LINQ'nun diğer yüzü :)

0 dakikada yazıldı

7560 defa okundu

Düzenle

Bir süredir okuduğum yazılarda ve konuştuğum kişilerde LINQ
denildiğinde akla sadece veritabanına kolay yoldan sorgu yollama gibi
bir kavramın geldiğini gördüm. O nedenle bu yazımda birkaç örnek ile
aslında LINQ'nun çok daha farklı durumlarda kullanılabileceğini ve
işimizi veritabanından bağımsız olarak da kolaylaştırabileceğini
göstermek istiyorum.

Birinci örneğimizde içerisinde birden çok TextBox ve birçok farklı
control bulunan bir web sayfamız bulunsun. Varsayalım ki biz bu
sayfadaki tüm TextBox'ların bir anda Enabled özelliklerinin
False olmasını istiyoruz. Bu durumda yazacağımız kod aşağıdaki gibi
olacaktır.

        For Each kontrol In Me.Form.Controls

            If TypeOf kontrol Is TextBox Then

                CType(kontrol,
TextBox).Enabled = False

            End If

        Next

Oysa LINQ kullanarak bu işi çok daha hoş bir hale getirebiliriz.
Yukarıdaki döngüde sayfadaki tüm kontrolleri dönmemiz gerekirken LINQ
ile sayfadaki kontrolleri filtreleterek döngümüzün kaynağına sadece
TextBox listesinin gelmesini sağlayabiliriz.

For Each kontrol As TextBox In From
Gelenler In Me.Form.Controls Where TypeOf Gelenler Is TextBox Select Gelenler

     kontrol.Enabled = False

Next

Gördüğünüz gibi hayat aslında çok daha kolay ve LINQ yeri geldiğinde çok
farklı kaynakları sorgulamaya bile yarıyabiliyor. Gelin bir örnek daha
yapalım.

Çoğu zaman hazırladığımız web sitelerine kullanıcıların dosya yükleme
veya resim yükleme gibi işlemler yapabilecekler kısımlar ekleriz. Tabi
ki bu dosyalar yüklendikten sonra bir yerlerde de gösterilmek üzere
seçilmelidir. Hikayeyi daha fazla uzatmadan esas konuya geleyim.
Varsayalım ki bir klasör içerisinde tüm dosyaları bir DropDownList
kontrolüne bağlayacağız. Dosyaların isimlerinin kullanıcıya
gösterilmesini tam yol bilgisinin ise DropDownList'e ait Value
özelliklerinde saklanmasını istiyoruz. Yazacağımız kod aşağıdaki gibi
olacaktır.

Partial Class _Default

    Inherits System.Web.UI.Page

 

    Class DropSatir

        Private P_Dosya As String

        Private P_Path As String

        Property Dosya() As String

            Get

                Return P_Dosya

            End Get

            Set(ByVal value As String)

                P_Dosya = value

            End Set

        End Property

        Property Path() As String

            Get

                Return P_Path

            End Get

            Set(ByVal value As String)

                P_Path = value

            End Set

        End Property

        Sub New()

 

        End Sub

        Sub New(ByVal
Dosya As String, ByVal Path As String)

            P_Dosya = Dosya

            P_Path = Path

        End Sub

    End Class

 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim DosyaListesi As New
System.Collections.Generic.List(Of
DropSatir)

        For Each dosya As String
In
System.IO.Directory.GetFiles(Server.MapPath("."))

            DosyaListesi.Add(New
DropSatir(System.IO.Path.GetFileName(dosya), dosya))

        Next

 

        DropDownList1.DataSource = DosyaListesi

        DropDownList1.DataTextField = "Dosya"

        DropDownList1.DataValueField = "Path"

        DropDownList1.DataBind()

    End Sub

End Class

Bir DropDownList doldurmak için bu kadar kod çok değil mi? diyorsanız
aslında yapacak pek de bir şey yok :) Tek tek direk döngü içerisinde
ListItem'lar yaratarak DropDownList'e ekleyebilirdik. O zaman da kodumuz
aşağıdaki şekilde olurdu.

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        For Each dosya As String
In
System.IO.Directory.GetFiles(Server.MapPath("."))

            DropDownList1.Items.Add(New
ListItem(System.IO.Path.GetFileName(dosya), dosya))

        Next

    End Sub

Çok daha kısa değil mi? :) Ama bu durumda DropDownList'in DataBound
event'ı çalışmayacaktır. Biz dönelim bir de bu işlemi LINQ kullanarak
nasıl yapabiliriz ona bakalım.

DropDownList1.DataSource = From
Dosyalar In
System.IO.Directory.GetFiles(Server.MapPath(".")) Select Dosya =
System.IO.Path.GetFileName(Dosyalar), Dosyalar

DropDownList1.DataTextField = "Dosya"

DropDownList1.DataValueField = "Dosyalar"

DropDownList1.DataBind()

Gördüğünüz gibi olay çok daha basit bir hal alıyor. LINQ içerisinde
System.IO.Directory.GetFiles'dan gelen veriye bir sorgu
gönderiyoruz. Sorgumuzu alırken Dosya adında bir kolon tanımlayarak
onu da System.IO.Path.GetFileName metodundan gelen veriye
eşitliyoruz. Böylece istediğimiz veriler ayrı ayrı kolonlar olarak bize
döndürülüyor ve doğrudan DropDownList kontrolümüze bağlayabiliyoruz.

Artık sanırım LINQ ile ilgili çok daha farklı düşünceleriniz vardır :)

Hepinize kolay gelsin.