Azure Functions ve Table Binding Kullanımı

87 dakikada yazıldı

41808 defa okundu

Düzenle

Azure Functions ile Azure Storage'daki Table Services arasında bir TableTrigger yok. Fakat QueueTrigger veya TimerTrigger gibi tetkikleyicilerle beraber kullanarak TableBinding ile Table Services'dan veri alıp gönderebilirsiniz. Tüm bunlardan önce eğer "Table Services da neyin nesi?" diyorsanız :) Giriş, gelişme ve sonuç diyerek tüm bunların öncesinde Table Services yazılarımı okumanızı tavsiye ederim.

Input Binding

Table Binding Test Ortamımız

İlk olarak yukarıdaki şekilde local storage ortamını hazırlayalım. Örneğimizde ornekkuyruk adında bir kuyruk kullanacağız. Bu kuyruğa atacağımız ilçe ismine göre Nesneler adındaki Table'dan PartitionKey şehir ve RowKey de ilçe olacak şekilde doğru ilçeyi bulacağız. Sonrasında eldeki veriden birkaç absürd değişiklik yapıp :) Cikanlar tablosuna da ayrı bir binding ile veri atmayı deneriz.

[function.json]

{
 "bindings": [
  {
   "queueName": "ornekkuyruk",
   "connection": "AzureWebJobsStorage",
   "name": "kuyruk",
   "type": "queueTrigger",
   "direction": "in"
  },
  {
   "name": "gelenNesne",
   "type": "table",
   "tableName": "Nesneler",
   "partitionKey": "Istanbul",
   "rowKey": "{queueTrigger}",
   "connection": "AzureWebJobsStorage",
   "direction": "in"
  }
 ],
 "disabled": false
}

İlk aşamada function.json dosyamız yukarıdaki gibi olacak. Üst kısımda basit bir QueueTrigger tanımı yapıyoruz. QueueTrigger detaylarını burada bulabilirsiniz. Böylece birazdan göreceğimiz Azure Function'a bu kuyruğa gelen görevlerin kuyruk adlı bir nesne ile gönderileceğini biliyoruz.

Sonraki adımda bir Table Binding oluşturuyoruz. Bunun için typetable olan bir nesne koymamız gerekiyor. Bu JSON nesnesinin name özelliği yine bizim Azure Function içerisine parametre olarak gönderilecek verinin adını tanımlıyor. Tabi Table Storage'dan bahsettiğimiz için bir Table'ı hedeflememiz gerek. Onun için de tableName'e ilk adımda yarattığımız test table'larından Nesneler adındaki table'ı veriyoruz. connection yine appsettings.jsondaki storage account connection stringi gösteriyor, direction ise içeriye data aktaracağımız için in şeklinde tanımlanmış.

Farkındaysanız paritionKey ve rowKey özelliklerini atladım. Onlara ayrıca odaklanmak istedim. Table Services'da bildiğiniz üzere her nesne bir ParitionKey ve RowKey sahibi olmak zorunda. Detaylarını yazının başında linkini verdiğim yazılardan inceleyebilirsiniz. Bu noktada Table Services'ı bildiğinizi varsayıyorum. TableBinding yaparken Table'dan bir data bulmaya çalışacağız. Bu datanın bir şekilde ParitionKey ve RowKey ile aranması gerekiyor. Bizim örneğimizde ParitionKey olarak Istanbul değerini vererek aslında bu Function'da kullanılacak binding'in her zaman Istanbul Parition'ına gideceğini söylemiş oluyoruz. Siz tabi ki ihtiyacınıza göre farklı bir tasarım yapabilirsiniz. rowKey özelliğine baktığınızda ise {queueTrigger} diye bir placeholder göreceksiniz. Aslında bu da bir binding. Bu keyword'ü kullanarak QueueTrigger'dan gelen değeri TableBinding'in içindeki RowKey'e bind etmiş oluyoruz. Yani eğer kuyruktan için "Sisli" yazan bir mesaj gelirse bizim Table Binding ile Istanbul PartitionKey'li ve "Sisli" yazan RowKey'li obje dönecek. Eğer kuyruktan gelen veriyi bu kadar rahat bir şekilde ParitionKey veya RowKey'e bind edemiyorsanız yazının sonunda bu filtrelemeyi Azure Function'ın kendi içinde nasıl yapabileceğinizden de bahsedeceğim.

[run.cxs]

public static void Run(string kuyruk, OrnekObje gelenNesne, TraceWriter log)
{
  log.Info($"C# Queue trigger'dan gelen: {kuyruk}");
  log.Info($"Table Services'dan gelen metin: {gelenNesne.Metin}");
  gelenNesne.Metin += "OK";
}

public class OrnekObje
{
  public string PartitionKey { get; set; }
  public string RowKey { get; set; }
  public string Metin { get; set; }
}

Yukarıdaki koda baktığınızda birincisi alt kısımda binding için kullanacağımız OrnekObje adındaki POCO'yu görüyorsunuz. Nesne Table Services'dan geleceği için ParitionKey ve RowKey özellikleri mecburi.

