Azure'da Web ve Worker Role Konfigürasyon Yapısı (SDK2.2)

0 dakikada yazıldı

11694 defa okundu

Düzenle

Azure'da bir web veya worker role yarattığınız gibi Solution Explorer
içerisindeki Azure projesinin altında Roles klasöründe role kendini
gösterir. Peki Azure projesi içerisindeki bu diğer dosyaların anlamı ne?
İşte şimdi bu soruyu cevaplayacağız :)

Solution Explorer'daki config dosyaları bize bakıyor...
Solution Explorer'daki config dosyaları bize bakıyor...

Azure projenizi yarattığınız anda hemen bir csdef ve iki cscfg
dosyası oluşturulacaktır. Şimdiden söyliyim :) buradaki CS'ler C# değil
:) Yani VB ile proje yarattığınız vbdef falan olmuyor :) Buradaki CS'ler
"Cloud Service" anlamına geliyor.

[ServiceDefiniton.csdef]

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ServiceDefinition name="WindowsAzureProject1" 
    xmlns
="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2008/10/ServiceDefinition">
  <WebRole name="OrnekWebRole" vmsize="Small">
    <Sites>
      <Site name="Web">
        <Bindings>
          <Binding name="Endpoint1" endpointName="Endpoint1" />
        </Bindings>
      </Site>
    </Sites>
    <Endpoints>
      <InputEndpoint name="Endpoint1" protocol="http" port="80" />
    </Endpoints>
    <Imports>
      <Import moduleName="Diagnostics" />
    </Imports>
  </WebRole>
</ServiceDefinition>

Cloud çözümümüzde şu anda tek bir web role olduğunu düşünerek yukarıdaki
CSDEF dosyasına baktığımızda ilk bakışta http80 üzerinden bir Endpoint
olduğunu görebiliyoruz. CSDEF dosyasının açılımı "Cloud Service
Definition" yani servisin ana yapısını tanımlayan bir dosyadan
bahsediyoruz. O nedenle Endpoint'lerin burada listelenmesi çok mantıklı.
Bunlar servisi tanımlayan ana öğeler, konfigürasyon değiller. XML
içerisindeki dikkat etmemiz gereken ufak bir detay daha var, o da :
vmsize=Small kısmı! Daha önceki yazılarda da bahsetmiştik Azure
ortamında projenizi yayınlarken web role'ünüzü istediğiniz kadar sunucu
/ instance'a yayabilirsiniz ama bunu yaparken her bir instance'ın
boyutunu da belirlemeniz gerekiyor.


Boyut CPU Sayısı RAM Disk (GB)
ExtraSmall Paylaşımlı (1Ghz) 768 MB 19
Small 1 1.75 GB 224
Medium 2 3.5 GB 489
Large 4 7 GB 999
Extra Large 8 14 GB 2039
A5 2 14 GB 489
A6 4 28 GB 999
A7 8 56 GB 2039


Yukarıdaki tablodu güncel Instance Size bilgilerini bulabilirsiniz.
Ayrıca daha detaylı bilgi için de Microsoft'un
buradaki sitesini
inceleyebilirsiniz. Özetle :) kaç instance alırken instance size'ı da
vermeniz gerekiyor ve bu bilgi CSDEF'de bulunuyor.

[ServiceConfiguration.cscfg]

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ServiceConfiguration serviceName="WindowsAzureProject1" 
    xmlns
="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2008/10/ServiceConfiguration" 
    osFamily
="3" osVersion="*" schemaVersion="2013-10.2.2">
  <Role name="OrnekWebRole">
    <Instances count="1" />
    <ConfigurationSettings>
      <Setting name="Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Diagnostics.ConnectionString"  
           
value="UseDevelopmentStorage=true" />
    </ConfigurationSettings>
  </Role>
</ServiceConfiguration>

CSCGF dosyalarının açılımı Cloud Service Configuration şeklinde. Bu
dosyalardan varsayılan ayarlarda iki tane geliyor. Böylece kendi
makinenizde test ederken local.cfg'yi azure'da deploy ederken de
cloud.cfg'yi kullanabiliyorsunuz. İsterseniz farklı staging cfg
dosyaları da yaratabilirsiniz.

Yukarıdaki XML dosyasında önemli olan birkaç nokta var. Birincisi
Diagnostics ile ilgili connectionstring. Diagnostic bilgisi eğer
ki kullanırsanız :) DiagnosticsAgent tarafından belirli aralıkla kalıcı
veri saklama alanlarına (yani storage hesaplarına) aktarılabiliyor.
Storage hesaplarının detaylarına ileride bakacağız. Storage hesaplarının
kendilerine özel bir connectionstring'leri oluyor aynı SQL gibi. Şu an
yukarıdaki XML'de gördüğünüz UseDevelopmentStorage=true connection
string değeri developer makinesindeki storage emülatörünü kullanacağımız
anlamına geliyor. Bu konunun detaylarına ileride bakacak olsak da
şimdilik konuyu bilmekte fayda var.

CSCFG dosyası içerisindeki bir diğer önemli şey ise .... <Instances count="1"  /> kısmı...Tahmin edebileceğiniz üzere
Role başına kaç instance olacağı bilgisini buraya yazıyoruz. Şimdi tam
da burada değinmemiz gereken önemli bir nokta var. Dikkat ettiyseniz
Instance sayısını bir konfigürasyon olarak kabul edilirken instance size
doğrudan CSDEF'de servisin tanımında yazılıydı. Bu da şu sonucu ortaya
çıkarıyor :) Instance size değiştirmek isterseniz servisin yapısını
değiştirmiş oluyorsunuz ve tüm instance'ların restart'ı şart oluyor.
Instance size değiştirmek ise sadece konfigürasyon değişikliği olduğu
için total bir role restart gerekmiyor.

