Silverlight 2.0 içerisinde fare roller'ını kullanmak...

0 dakikada yazıldı

5759 defa okundu

Düzenle

Silverlight 2.0 içerisinde .NET programlama dillerini kullanırken
istemci tarafında bir tarayıcıda olduğumuzu sürekli hatırlamak gerek. Bu
bilgiyi aklımızda tutarsak aslında Silverlight içerisinde yapılamayan
bazı şeyleri tarayıcının özelliklerinden faydalanarak yapma şansımız
olabiliyor. Bu konuya örneklerden biri Silverlight 2.0 içerisinde
farenin roller'ını yakalayarak zoom-in veya zoom-out efekti yaratmak.
Maalesef şimdilik Silverlight içerisinde farenin roller'ını
yakalayabileceğimiz herhangi bir event-handler yok. Bu durumda biz de
tarayıcının özelliklerinden faydalanacağız.

İlk olarak hazırlayacağımız Silverlight 2.0 Beta 1 uygulamasının
XAML kodunu inceleyelim. Page.xaml içerisinde basit bir Image
nesnesi yer alıyor. Farenin rollerını kullanarak söz konusu Image
nesnesini zoom yapabileceğiniz, yani özünde Image nesnesinin boyutlarını
büyüterek küçülteleceğiz.

<UserControl
x:Class="ScrollWheel.Page"

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

    Width="400" Height="300">

  <Grid
x:Name="LayoutRoot"
Background="White">

    <Image
Margin="147,112,156,126"
Source="Forest.jpg"
RenderTransformOrigin="0.5,0.5"
x:Name="Foto">

      <Image.RenderTransform>

        <TransformGroup>

          <ScaleTransform **** x:Name="ZoomCarpani"
****
ScaleX="1" ****
ScaleY="1"/>

          <SkewTransform/>

          <RotateTransform/>

          <TranslateTransform/>

        </TransformGroup>

      </Image.RenderTransform>

    </Image>

  </Grid>

</UserControl>

Yukarıdaki kod içerisinde özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta
var. Normal şartlarda Expression Blend içerisinde bir Image nesnesi
yerleştirirseniz Image.RenderTransform tagı ve içerisindekiler
gelmeyecektir. Eğer söz konusu Image nesnesini sadece bir kere arayüz
içerisinde boyutlandırırsanız hemen bu taglar eklenir. Sonrasında
RenderTransform içerisindeki ScaleTransform kısmıyla
ilgileneceğiz. Image nesnemizin büyüklüğünü değiştirecek olan tag
bu. ScaleTransform'un ScaleX ve ScaleY adında X ve Y
doğrultusunda boyutlandırma yapabilen çarpanları var. Bu çarpanlara ve
ScaleTransform nesnesine programatik olarak ulaşabilmek için hemen
ScaleTransform'a ZoomCarpani adını veriyoruz. Böylece artık
rahatlıkla kod tarafından bu resmin boyutu ile oynayabiliriz.

Gelelim code-behind sayfamıza; ilk olarak internet tarayıcımızın farenin
roller'ını algıladığı event-handlerları yakalayarak kendi .NET event
handlerlarımızı bağlamalıyız.

Private Sub Page_Loaded(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Me.Loaded

    System.Windows.Browser.HtmlPage.Window.AttachEvent("DOMMouseScroll", AddressOf FareTekerlekDondu)

    System.Windows.Browser.HtmlPage.Window.AttachEvent("onmousewheel", AddressOf FareTekerlekDondu)

    System.Windows.Browser.HtmlPage.Document.AttachEvent("onmousewheel", AddressOf FareTekerlekDondu)

End Sub

Silverlight uygulamamız sayfaya ilk yüklendiğinde hemen mevcut HtmlPage
(HTML sayfa) üzerinden tarayıcı penceresini (Window) yakalayarak
DOMMouseScroll ve onmousewheel durumlarına kendi
FareTekerlekDondu kodumuzu atıyoruz. Ayrıca sayfada yüklü dokümanın
da (Document) onmousewheel event'ını aynı şekilde yakalamamız
gerekiyor. Tüm bu farklı event-handlerlar aslında hep bizim tek
event-handlarımız olan FareTekerlekDondu'ye yönlendiriliyor. Bunun
nedeni farklı tarayıcıların farklı event-handlerlar ile çalışıyor
olması. Bizim örneğimiz rahatlıkla Opera, Safari, FireFox ve IE'de
çalışacak. Sıra geldi FareTekerlekDondu'yü kodlamaya.

Private Sub FareTekerlekDondu(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.Browser.HtmlEventArgs)

    ...

