Silverlgiht 2.0 ve WCF Servisleri

0 dakikada yazıldı

8485 defa okundu

Düzenle

.NET Framework 3.0 ile beraber karşımıza çıkan WCF servisleri aslında
çoktan klasik web servislerinin yerini de almış durumda. Tabi ki
doğrudan bir karşılaştırma yapmak çok yanlış olacaktır, WCF çok daha
geniş kapsamlı bir çerçevede değerlendirilmeli. Silverlight 2.0 tarafına
baktığımızda ise istemci ile sunucu arasındaki veri trafiğini klasik
ASMX web servislerine bağlayabileceğimiz gibi istersek doğrudan WCF
servislerini de kullanabiliyoruz. Bu yazıda Silverlight 2.0 Beta 1 ile
WCF servislerininin kullanımına değineceğiz.

WCF servisimizi hazırlayalım.

Visual Studio 2008 içerisinde yarattığımız yeni Silverlight projemize
eşlik eden Web Project içerisinde yeni bir WCF servisi yaratıyoruz.
Örneğimizde Silverlight tarafından gönderilen iki sayıfa WCF servisi
tarafından alınarak sunucu tarafından toplanacak ve geri döndürülecek.
Bu çerçevede uygun bir WCF servisini hazırlarken aşağıdaki kodları
yazmamız gerekiyor.

[IService.vb]

Imports System.ServiceModel

 

<ServiceContract()> _

Public Interface IService

 

    <OperationContract()> _

    Function Toplama(ByVal x As
Integer, ByVal y As
Integer) As Integer

 

End Interface

[Service.vb]

Public Class Service

    Implements IService

 

    Public Function Toplama(ByVal x As
Integer, ByVal y As
Integer) As Integer
Implements IService.Toplama

        Return x + y

    End Function

 

End Class

WCF servisimiz hazır olduğuna göre Silverlight tarafına geçiş
yapabiliriz diye düşünüyorsunuz kesinlikle aldanıyorsunuz. Varsayılan
ayarları ile Visual Studio içerisinde herhangi bir WCF servisi
yarattılığında wsHttpBinding kullanılır oysa bizim Silverlight
tarafında basicHttpBinding'e ihtiyacımız var. O nedenle hemen
projemizin Web.Config dosyasına ufak bir yolculuk yaparak aşağıdaki
şekilde ayarlarda değişiklik yapmamız gerekiyor.

<services>

  <service
behaviorConfiguration="ServiceBehavior"
name="Service">

    <endpoint
address="" binding="basicHttpBinding" contract="IService">

      <identity>

        <dns
value="localhost"
/>

      </identity>

    </endpoint>

    <endpoint
address="mex" binding="mexHttpBinding"
contract="IMetadataExchange" />

  </service>

</services>

Artık tüm ayarlarımız tamamladı. Silverlight 2.0 tarafına rahatlıkla
geçebiliriz.

Silverlight 2.0 ve WCF bağlantısı

WCF servisimiz ile Silverlight uygulamamızın aynı domain içerisinde
olması şart. Güvenlik kuralları nedeniyle "cross-domain" yani alan
adları arası veri trafiği oluşturma şansımız yok. Visual Studio
içerisinde Silverlight projenize sağ tıklayarak gelen menüden "Add
Service Reference
" düğmesine basarak proje içerisinde WCF servisini
Silverlight uygulamasına referans olarak ekleyebilirsiniz.

İlk olarak gelin uygulamamızın XAML koduna bir göz atalım.

<UserControl
x:Class="SilverlightApplication3.Page"

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

    Width="400" Height="300">

  <Grid
x:Name="LayoutRoot"
Background="White">

    <TextBox
Height="29" Margin="72,37,134,0"
VerticalAlignment="Top" Text="TextBox"
x:Name="Sayi1"/>

    <TextBox
Height="39" Margin="72,81,134,0"
VerticalAlignment="Top" Text="TextBox" ****
x:Name="Sayi2"/>

    <Button
HorizontalAlignment="Stretch"
Margin="114,144,188,122"
VerticalAlignment="Stretch"
Content="Button"
x:Name="Topla"/>

    <TextBlock
Height="43" Margin="86,0,147,47"
VerticalAlignment="Bottom"
Text="TextBlock"
TextWrapping="Wrap"
x:Name="Sonuc"/>

  </Grid>

</UserControl>

Şimdi kod tarafına geçerek bir önceki adımda referans olarak projemize
eklediğimiz WCF servisini kullanmaya başlayalım.

