Masaüstü Paylaşım Yazılımı hazırlayalım...

0 dakikada yazıldı

9961 defa okundu

Düzenle

Masaüstü paylaşım yazılımları özellikle teknik sorunlarda müşterilere
yardımcı olma noktasında gerçekten cankurtaran özelliğine sahipler. Peki
hiç kendi masaüstü paylaşım yazılımınızı programlamayı denediniz mi? Hiç
kolay olmayacağını baştan belirtmekte fayda var. Onun yerine çok daha
kolay bir yoldan bahsedeceğiz.

Windows Vista ile beraber gelen Meeting Space artık eski
Netmeeting'in yerini almış durumda. Maalesef Netmeeting ile
Meeting Space arasında bir bağ kurmak mümkün değil. Biz
örneğimizdeki İstemci (Görüntüleyici) ve Sunucu (Paylaşımcı)
uygulamaları için Windows Desktop Sharing API (RdpEncom.dll)
arayüzlerini kullanacağız. Windows Meeting Space ve Remote
Assistance
uygulamalarının da kullandığı API olan bu araçlar
maalesef yukarıda da bahsettiğim üzere NetMeeting ile uyumlu değil.

Kullanacağımız toplam iki referans bulunuyor;

RDPSRAPISharingSession – Masaüstünü paylaşmamızı sağlayacak COM objesi.
IRDPSRAPIViewer – ActiveX Gösterici

Sunucu Uygulaması

Gelin sunucu uygulamasını hazırlayarak işimize başlayalım. Aşağıdaki
ekran görüntüsünde sunucu uygulamamızın kabaca form tasarımını
görebilirsiniz. Sırası ile Button1, Button2 ve Button3 adındaki
düğmeleri ekledim. textbox1 metin kutusunu da davet bağlantı metnini
göstermek için kullanacağım. Davet bağlantı metni dediğimiz istemcinin
sunucuya bağlanabilmesi için gerekli tüm bilgileri içeren bir metin. Bu
metni istemci yazılımına verdiğimizde direk sunucuya bağlanabilecek.
Herhangi IP, port vs iletilmesi gerekmiyor. Siz uygulamalarınızda bu
davet metnini farklı şekillerde sunucudan istemciye iletebilirsiniz.
Gerçek hayatta nasıl senaryolar olabileceğine dair makalemizin sonunda
yer ayırıyor olacağım.

Kod ekranımıza dönüp kodlarımızı yazmadan önce projemize RDPComapi
DLL
referansını eklememiz gerekiyor. Solution Explorer içerisinde
projenize sağ tuş tıklayarak Add Reference bölümünden aşağıdaki gibi
gerekli seçimi yapabilirsiniz.

Sıra geldi kodlarımızı yazmaya. İlk olarak RDPCOMAPILib
kütüphanesini import edeceğiz. Sonrasında da global bir RDPSession
tanımlayacağız. Benim kullanacağım değişkenin adı kısa olması amacıyla
X olacak.

Imports RDPCOMAPILib
 
Public Class Form1
    Dim x As New
RDPSession


End
Class

Kullanıcılar sunucuya bağlantığında çalıştırılmak üzere Misafir
adında bir objeyi parametre alan bir Sub yaratacağız. Yarattığımız
bu kodu ileride RDPSession'a ait OnAttendeeConnected durumuna
bağlayacağız.

    Private Sub Geliyor(ByVal Misafir
As
Object)
        Dim
Misafirim As IRDPSRAPIAttendee =
Misafir

        Misafirim.ControlLevel =
CTRL_LEVEL.CTRL_LEVEL_INTERACTIVE

    End Sub

Yukarıdaki kod içerisinde bize parametre olarak gelen Misafir
objesini kendi yarattığımız bir IRDPSRAPIAttendee objesine
eşitliyoruz. Sonrasında söz konusu objeye, yani misafire ait
ControlLevel özelliğini CTRL_LEVEL.CTRL_LEVEL_INTERACTIVE
olarak düzenliyoruz. Farklı ControlLevel seçeneklerinden herhangi
birini kullanmak mümkün. Siz kendi çözümünüzde ihtiyaç duyduğunuz
şekilde bu ayarı değiştirebilirsiniz, örneğin istemci sadece sunucuyu
izliyor da olabilir. Bizim örneğimizde istemci sunucunun masaüstünde
işlem yapabilecek. Sıra geldi hazırladığımız Sub'ın durum
bağlantısını yapmaya.

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender
As
System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
       
AddHandler
x.OnAttendeeConnected,
AddressOf
Geliyor

        x.Open()
    End Sub

Sunucu ile istemci arasındaki bağlantıların davetiye metinlerine bağlı
olduğundan bahsetmiştik. Bu yapı esasen Meeting Space'de de
kullanılan ve **Windows Desktop Sharing API'**nin parçalarından biri.
Sunucu bir davetiye metni hazırlıyor ve bu metin istemci tarafından
kullanılarak bağlantı oluşturuluyor. Şimdi sunucu tarafından davetiye
metinleri oluşturabilmek için gerekli kodu yazacağız.