Esas Azure Function'a baktığımızda ise hem kuyruktan gelen verinin kuyruk değişkeni ile geldiğini hem de Table Services'dan Istanbul ParitionKey'li ve kuyruktan gelen değere uyan RowKeyli nesnenin gelenNesne adı ve OrnekObje tipi ile geldiğini görebilirsiniz.

Daha da fazlası, gelenNesnenin Metin adındaki Property'sinde ufak bir değişiklik de yapıyoruz. Bu değişikliği ayrıca commit etmeniz vs gerekmiyor. Function bittiği anda bu değişiklik doğrudan Table Services'daki Entity'ye yansıyacak.

Output Binding

Şimdi sıra geldi bir de Output Binding denemeye. Nesneler adındaki table'dan veri aldık. Aldığımız veriyi biraz değiştirip bu sefer Cikanlar adındaki table'a atacağız.

[function.json]

{
 "bindings": [
  {
   "queueName": "ornekkuyruk",
   "connection": "AzureWebJobsStorage",
   "name": "kuyruk",
   "type": "queueTrigger",
   "direction": "in"
  },
  {
   "name": "gelenNesne",
   "type": "table",
   "tableName": "Nesneler",
   "partitionKey": "Istanbul",
   "rowKey": "{queueTrigger}",
   "connection": "AzureWebJobsStorage",
   "direction": "in"
  },
  {
   "name": "cikanNesneler",
   "type": "table",
   "tableName": "Cikanlar",
   "connection": "AzureWebJobsStorage",
   "direction": "out"
  }
 ],
 "disabled": false
}

Bir önceki örneğin üzerine adı cikanNesneler olan, tipi table olan ve direction'ı da out olan bir binding daha ekledik. Tablo adı olarak da Cikanlar'ı verdik. Azure Functions tarafına bu tablo ile ilgili bir ICollector gelecek.

[run.csx]

public static void Run(string kuyruk, OrnekObje gelenNesne, ICollector<OrnekObje> cikanNesneler, TraceWriter log)
{
  log.Info($"C# Queue trigger'dan gelen: {kuyruk}");
  log.Info($"Table Services'dan gelen metin: {gelenNesne.Metin}");
  gelenNesne.Metin += "OK";
  OrnekObje gidenObje = new OrnekObje();
  gidenObje.PartitionKey = gelenNesne.PartitionKey;
  gidenObje.RowKey = gelenNesne.RowKey;
  gidenObje.Metin = $"{gelenNesne.Metin} alındı";
  cikanNesneler.Add(gidenObje);
}
  
public class OrnekObje
{
  public string PartitionKey { get; set; }
  public string RowKey { get; set; }
  public string Metin { get; set; }
}

Yine önceki örnek üzerinden ilerliyorum. gidenObje adında ve OrnekObje tipinde bir değişken daha tanımladım ve Metin kısmına da bir önceki nesnenin metninin üzerine bir şeyler ekleyerek yeni bir değer verdim. Unutmayın ki bu nesne Cikanlar adındaki yeni tablomuza gidecek. O nedenle ParitionKey ve RowKey değerlerini de aynı bıraktım. Bu şekilde ICollector'ı kullanarak birden çok obje gönderebilirsiniz.

Bu örneği çalıştırıp kuyruğa "Sisli" adında bir mesaj eklediğimde ilk olarak Nesneler tablosundaki nesnenin Metin değerinin sonunda "OK" ekleniyor. Sonrasında da yeni Cikanlar tablosuna yeni bir satır ekleniyor.

İkinci table'a çıktıyı aldık

Bu noktada ufak bir sorun var :) Farkındaysanız iki ayrı tabloda işlem yapıyoruz ve daha önce de bahsettiğim gibi tüm bunlar Function bittiğinde commit oluyor. Peki ya birinde hata alırsak? Çok basit :) hata aldığınız gerçekleşmez, diğeri gerçekleşir. Yani herşey en sonda commit olsa da bütün function bir transaction'dadır gibi hayallere kapılmayalım :) (Bu arada unutmadan özellikle ICollector'ın Add vs özellikleri sona kalmaz, anında çalışır) Özellikle varsayılan ayarlarda 5 defa Function'ın tekrar deneneceğini de düşünürseniz içeride tek bir operasyondan aldığınız tek bir exception yüzünden diğer bütün operasyonların ışık hızında 5 defa yapılabilir :) O nedenle Idempotent tasarım bu noktada çok kritik.

