UserControl>

Standart bir ProgressBar'ı yukarıdaki XAML kodu ile uygulamanıza
ekleyebilirsiniz. Aslında Silverlight içerisinde ProgressBar'ın
Winforms'daki muadilinden ilk bakışta pek bir farkı yok. ProgressBar'ın
Value özelliği o anki değeri, Maximum özelliği ise alabileceği
en yüksek değeri tanımlıyor.

Gelin ufak bir örnek yapmak için bir DispatcherTimer kullanalım.
Timer'ımızın iki saniyede bir ProgressBar'ı biraz ilerletsin. Böylece
işlem yapılıyormuş gibi ProgressBar'ı izleyebilelim.

Partial Public Class Page

    Inherits UserControl

 

    WithEvents Timer As New
System.Windows.Threading.DispatcherTimer

 

    Public Sub New()

        InitializeComponent()

    End Sub

 

    Private Sub Page_Loaded(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Me.Loaded

        Progress.Maximum = 20

        Timer.Interval = New
TimeSpan(0, 0, 2)

        Timer.Start()

    End Sub

 

    Private Sub Timer_Tick(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer.Tick

        Progress.Value += 1

    End Sub

End Class

Yukarıdaki kod ile Progress adındaki ProgressBar'ımızı oynattığımızda
aşağıdaki görüntü ile karşılaşıyoruz.

ProgressBar iş başında.
ProgressBar iş başında.

Eğer gerçekten yapılacak işlemin ne kadar süreceği bilmiyorsanız ve bir
şekilde bu bilgiyi kullanıcıya gösterme şansınız yoksa bu sefer de
işlemin sürdüğüne dair bir gösterge olarak ProgressBar'ı kullanmak için
IsIndeterminate özelliğini True olarak ayarlayabilirsiniz.

<ProgressBar
Height="28"

            VerticalAlignment="Top"

            Margin="40,58,29,0"

            x:Name="Progress"

            **** IsIndeterminate="True"/>

Böyle bir durumda ProgressBar içerisinde sürekli olarak aynı animasyon
çalıştırılacaktır.

ProgressBar sonsuz döngüde!
ProgressBar sonsuz döngüde!

ProgressBar'ın görselliğini değiştirmek için Foreground ve
Background özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Foreground
özelliği ProgressBar içerisinde dolu kısımları etkilerken
Background ise ProgressBar'ın boş olan kısımlarını etkileyecektir.

<ProgressBar

            x:Name="Progress">

  <ProgressBar.Background>

    <ImageBrush

                ImageSource="Garden.jpg"/>

  </ProgressBar.Background>

</ProgressBar>

Örneğin yukarıdaki kod ile aşağıdaki şekilde bir ProgressBar'ın fonuna
bir fotoğraf yerleştirebilirsiniz. Hatta Background için bir
ImageBrush yerine VideoBrush kullanarak farklı uygulamalar da
oluşturulabilir. Burada özellikle Indeterminate ile ilgili dikkat
etmek gerek. Indeterminate aktif hale geldiğinde Silverlight
içerisinde ProgressBar'ın ForeGround'u ile tüm kontrol kaplanıyor ve
üzerinden beyaz dikey Gradient'lar animasyon ile geçiriliyor. Bu sistem
ancak ProgressBar'ın ControlTemplate'i özelleştirilebilirse
değiştirilebiliyor aksi halde tüm standart ProgressBar kontrolleri bu
şekilde çalışıyor.

Hepinize kolay gelsin.