    Private Sub Button2_Click(ByVal sender
As
System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Dim
Davetiye As IRDPSRAPIInvitation =
x.Invitations.CreateInvitation("Denek", "Grup", "", 10)

        TextBox1.Text =
Davetiye.ConnectionString

    End Sub

Bir davetiye yaratırken ilk parametre olarak kullanıcı adı, ikinci
parametre olarak varsa herhangi bir kullanıcı grubu adı, üçüncü
parametre olarak da gerekiyorsa bir şifre yerleştirebiliyoruz. Dördüncü
parametrede ise toplam kaç kişinin sunucuya bağlanabileceği bilgisi yer
alıyor. Bu bilgiler davetiye metninin içine yerleştiriliyor ve istemci
uygulama tarafından aktarılan değerler ile bunlar birbirini tutmaz ise
bağlantı kurulmuyor. Son olarak biz davetiye metnimizi formumuzdaki
metin kutusuna yerleştiriyoruz. Davetiye metnini kopyalayp,
yapıştırabilir veya bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. Böylece
kullanıcılar davetiyelerini MSN gibi yazılımlarla birbirlerine
gönderebilir.

Son olarak sunucu uygulamamızın kodu aşağıdaki şekilde tamamlanıyor.

Imports RDPCOMAPILib
 
Public Class Form1
    Dim x As New
RDPSession

 
    Private
Sub Button1_Click(ByVal sender
As
System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click

       
AddHandler
x.OnAttendeeConnected,
AddressOf
Geliyor

        x.Open()
    End Sub
 
    Private
SubGeliyor(ByVal Misafir
As
Object)

        Dim
Misafirim As IRDPSRAPIAttendee =
Misafir

        Misafirim.ControlLevel =
CTRL_LEVEL.CTRL_LEVEL_INTERACTIVE

    End Sub
 
    Private
Sub Button2_Click(ByVal sender
As
System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button2.Click

        Dim
Davetiye As IRDPSRAPIInvitation =
x.Invitations.CreateInvitation("Denek", "Grup", "", 10)

        TextBox1.Text =
Davetiye.ConnectionString

    End Sub
 
    Private
Sub Button3_Click(ByVal sender
As
System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button3.Click

        x.Close()
       x =
Nothing

    End Sub
 
End Class

İstemci Uygulama

İstemci uygulamamızda IRDPSRAPIViewer ActiveX objesini kullanıyor
olacağız. Araç çubuğunuza söz konusu kontrolü eklemeniz gerekecek.

Araç çubuğuna kontrolü ekledikten sonra tek yapmanız gereken formunuzun
üzerine bir adet RDPViewer eklemek. Ben uygulama içerisinde birkaç
TableLayoutPanels kullanarak formun penceresinin boyutu
büyütüldüğünde RDPViewer objesinin de otomatik büyümesini sağladım.

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender
As
System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim
Davetiye = InputBox("Davetiye
metniniz lütfen?"
,
"Dikkat"
)

        AxRDPViewer1.Connect(Davetiye, "Denek", "")
    End Sub

Bağlan düğmesine basıldığında basit bir şekilde kullanıcıdan
davetiye metnini bir InputBox ile alıyoruz. Sunucu tarafında bir
şifre belirtmediğimiz için burada da kodumuzda herhangi bir şifre
yazmıyoruz. İstemci uygulamamızın tam kodu aşağıdaki şekilde sonlanıyor.

Public Class Form1
 
    Private
Sub Button1_Click(ByVal sender
As
System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim
Davetiye = InputBox("Davetiye
metniniz lütfen?"
,
"Dikkat"
)

        AxRDPViewer1.Connect(Davetiye, "User1", "")
    End Sub
 
    Private
Sub Button2_Click(ByVal sender
As
System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles Button2.Click

        AxRDPViewer1.Disconnect()
    End Sub
 
End Class

Sonuç

Sanırım masaüstü paylaşım uygulamasını programlamanın ne kadar da
kolaylaştığından bahsetmeme gerek yok. Tabi yukarıda kullandığımız
yapılar şu an için sadece Windows Vista üzerinde geçerli. Gerçek hayatta
bu projeyi tam olarak nerede kullanabiliriz diyenler olursa ufak bir
tavsiyede bulunabilirim. Varsayalım müşterilerinize satışını yaptığınız
bir yazılımınız var ve destek sağlamanız gerekiyor. Programınızın yardım
menüsünden müşterileriniz yardım talebinde bulunurlar. Yardım talebinde
bulundukları anda yine sizin programınız bir davetiye hazırlayarak
davetiye metnini sizin web sunucunuzda bulunan web servisi aracılığı
teknik destek merkezine iletir. Teknik destek merkezinizdeki görevliler
gelen davetiye üzerinden direk müşterinin masaüstüne bağlanarak yardımcı
olabilirler. Gerçekten hoş bir uygulama olacağı kesin. Eminim ki
üzerinde düşünüldüğünde çok farklı uygulama senaryoları oluşturulabilir.

Hepinize kolay gelsin.