İstediğin gibi filtrele

Bu bölüme başka başlık bulamadım :) Hatırlarsanız başlarda bir yerlerde table services'dan alacağınız veriye karar vermek için kullanacağınız filtrelemenin ille binding içerisinde olmasının sınırlayıcı olabileceğinden bahsetmiştim. Alternatif olarak ParitionKey ve RowKey'i bindinge karıştırmadan filtreleme işini tamamen Azure Function içerisinde de yapabilirsiniz.

[function.json]

{
 "bindings": [
  {
   "queueName": "ornekkuyruk",
   "connection": "AzureWebJobsStorage",
   "name": "kuyruk",
   "type": "queueTrigger",
   "direction": "in"
  },
  {
   "name": "gelenNesne",
   "type": "table",
   "tableName": "Nesneler",
   "connection": "AzureWebJobsStorage",
   "direction": "in"
  },
  {
   "name": "cikanNesneler",
   "type": "table",
   "tableName": "Cikanlar",
   "connection": "AzureWebJobsStorage",
   "direction": "out"
  }
 ],
 "disabled": false
}

İlk olarak function.json dosyasında table inputbinding'den PartitionKey ve RowKey'e dair herşeyi kaldırıyoruz. Bu noktada artık sadece bir table'ın bir referansını almış olacağız. Ek bir binding yapılmayacak.

[run.csx]

 #r "Microsoft.WindowsAzure.Storage"
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table;
public static void Run(string kuyruk, IQueryable<OrnekObje> gelenNesne, ICollector<OrnekObje> cikanNesneler, TraceWriter log)
{
  OrnekObje tekNesne = gelenNesne.Where(p => p.PartitionKey == "Istanbul" && p.RowKey == kuyruk).SingleOrDefault();
    
  log.Info($"C# Queue trigger'dan gelen: {kuyruk}");
  log.Info($"Table Services'dan gelen metin: {tekNesne.Metin}");
  tekNesne.Metin += "OK";
    
  OrnekObje gidenObje = new OrnekObje();
  gidenObje.PartitionKey = tekNesne.PartitionKey;
  gidenObje.RowKey = tekNesne.RowKey;
  gidenObje.Metin = $"{tekNesne.Metin} alındı";
  cikanNesneler.Add(gidenObje);
}

public class OrnekObje : TableEntity
{
  public string Metin { get; set; }
}

Bir sonraki adımda ise yukarıdaki gibi birkaç değişiklik yapmamız gerekiyor. Bize Table'ın kendisi geleceği için kuyruktan gelen mesaj ile Table'ı nasıl sorgulayacağımıza biz karar vereceğiz. Bunun için de LINQ kullanmak istersek tabi ki Azure Storage SDK'i kullanmamız gerek. Üst kısımda Azure Functions'da bir harici bir assembly nasıl reference alır onu görüyorsunuz #r bu işi görüyor. Sonraki değişiklik OrnekObje ile ilgili. Nesnemizi artık TableEntityden türetmemiz gerekiyor ki rahatlıkla SDK'yi kullanabilelim. IQueryAble interface'i bunu şart koşuyor.

En sonunda artık kodun içindeki LINQ sorgusunu görebilirsiniz. Ben yine ParitionKey olarak Istanbul ve RowKey olarak de kuyruktan gelen mesajı kullandım. Siz tabi ki bu sorguyu istediğiniz gibi değiştirebilir, isterseniz birden çok row da alabilirsiniz Table Services'dan. Fakat artık sorgulamayı biz yaptığımız ve Azure Functions'ın bindingini doğrudan nesne seviyesinde kullanmadığımız için nesnelerde yaptığımız değişiklikler doğrudan table'a gitmeyecek. Yani yukarıdaki örneği çalıştırırsanız tekNesnenin Metin özelliği storage'da hiç değişmeyecek, çünkü artık onu Commit eden yok. Eğer istiyorsanız bunu elle yapmanız gerekecek.

[run.csx]

 #r "Microsoft.WindowsAzure.Storage"
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table;
public static void Run(string kuyruk, CloudTable gelenNesne, ICollector<OrnekObje> cikanNesneler, TraceWriter log)
{
  TableOperation operation = TableOperation.Retrieve<OrnekObje>("Istanbul", kuyruk);
  TableResult result = gelenNesne.Execute(operation);
  OrnekObje tekNesne = (OrnekObje)result.Result;
  tekNesne.Metin += "OK";
  
  operation = TableOperation.Replace(tekNesne);
  gelenNesne.Execute(operation);
}

public class OrnekObje : TableEntity
{
  public string Metin { get; set; }
}

Hem inputBinding'de hem de outputBinding'de eğer metod imzasında yukarıdaki gibi obje tipini CloudTable olarak tanımlarsanız azami esnekliğe sahip olur ve Azure SDK ile beraber gelen tüm TableOperation'ları kullanabilirsiniz. Yukarıdaki örnekte hem sorgulama işinin, hem de nesne güncelleme işinin tamamen Azure Storage SDK ile yapılmış halini görebilirsiniz.

Kolay gelsin ;)