Silverlight 2.0 Cross-Domain WebClient ile REST (GET) ve XLINQ Kullanımı

0 dakikada yazıldı

6809 defa okundu

Düzenle

Silverlight 2.0 ile beraber istemci tarafında .NET dillerini
kullanabildiğimizi ilk duyduğumda aklıma gelen ilk şey WebClient
sınıfını artık istemci tarafında da kullanıp kullanamayacağım olmuştu.
Kesinlikle kullanabiliyoruz, hatta bununla kalmayıp istersek daha
detaylı bir kullanım için HttpWebRequest'i de tercih edebiliriz. Tüm
bu sınıflar bize REST kullanımında yardımcı oluyorlar. Normal şartlarda
uygulamalar arasında veri transferi için WSDL tanımlarına sahip
servislerin kullanımı tavsiye edilse de hala maalesef herhangi bir kural
tanımı olmayan veri kaynaklarını da kullanmak durumunda kalabiliyoruz.
İşte tam bu noktada WebClient basit işlemler için imdatımıza yetişiyor.
Eğer farklı HTTP Verb'lerini (GET, PUT, POST, DELETE) kullanacaksanız
daha detaylı işlemler için HttpWebRequest'i tercih etmeniz
gerekecektir. WebClient işin sadece GET kısmında yer alıyor.

Örneğimizdeki Silverlight 2.0 Beta 1 uygulamasında
System.Net.WebClient sınıfını kullanarak sunucudaki bir xml
dosyasını okuyacağız. İlk olarak okuduğumuz veriyi göstermek üzere
uygulamamıza bir TextBlock ve veriyi çekme işlemini başlatmak üzere bir
de Button ekleyerek aşağıdaki XAML kodunu yaratalım.

<UserControl
x:Class="SilverlightApplication7.Page"

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

    Width="400" Height="300">

  <Grid
x:Name="LayoutRoot"
Background="White">

    <TextBlock
Height="47" Margin="57,45,151,0"
VerticalAlignment="Top" Text="TextBlock"
TextWrapping="Wrap"
x:Name="Metin"/>

    <Button
HorizontalAlignment="Stretch"
Margin="94,136,151,121"
VerticalAlignment="Stretch"
Content="Button"
x:Name="Dugme"/>

  </Grid>

</UserControl>

Sayfamız hazır olduğuna göre artık WebClient nesnemizi yaratacak olun
kodu düğmemizin arkasına yazabiliriz.

    Private Sub Dugme_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Dugme.Click

        Dim Istek As New
System.Net.WebClient

        AddHandler
Istek.DownloadStringCompleted, AddressOf istek_DownloadStringCompleted

        Istek.DownloadStringAsync(New Uri("http://www.alanadi.com/veri.xml"))

    End Sub

Yukarıdaki kodumuz içerisinde ilk olarak WebClient nesnemizi
yaratıyoruz. Bir sonraki adımda elimizdeki WebClient nesnesinin
DownloadStringCompleted durumunu harici bir event-handler'a
bağlıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni WebClient sınıfının kendisine verilen
bir adresten alacağı veriyi tamamen asenkron olacak alıyor olması. Yani
sunucudan veri tam olarak geldiğinde bizi haberdar edecek olan
event-handları tanımlamamız gerekiyor. Son adımda ise
DownloadStringAsync komutuna hedef adresi de bir Uri değişkeni
olarak aktararak veri talebimizi sunucuya göndermiş oluyoruz. Sıra geldi
veri geldiğinde çalıştırılacak olan event-handler kodunu yazarak veriyi
TextBlock içerisine yazdırmaya. Fakat onun öncesinde ilk olarak hedef
aldığımız XML dosyasının yapısına bir göz atalım.

<?xml
version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<Root>

  <Kayitlar>

    <Kayit>

      <Adi>Ahmet</Adi>

    </Kayit>

    <Kayit>

      <Adi>Daron</Adi>

    </Kayit>

    <Kayit>

      <Adi>Mehmet</Adi>

    </Kayit>

  </Kayitlar>

</Root>

Örnek XML dosyamızı sunucudan istemciya aldıktan sonra biz sadece adının
içerisinde "Dar" geçen ilk kaydı bularak onun Adi'ni göstermek
istiyoruz. Bu XML dosyası çok daha farklı olabilirdi, içerisinde ID ve
Adi bilgileri olan bir ürün listesi olabilir ve istemci tarafına
aldıktan sonra farklı şekillerde filtrelemek isteyebilirdiniz. Tüm
bunları rahatlıkla yapabilmek için Silverlight 2.0 Beta 1 ile istemci
tarafında XLINQ kullanacağız. Silverlight 2.0 içerisinde XLINQ
kullanabilmek için Silverlight projenizde "Solution Explorer" içerisinde
sağ tıklayarak gelen menüden "Add Reference" komutu vermeniz ve
"System.Xml.Linq" sınıfını eklemeniz gerekiyor. Sonrasında artık
normalde olduğu gibi XDocument ve tüm XLINQ özelliklerinden
faydalanabiliriz.

