BlockBlob ve PageBlob Detayları (SDK2.5)

0 dakikada yazıldı

29205 defa okundu

Düzenle

Bloblarla ilgili birçok detayı daha önceki yazılarda inceledik. Hatta PageBlob ile BlockBlob arasındaki farklılığa da değinmiştik. Şu ana kadar bildiklerimizin üzerinden geçmek gerekirse PageBlob'ların 512 byte'lık paketler (max4MB'lık paket olabilir) şekilde veri saklayabildiğini ve daha ağırlıklı olarak random read/write için uygun olduklarını BlockBlob'ların ise daha büyük paketlerle çalışabildiklerini (4MB gibi MAX 64MB Paket olabilir, Storage Client'taki maksimum destek 32MB'a kadar.) ve ufaktan da bir transaction yapılarının olduğunu biliyoruz. PageBlob'lar 1TB'a kadar veri saklayabilirken BlockBlob'lar 200GB ile sınırlı. Gelin şimdi biraz daha detaylara girerek işlemlerin daha alt seviyelerde nasıl yapılabildiğince göz atalım.

Bir BlockBlob'ın kullanımı

Normal şartlarda StorageClient'ın yüksek seviyeli diyebileceğimiz API'lerini kullandığınızda PageBlob veya BlockBlob gibi ayrımlarla uğraşmazsınız ama eğer isterseniz birazdan yapacağımız gibi daha alt seviyeli API'lere doğru ilerleyerek tüm kontrolü ele almanız da mümkün.

[C#]

CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.DevelopmentStorageAccount;
CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient();
var anaContainer = blobClient.GetContainerReference("anacontainer");
anaContainer.CreateIfNotExists();
anaContainer.SetPermissions(new BlobContainerPermissions()
           { PublicAccess = BlobContainerPublicAccessType.Blob });

İlk olarak yukarıdaki giriş kodumuz ile kendimize sıfırdan bir container yaratalım. Container'ımıza blob seviyesinde public access de verelim ki herkes ulaşabilsin. Şimdi ise yavaş yavaş bir BlockBlob yaratarak kullanımına bakalım.

[C#]

CloudBlockBlob blob = anaContainer.GetBlockBlobReference("birblockblob");

Blockblobları yaratırken CloudBlockBlob nesnesini kullanıyoruz. Genel mantık tek tek bloklar yüklemekten oluşuyor. Elinizdeki datayı istediğiniz boyutlarda bloklara bölerek bu blobları ayrı ayrı sunucuya gönderiyorsunuz. Her gönderdiğiniz bloğun bir de tabi ki blockID'si oluyor. İsterseniz bu blokları asenkron olarak gönderebilirsiniz, sırasız gönderebilirsiniz. Yani özetle kafanıza göre takılabilirsiniz :)

[C#]

List<string> blockIds = new List<string>();
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  var newId = Convert.ToBase64String(Encoding.Default.GetBytes(i.ToString()));
  blob.PutBlock(newId, new MemoryStream(Encoding.Default.GetBytes("TEST")), null);
  blockIds.Add(newId);
}

Yukarıdaki örnek kodda da görebileceğiniz üzere her bir Block'u PutBlock ile sunucuya gönderiyoruz. PutBlock'un toplam üç parametresi var, bunlardan ilki söz konusu bloğa ait ID bilgisi. ID'nin kesinlikle Base64 olması gerekiyor. İkinci parametre datamaızın ta kendisi. Ben deneme amaçlı bir çalışma için basit bir metin gönderiyorum ama siz elinizdeki büyük dosyaları da bloklara bölüp ayrı ayrı gönderebilirsiniz. Hatta multithread takılıp aynı anda birden çok blok bile gönderebilirsiniz. PutBlock'un son parametresi normalde verinin bir MD5 Hashi oluyor. Ben tembellikten eklemedim :)

Tüm bu işlemler sürerken BlockID'lerini bir listede tutuyoruz. Bunun nedeni ise aslında PutBlock dediğimizde verinin doğrudan Blob'a yansımıyor olması. Tüm blokları gönderdikten sonra gönderdiğiniz blokların ID'lerini ayrı bir liste olarak gönderip tüm block'ların commit olmasını sağlıyorsunuz.