WithEvents Servis As New
WCFServisim.ServiceClient

Yukarıdaki şekli ile servisimizi uygulama içerisinde global olarak
tanımlıyoruz. WCF servisimi bu şekilde tanımlamamın aslında önemli bir
nedeni var. Birazdan WCF servisi ile istemci tarafından suncuya bir veri
talebi gönderdiğimizde, yani toplanacak olan sayıları gönderip toplamı
istediğimizde aslında asenkron bir talepte bulunmuş olacağız. Klasik
Windows uygulamalarından alıştığımız yapıdan farklı olarak Silverlight
2.0 içerisinde WCF servislerinin kullanımı tamamen asenkron olarak
gerçekleşiyor. Durum böyle olunca asenkron bir istek sonrasında
sunucudan cevap (veri) geldiğinde bizim kodumuzun da durumdan haberdar
edilmesi gerekecek. Söz konusu haber yine WCF servisimize özel olan bir
başka event-handler'ın çalıştırılması ise bize ulaştırılacak. Aslında
dinamik olarak servisimizi yaratırken event-handler da bağlayabilirdik.
Ama Visual Basic ile yukarıdaki gibi bir kullanım çok daha rahat oluyor.
C# programcıları dinamik event-handler bağlamayı kullanabilirler.

Global değişkenimizde WCF servisimiz hazır olduğuna göre artık düğmemize
bazıldığında söz konusu servisi rahatlıkla kullanabiliriz.

    Private Sub Topla_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Topla.Click

        Servis.ToplamaAsync(Integer.Parse(Sayi1.Text), Integer.Parse(Sayi2.Text))

    End Sub

Gördüğünüz gibi Servis değişkenim üzerinden ToplamaAsync
metodunu çağırıyorum. Metodu çalıştırdıktan sonra sunucudan veri
geldiğinde bu metoda özel olan ToplamaCompleted event'ı
çalıştırılacak.

    Private Sub Servis_ToplamaCompleted(ByVal sender As Object,
ByVal e As WCFServisim.ToplamaCompletedEventArgs)
Handles
Servis.ToplamaCompleted

        Sonuc.Text = e.Result.ToString

    End Sub

ToplamaCompleted event'ına gelen parametrelerden ikincisinin tipine
baktığımızda ToplamaCompletedEventArgs ile karşılaşıyoruz. Bu
tamamen bizim metodumuza özel bir değişken tipi. Buradan yola çıkarak
e.Result dediğimizde ise doğrudan bizim WCF metodumuzun döndürdüğü
nesneyi yakalayabiliyoruz. Örneğimizde gelen sonucu uygulama içerisinde
bir TextBlock içine yazdırıyoruz.

Kodumuzun tamamına baktığımızda aşağıdaki manzara ile karşılaşıyoruz.

Partial Public Class Page

    Inherits UserControl

 

    Public Sub New()

        InitializeComponent()

    End Sub

 

    WithEvents Servis As New
WCFServisim.ServiceClient

 

    Private Sub Topla_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Topla.Click

        Servis.ToplamaAsync(Integer.Parse(Sayi1.Text), Integer.Parse(Sayi2.Text))

    End Sub

 

    Private Sub Servis_ToplamaCompleted(ByVal sender As Object,
ByVal e As WCFServisim.ToplamaCompletedEventArgs)
Handles Servis.ToplamaCompleted

        Sonuc.Text = e.Result.ToString

    End Sub

End Class

Peki ya C# olsaydı?

Visual Basic'e özel yapılar kullandığım için aynı kodun C# muadilini de
sizlerle paylaşmak istiyorum. Böylece C# programcıları için anlaşılması
çok daha kolay olacaktır.

namespace SilverlightApplication4

{

    public partial class Page : UserControl

    {

        public Page()

        {

            InitializeComponent();

            Topla.Click += new
RoutedEventHandler(Topla_Click);

        }

 

        void Topla_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

        {

            WCFServisim.ServiceClient Servis = new WCFServisim.ServiceClient();

            Servis.ToplamaCompleted += new
EventHandler<WCFServisim.ToplamaCompletedEventArgs>(Servis_ToplamaCompleted);

            Servis.ToplamaAsync(int.Parse(Sayi1.Text), int.Parse(Sayi2.Text));

        }

 

        void
Servis_ToplamaCompleted(object
sender, SilverlightApplication4.WCFServisim.ToplamaCompletedEventArgs e)

        {

            Sonuc.Text = e.Result.ToString();

        }

    }

}

Hepinize kolay gelsin.