Genel yaklaşım olarak ek konfigürasyon bilgileri hep CSCFG dosyalarına
konur. Ama bunu yapabilmek için de öncesinde CSDEF'te söz konusu
konfigürasyonun varlığını tanımlamanız gerekir. Nasıl mı?

Özel Konfigürasyonlar

Kendi özel konfigürasyon ayarlarınızı saklayabileceğiniz yerlerden biri
CSCGF dosyası. Bu dosya içerisindeki konfigürasyon değerleri saklamak
istiyorsanız ilk olarak CSDEF'te konfigürasyonun varlığını
tanımlamalısınız.

[CSDEF]

  <WebRole name="WebRole1" vmsize="Small">
    <ConfigurationSettings>
      <Setting name="DataConnectionString" />
    </ConfigurationSettings>
    <Sites>
      <Site name="Web">
        <Bindings>
          <Binding name="Endpoint1" endpointName="Endpoint1" />
        </Bindings>
      </Site>
    </Sites>
    <Endpoints>
      <InputEndpoint name="Endpoint1" protocol="http" port="80" />
    </Endpoints>
    <Imports>
      <Import moduleName="Diagnostics" />
    </Imports>
  </WebRole>

Yukarıda gördüğünüz örnek CSDEF'de servisin tanımına yeni bir
konfigürasyon ihtiyacı eklemiş oluyoruz. Artık eğer bir CSCFG'de bu
konfigürasyona dair değer / girdi bulunmaz ise proje kesinlikle build
edilemeyecektir.

[CSCFG]

  <Role name="WebRole1">
    <Instances count="1" />
    <ConfigurationSettings>
      <Setting name="DataConnectionString" value="UseDevelopmentStorage=true" />
      <Setting name="Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Diagnostics.ConnectionString" 
       
value="UseDevelopmentStorage=true" />
    </ConfigurationSettings>
  </Role>

Aynı örneğin CSCFG kısmına baktığımızda ise eklediğimiz yeni
ConnectionString değerine yine DevelopmentStorage değerini verdiğimizi
görüyoruz. Bu gibi özel konfigürasyonları ister SQL connection string'i
için ister başka ayarlar için kullanın. Olayın özü bu konfigürasyon
dosyalarının uygulamadan tamamen ayrı tutulması ve konfigürasyondaki
değişikliklerin uygulamada bir restart etkisi yaratmaması. Ha :) tabi
eğer ki bir konfigürasyon değişikliği restart gerektiriyorsa onu da
sizin tetiklemeniz veya belki de uygulama içerisinden config'in değişip
değişmediğini takip edip gerekli uygulama içi değişiklikleri
tetiklemeniz gerekecektir.

[C# / WebRole.cs]

RoleEnvironment.Changing += RoleEnvironmentChanging;

WebRole.CS'de OnStart'da Role'ün Changing eventine bir listener
ataçlayıp değişiklikleri takip edebilir, onaylayabilir veya
reddedebilirsiniz.

[C#]

private void RoleEnvironmentChanging(object sender, RoleEnvironmentChangingEventArgs e)
{
    if (e.Changes.Any(change => change is RoleEnvironmentConfigurationSettingChange))
    {
        e.Cancel = true;
    }
}

Yukarıdaki kod ile değişikliğin bir konfigürasyon değişikliği olup
olmadığını kontrol edip kabul edip etmeyeceğimizi gibi kararları
verebiliyoruz.

[C#]

RoleEnvironment.Changed += (s, arg) =>
{
    if (arg.Changes.OfType<RoleEnvironmentConfigurationSettingChange>()\

        .Any((change) => (change.ConfigurationSettingName == "BirAyar")))
    {
        if (!configSetter(RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue("BirAyar")))
        {
            RoleEnvironment.RequestRecycle();
        }
    }
}

Değişiklik olduktan sonra ise :) isterseniz yukarıdaki gibi değişikliğin
tipine göre farklı kararlar alabilirsiniz. Konfigürasyonlarla ilgili
farklı senaryolarla ileride farklı konuları incelediğimizde
karşılaşacağız. Şu an için tüm senaryoların üzerinden geçmek maalesef
mümkün değil.

Peki bunun kolay yolu yok mu?

:) Bir yere kadar var. Azure projesi içerisinde Roles klasöründSen
herhangi bir Role'e çift tıklarsanız karşınıza tam da yukarıda
bahsettiğimiz ayarların bazılarını düzenleyebilmenizi sağlayacak bir GUI
gelecektir.

Visual Studio içerisinden konfigürasyonlar.
Visual Studio içerisinden konfigürasyonlar.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde gördüklerimize hızlıca göz atalım. Bazları
zaten eminim ki tanıdık gelecektir konfigürasyon dosyalarından :)
Diğerlerine ise zamanla ileriki makalalelerde bakacağız. Benim tavsiyem
şimdilik bu sayfalardaki tabları gezip yazı boyunca incelediğimiz
noktaları bulmanız. Örneğin "Settings" tabı tanıdık gelecektir.

Dediğim gibi konfigürasyon sayfasında diğer tablarla ilgili ilerleyen
zamanlarda yeri geldikçe apayrı yazılar yazacağım için şimdilik oralara
bulaşmıyorum ;) Bir sonraki yazıda görüşmek üzere!

Kendinize çok iyi bakın.