End Sub

Yukarıdaki şekli ile kodumuzu yazarken dikkat etmemiz gereken nokta
e parametresinin tipi. HtmlEventArgs bize tarayıcının döndürdüğü
değerleri aktaracak.

    Dim DonMiktar As Integer
= 0

    Dim Gelen As System.Windows.Browser.ScriptObject =
e.EventObject

Kodumuzda iki adet değişken tanımlıyoruz. Bunlardan ilki olan
DonMiktar tarayıcından gelen farenin roller'ını dönüş miktarını
alarak yönünü belirleyecek. Tarayıcılardan dönüş miktarı + veya - değer
olarak gelebilir ve maalesef bu durum tarayıcı tipine göre farklı
yönlerde dönüşleri tanımlıyor. Tanımladığımız bir diğer değişken ise
Gelen adında; bu değişken doğrudan e parametresinden
EventObject'i alarak bize dönüş miktarını ulaştıracak.

    'IE ve OPERA

    If Not Gelen.GetProperty("wheelDelta") Is Nothing
Then

        'OPERA'da ters!

        If Not Gelen.GetProperty("opera") Is Nothing
Then

            DonMiktar = -DonMiktar

        End If

        DonMiktar = Gelen.GetProperty("wheelDelta")

        'Mozilla ve Safari

    ElseIf Not Gelen.GetProperty("detail") Is Nothing
Then

        DonMiktar = -Gelen.GetProperty("detail")

    End If

Yukarıdaki kod biraz karışık gözükebilir fakat aslında yapmaya
çalıştığımız şey çok basit. Tarayıcıdan farenin roller'ının dönüş
miktarını almaya çalışıyoruz. Maalesef farklı tarayıcılarda bu sistemin
farklı çalışması gerekiyor. Opera ve IE bu değeri wheelDelta
özelliği üzerinden verirken Mozilla ve Safari detail adında bir
property kullanıyor. Ayrıca IE dışında tüm tarayıcılarda değerler ters,
veya belki de IE'de ters :) Ama duruma göre gelen değeri eksi ile
çarpmak zorunda kalıyoruz.

    If DonMiktar > 0 Then

        ZoomCarpani.ScaleX += 0.1

        ZoomCarpani.ScaleY += 0.1

    Else

        ZoomCarpani.ScaleX -= 0.1

        ZoomCarpani.ScaleY -= 0.1

    End If

Artık elimizde DonMiktar değişkeni hazır olarak bulunduğunda göre
DonMiktar'ın eksi veya artı değer almasına göre elimizdeki resmi büyütüp
küçültebiliriz. Bu noktada büyütme ve küçültme miktarını el ile
ayarlamakta fayda var. Aslında DonMiktar içerisinde farenin
roller'ının bir defada ne kadar döndürüldüğüne dair bir değer geliyor
fakat bunu kullanmak farklı sistemlerde çok ilginç sonuçlar verebiliyor.
En iyisi sabit bir yol izlemek.

    If DonMiktar <> 0 Then

        e.PreventDefault()

        Gelen.SetProperty("returnValue", False)

    End If

Son olarak tarayıcıya farenin roller değişimi ile ilgili işlemlerini
bizim yaptığımızı belirtmemiz gerek. Böylece tarayıcı içerisinde sayfa
scroll etmeyecektir.

Uygulamamızın tam kodu aşağıdaki şekilde sonuçlanıyor....

Private Sub FareTekerlekDondu(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.Browser.HtmlEventArgs)

    Dim DonMiktar As Integer
= 0

    Dim Gelen As System.Windows.Browser.ScriptObject =
e.EventObject

    'IE ve OPERA

    If Not Gelen.GetProperty("wheelDelta") Is Nothing
Then

        'OPERA'da ters!

        If Not Gelen.GetProperty("opera") Is Nothing
Then

            DonMiktar = -DonMiktar

        End If

        DonMiktar = Gelen.GetProperty("wheelDelta")

        'Mozilla ve Safari

    ElseIf Not Gelen.GetProperty("detail") Is Nothing
Then

        DonMiktar = -Gelen.GetProperty("detail")

    End If

 

    If DonMiktar > 0 Then

        ZoomCarpani.ScaleX += 0.1

        ZoomCarpani.ScaleY += 0.1

    Else

        ZoomCarpani.ScaleX -= 0.1

        ZoomCarpani.ScaleY -= 0.1

    End If

 

    If DonMiktar <> 0 Then

        e.PreventDefault()

        Gelen.SetProperty("returnValue", False)

    End If

End Sub

Hepinize kolay gelsin...