[C#]

blob.PutBlockList(blockIds);

Böylece upload işlemi tamamlanmış oluyor. İşte bir BlockBlob'un çalışma yapısı bu şekilde. Aşağıdaki kodu bir bütün olarak çalıştırıp sonuca bir göz atın.

[C#]

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.DevelopmentStorageAccount;
  CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient();
  var anaContainer = blobClient.GetContainerReference("anacontainer");
  anaContainer.CreateIfNotExists();
  anaContainer.SetPermissions(new BlobContainerPermissions()
         { PublicAccess = BlobContainerPublicAccessType.Blob });
  CloudBlockBlob blob = anaContainer.GetBlockBlobReference("birblockblob");
  List<string> blockIds = new List<string>();
  for (int i = 0; i < 10; i++)
  {
    var newId = Convert.ToBase64String(Encoding.Default.GetBytes(i.ToString()));
    blob.PutBlock(newId, new MemoryStream(Encoding.Default.GetBytes("TEST")), null);
    blockIds.Add(newId);
  }
  blob.PutBlockList(blockIds);

Ekrana yazdırılan adrese tarayıcıdan gittiğinizde doğal olarak arka arkaya yazılmış 10 tane TEST kelimesi olan bir metin dosyası ile karşılacaksınız.

Eğer isterseniz bir BlockBlob'un istediğiniz bir blokunu değiştirebilir veya üzerine yeni bloklar da ekleyebilirsiniz. Sonrasında commit ettiğiniz sürece dosyada değişikler anında gözükecektir. İşin güzel tarafı SnapShot almışsanız ve sadece tek bir block değiştirmişseniz sadece değiştirdiğiniz block'un boyutu içi para ödüyorsunuz ;)

[C#]

blockIds.AddRange(blob.DownloadBlockList(BlockListingFilter.Committed)
           .Select(b => b.Name));
blob.PutBlock(blockIds[2], new MemoryStream(Encoding.Default.GetBytes("TEST2")), null);
blob.PutBlockList(blockIds);

Kodumuzun ilk satırında önemli bir detay var. DownloadBlockList(BlockListingFilter.Committed) dediğinizde commit edilmiş tüm blockların ID'lerini alabiliyorsunuz. Aynı şekilde UnCommitted bloklara da ulaşabilir ve commit edilmeden yine üzerlerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bir Storage Account'ta toplam 100.000 uncommitted block olabilir ve toplam veri miktarı da 400GB'ı geçemez. Şimdilik örnek olması amacı ile ben gelen listeden ikinci block'u seçip metni değiştiriyorum. Sonunda ise tekrar blockID'leri gönderiyorum ki dosya son haline toparlansın.

Kodun son hali şu şekilde;

[C#]

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.DevelopmentStorageAccount;
  CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient();
  var anaContainer = blobClient.GetContainerReference("anacontainer");
  anaContainer.CreateIfNotExists();
  anaContainer.SetPermissions(new BlobContainerPermissions()
           { PublicAccess = BlobContainerPublicAccessType.Blob });
  CloudBlockBlob blob = anaContainer.GetBlockBlobReference("birblockblob");
  List<string> blockIds = new List<string>();
  blockIds.AddRange(blob.DownloadBlockList(BlockListingFilter.Committed)
             .Select(b => b.Name));
  blob.PutBlock(blockIds[2], new MemoryStream(Encoding.Default.GetBytes("TEST2")), null);
  blob.PutBlockList(blockIds);
  Response.Write(blob.Uri.ToString());
}

Unutmadan, eğer bir bloğu bir hafta boyunca commit etmezseniz söz konusu block otomatik olarak silinecektir. Aynı şekilde upload edilmiş bir Block'un ID'si eğer bir PutBlockList listesinde bulunmazsa hemen PutBlockList komutu sonrasında listede bulunmayan ve blob'a ait diğer havada kalan blocklar silinir.

PageBlob'lara bakış...

PageBlob'lar daha nokta atışı çalışmaya yönelik. Ayrıca önce veriyi veriyim sonra beraber commit ederim gibi bir durum da yok. Yapılan her değişiklik anında sonuca yansıyor. İşin kötü tarafı ise bloblara 512 byte'ın katları şeklinde veri sakalamak zorunda olmamız :) Yani elinizde stream varsa ona göre ilerlemeniz gerekecek.