    Private Sub istek_DownloadStringCompleted(ByVal sender As Object,
ByVal e As
System.Net.DownloadStringCompletedEventArgs)

        Dim YeniDoc As Xml.Linq.XDocument =
Xml.Linq.XDocument.Parse(e.Result)

        Metin.Text = (From Gelenler
In YeniDoc.<Root>.<Kayitlar>.<Kayit> _

                      Where
Gelenler.<Adi>.Value.Contains("Dar") _

                      Select
Gelenler.<Adi>.Value).SingleOrDefault

    End Sub

Bir önceki adımda düğmeye tıklandığında yarattığımız WebClient nesnesine
aktardığımız event-handları burada tanımlıyoruz. Böylece sunucudan veri
geldiğinde bu metod çalıştırılıyor olacak. Sunucudan gelen ham veriye
e.Result ile ulaşabiliyoruz. Gelen veri özünde XML olacağı için
hemen bir XDocument yaratarak XDocument sınıfının Parse özelliği
ile verimizi işlenebilir hale getiriyoruz. Son adımda ise klasik bir
XLINQ sorgusu yazarak adında "Dar" geçen kaydı bularak değeri
Metin adındaki TextBlock nesnemize aktarıyoruz.

Böylece sunucudan farklı bir XML dosyasını alarak XLINQ ile rahatlıkla
istemci tarafında işleyebildiğimizi gördük.

Peki ya başkan bir alan adından veri çekmek istersek?

Aslında bu bölümde bahsedeceğimiz sorun Silverlight'dan bağımsız olup
tüm AJAX uygulamalarında geçerli bir sorun. Maalesef tarayıcılardaki
uygulamalar güvenlik sebepleri ile kendi çalıştıkları alan adı
haricindeki konumlardan veri alamaz veya gönderemezler. Bu nedenle
maalesef Silverlight tarafından da yola çıkarak başka bir alan adından
veri almak mümkün değil gibi gözükebilir. Oysa bir yol var.

İster harici klasik ASMX Web Servisleri, ister WCF servisleri veya ister
doğrudan REST kullanmak isteyin, harici bir alan adına ulaşmak
istiyorsanız aslında söz konusu alan adındaki veri kaynağının size
ulaşım izni vermiş olması gerekiyor. Silverlight 2.0 karşı hedef alan
adında clientaccesspolicy.xml adında bir dosya arar. Eğer bu dosyayı
bulabiliyorsa içerisinde yazılı kurallar çerçevesinde sizin söz konusu
alan adındaki içeriğe ulaşmanıza izin verir.

<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<access-policy>

  <cross-domain-access>

    <policy>

      <allow-from>

        <domain
uri="*"/>

      </allow-from>

      <grant-to>

        <resource
path="/" include-subpaths="true"/>

      </grant-to>

    </policy>

  </cross-domain-access>

</access-policy>

Yukarıdaki gibi bir clientaccesspolicy.xml dosyası herhangi bir alan
adından hedef alan adındaki her konuma ulaşılabileceği anlamına gelir.
İsterseniz bu dosyayı değiştirerek farklı kurallar koyabilir, sadece
belirli alan adlarında çalışan uygulamaların hedef konuma ulaşabilmesini
sağlayabilirsiniz.

<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<access-policy>

  <cross-domain-access>

    <policy>

      <allow-from>

        <domain
uri="http://daron.yondem.com"/>

      </allow-from>

      <grant-to>

        <resource
path="/servisler/"
include-subpaths="true"/>

      </grant-to>

    </policy>

  </cross-domain-access>

</access-policy>

Örneğin yukarıdaki gibi bir policy dosyasında sadece
daron.yondem.com adresinden xml dosyasının bulunduğu alan adında
servisler klasörü içerisinde kaynaklara ulaşılabileceği tanımlanmış.
Policy dosyaları ile ilgili detaylara
buradan
ulaşabilirsiniz.

Hepinize kolay gelsin.