Dinamik Silverlight nesneleri üretmenin yolları.

0 dakikada yazıldı

6967 defa okundu

Düzenle

Silverlight animasyonları içerisinde XAML ile tanımlanan tüm nesneleri
dinamik olarak kod ile de tanımlama şansımız var. Bu makalede
Silverlight ile dinamik içerik üretimine dair detaylardan bahsedeceğiz.

Silverlight içerisinde dinamik içerik üretebilmek için kullanacağımız
JavaScript metodu createFromXaml adında. Bu metod sadece tek bir
parametre alıyor, o da üreteceğimiz nesneye ait XAML kodunun ta kendisi.
İstediğimiz herhangi bir XAML kodunu createFromXaml metoduna vererek
geriye uygun bir JavaScript nesnesi alabiliyoruz. Gelin ufak bir örnek
ile konuya giriş yapalım. Aşağıda bir dikdörtgenin XAML kodu bulunuyor,
aynı dikdörtgeni JavaScript ile yaratacağız.

<Rectangle
Width
="100" Height="100"
Fill
="#FFFF0000" Canvas.Left="100"
Canvas.Top
="100"/>

Yukarıdaki dikdörtgenin aynısı JavaScript ile yaratabilmek için ilk
seçeneğimiz createFromXaml metoduna Rectangle tagını vererek
dikdörtgenin özelliklerini ayrı ayrı ayarlamak.

        var Dikdortgen =
control.content.createFromXaml("<Rectangle/>");

        Dikdortgen.width = 100;

        Dikdortgen.height = 100;

        Dikdortgen["Canvas.Left"] =
100;

        Dikdortgen["Canvas.Top"] =
100;

        Dikdortgen.Fill = "#FFFF0000";

        rootElement.children.add(Dikdortgen);

Yukarıdaki kodun ilk satırında createFromXaml metodu ile
dikdörtgenimizi yaratarak Dikdortgen adındaki bir değişkene
aktarıyoruz. Sonrasında da her satırda Dikdortgen değişkeni ile
ilgili bir özelliği ayarlıyoruz. En son satırda ise elde ettiğimiz
Dikdortgen nesnesini root Silverlight elementinin içine eklemek için
children.add metodunu kullanıyoruz. Bu şekli ile birden çok
dikdörtgeni farklı özellikler ile dinamik olarak Silverlight
animasyonlarına ekleyebilirsiniz.

Örneğimizde bahsi geçen dikdörtgen nesnesini dinamik olarak yaratmanın
bir diğer yolu da doğrudan tüm XAML kodunu createFromXaml metoduna
topluca vermek. Böylece tek tek dikdörtgenin özelliklerini sonradan
ayarlamaya ihtiyaç duymadan daha az kod ile sorunumuzu çözebiliriz.

        var Dikdortgen =
control.content.createFromXaml('<Rectangle Width="100" Height="100"
Fill="#FFFF0000" Canvas.Left="100" Canvas.Top="100"/>'
);

        rootElement.children.add(Dikdortgen);

Buraya kadar yaptığımız tüm örneklerde isimsiz nesneler kullandık.
Yarattığımız hiçbir dikdörtgenin özel bir ismi yok. Eğer bu
dikdörtgenlere veya yarattığınız farklı nesnelere sonradan programatik
olarak ulaşabilmek isterseniz baştan bu nesnelere birer isim vermiş
olmak gerekecektir. Böyle bir durumda dikdörtgenimizin kodu aşağıdaki
şekilde olacaktır.

  <Rectangle
x
:Name="KUTU"
Width
="100" Height="100"
Fill
="#FFFF0000" Canvas.Left="100"
Canvas.Top
="100"/>

İlk dikdörtgenimize ek olarak bu dikdörtgenin x:Name şeklinde bir
özelliği var ve söz konusu özelliğe KUTU değeri aktarılmış. Böylece
bu nesneye programatik olarak KUTU adı üzerinden ulaşabileceğiz.
Esas sorun yukarıdaki kodu createFromXaml metoduna verdiğinizde
karşınıza çıkacak. createFromXaml metodu sürekli hata verecek ve
maalesef verdiği hata mesajının da pek anlamlı olmaması sizi çözüm
yoluna yönlendirmeyecektir. Bu tarz bir durumda createFromXaml'ın
hata vermesinin aslında basit bir nedeni var. x:Name olarak
dikdörtgene verdiğimiz özellik aslında XML yazım kuralları gereği ikinci
bir namespace kullanıldığı anlamına geliyor. Söz konusu namespace
aslında her Silverlight XAML dosyasının roor (kök) elementinde tanımlı
durumda.

<Canvas

**  xmlns**="http://schemas.microsoft.com/client/2007"

**  xmlns**:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

  Width="640"
Height
="480"

  Background="White"

  x:Name="Page"

  >

  <Rectangle
x
:Name="KUTU"
Width
="100" Height="100"
Fill
="#FFFF0000" Canvas.Left="100"
Canvas.Top
="100"/>

</Canvas>

Yukarıdaki kod içerisinde kalın olarak yazılı kısımda bulabileceğiniz
namespace tanımları kök Canvas nesnesinde tanımlanmış olduğu
için tüm alt nesneler için de geçerli olacaktır. Oysa bizim
createFromXaml metoduna verdiğimiz XAML kodunda kullanılan x
namespace'inden createFromXaml metodunun haberi yok. Bu durumda aynı
namespace tanımlarını createFromXaml'a verdiğimiz kod içerisinde de
yapmak zorundayız.

        var Dikdortgen =
control.content.createFromXaml('<Rectangle
xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" x:Name="KUTU"
Width="100" Height="100" Fill="#FFFF0000" Canvas.Left="100"
Canvas.Top="100"/>'
);

        rootElement.children.add(Dikdortgen);

Yukarıdaki kod içerisinde de gördüğünüz üzere artık createFromXaml
metoduna verdiğimiz XAML koduna gerekli namespace tanımlamalarını da
ekledik. Böylece herhangi bir hata ile karşılaşmadan istediğimiz
isimlerde nesneler yaratarak dinamik olarak animasyonlara ekleyebilir ve
bu nesnelere sonradan programatik olarak da ulaşabiliriz.

Hepinize kolay gelsin.