[C#]

CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.DevelopmentStorageAccount;
CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient();
var anaContainer = blobClient.GetContainerReference("anacontainer");
anaContainer.CreateIfNotExists();
anaContainer.SetPermissions(new BlobContainerPermissions()
         { PublicAccess = BlobContainerPublicAccessType.Blob });

İlk olarak yukarıdaki gibi klasik işlemlerimizi yapalım ve PageBlob'umuzu yaratmaya hazırlanmış olalım.

[C#]

CloudPageBlob pageBlob = anaContainer.GetPageBlobReference("ornekpage4.txt")

Yukarıdaki kodu sanırım tahmin etmişsinizdir. Güzel bir PageBlob yaratarak yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonrasında örnek olarak ben diskten bir TXT dosyası okuyup onu göndereceğimiz PageBlobumuza.

[C#]

CloudPageBlob pageBlob = anaContainer.GetPageBlobReference("ornekpage4.txt");

byte[] buffer;
FileStream fileStream = new FileStream(@"C:\test.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read);
try
{
  int length = (int)fileStream.Length; 
  buffer = new byte[512];
  int count;              
  int sum = 0;
  //BURAYA BİRŞEYLER GELECEK    
}
finally
{
  fileStream.Close();
}

İlk olarak gelin yukarıdaki koda hızlıca bir bakalım. PageBlob'umuzu yaratmışız. Basit bir şekilde diskten bir dosyayı FileStream ile açmışız. Sonra da bazı değişkenlerimizi tanımlamışız. Hazırlık belli ki bir While ile stream'i okumak için yapılmış :) Önemli noktalardan biri buffer'ımızın 512 byte olması. Sürekli 512 byte'lık paketler göndereceğiz PageBlob'a. PageBlob'a gönderebileceğiniz paketler 512 byte ile 4MB arası değişebilir ama kesinlikle 512'nin katı olmak zorundalar.

[C#]

var EnYakin512Kati = ((length + 511) / 512) * 512;
pageBlob.Create(EnYakin512Kati);

while ((count = fileStream.Read(buffer, 0, 512)) > 0)
{
  pageBlob.WritePages(new MemoryStream(buffer), sum);
  buffer = new byte[512];
  sum += count; 
}

Bir üstteki kodun orta yerine yukarıdakini alıyoruz :) İlk olarak elimizdeki dosyanın stream uzunluğuna en yakın 512'nin katını bularak o boyuta denk gelecek şekilde pageBlob'un Create metodu ile Blob'u gerçekten yaratıyoruz :) Sonra bir while ile buffer'ımızı doldurup doldurup WritePages ile de bloba aktarıyoruz.

Kodun tamamını aşağıda bulabilirsiniz;

[C#]

CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.DevelopmentStorageAccount;
CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient();
var anaContainer = blobClient.GetContainerReference("anacontainer");
anaContainer.CreateIfNotExists();
anaContainer.SetPermissions(new BlobContainerPermissions()
         { PublicAccess = BlobContainerPublicAccessType.Blob });

CloudPageBlob pageBlob = anaContainer.GetPageBlobReference("ornekpage4.txt");

byte[] buffer;
FileStream fileStream = new FileStream(@"C:\test.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read);
try
{
  int length = (int)fileStream.Length; 
  buffer = new byte[512];
  int count;              
  int sum = 0;
  var EnYakin512Kati = ((length + 511) / 512) * 512;
  pageBlob.Create(EnYakin512Kati);
  while ((count = fileStream.Read(buffer, 0, 512)) > 0)
  {
    pageBlob.WritePages(new MemoryStream(buffer), sum);
    buffer = new byte[512];
    sum += count; 
  }    
}
finally
{
  fileStream.Close();
}
Response.Redirect(pageBlob.Uri.ToString());

İtiraf etmem lazım PageBlob'larla çalışma hiç kolay değil. En azından ben BlockBlob'ları daha çok seviyorum :) PageBlob'lar ise tek tek 512bytelık aralıklara kadar müdahale sağlıyor. PageBlob'lardan snapshot aldığınızda sadece değişen 512 byte'lar için para ödeyeceğini de hatırlamakta fayda var ;)

Kendinize çok iyi bakın.