Azure'da Web ve Worker Role Konfigürasyon Yapısı

0 dakikada yazıldı

26453 defa okundu

Düzenle

[Aşağıdaki makalenin SDK2.2 ile beraber yeni Azure özelliklerine uygun şekilde güncellenmiş halini burada bulabilirsiniz.]

Azure'da bir web veya worker role yarattığınız gibi Solution Explorer içerisindeki Azure projesinin altında Roles klasöründe role kendini gösterir. Peki Azure projesi içerisindeki bu diğer dosyaların anlamı ne? İşte şimdi bu soruyu cevaplayacağız :)

Solution Explorer'daki config dosyaları bize
bakıyor...Solution Explorer'daki config dosyaları bize bakıyor...

Azure projenizi yarattığınız anda hemen bir csdef ve iki cscfg dosyası oluşturulacaktır. Şimdiden söyliyim :) buradaki CS'ler C# değil :) Yani VB ile proje yarattığınız vbdef falan olmuyor :) Buradaki CS'ler "Cloud Service" anlamına geliyor.

[ServiceDefiniton.csdef]

\xml version="1.0" encoding="utf-8"?>\ \<ServiceDefinition name="WindowsAzureProject1" \     xmlns="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2008/10/ServiceDefinition">\   \<WebRole name="OrnekWebRole" vmsize="Small">\     \<Sites>\       \<Site name="Web">\         \<Bindings>\           \<Binding name="Endpoint1" endpointName="Endpoint1" />\         \Bindings\>\       \Site\>\     \Sites\>\     \<Endpoints>\       \<InputEndpoint name="Endpoint1" protocol="http" port="80" />\     \Endpoints\>\     \<Imports>\       \<Import moduleName="Diagnostics" />\     \Imports\>\   \WebRole\>\ \ServiceDefinition\>

Cloud çözümümüzde şu anda tek bir web role olduğunu düşünerek yukarıdaki CSDEF dosyasına baktığımızda ilk bakışta http80 üzerinden bir Endpoint olduğunu görebiliyoruz. CSDEF dosyasının açılımı "Cloud Service Definition" yani servisin ana yapısını tanımlayan bir dosyadan bahsediyoruz. O nedenle Endpoint'lerin burada listelenmesi çok mantıklı. Bunlar servisi tanımlayan ana öğeler, konfigürasyon değiller. XML içerisindeki dikkat etmemiz gereken ufak bir detay daha var, o da : vmsize=Small kısmı! Daha önceki yazılarda da bahsetmiştik Azure ortamında projenizi yayınlarken web role'ünüzü istediğiniz kadar sunucu / instance'a yayabilirsiniz ama bunu yaparken her bir instance'ın boyutunu da belirlemeniz gerekiyor.

Boyut CPU Sayısı Disk (GB) Bandwidth (Mbps) ExtraSmall Paylaşımlı (1Ghz) 20 5 Small 1 165 100 Medium 2 340 200 Large 4 850 400 Extra Large 8 1890 800

Yukarıdaki tablodu güncel Instance Size bilgilerini bulabilirsiniz. Ayrıca daha detaylı bilgi için de Microsoft'un buradaki sitesini inceleyebilirsiniz. Özetle :) kaç instance alırken instance size'ı da vermeniz gerekiyor ve bu bilgi CSDEF'de bulunuyor.

[ServiceConfiguration.cscfg]

\xml version="1.0" encoding="utf-8"?>\ \<ServiceConfiguration serviceName="WindowsAzureProject1" \     xmlns="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2008/10/ServiceConfiguration" \     osFamily="1" osVersion="*">\   \<Role name="OrnekWebRole">\     \<Instances count="1" />\     \<ConfigurationSettings>\       \<Setting name="Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Diagnostics.ConnectionString" \             value="UseDevelopmentStorage=true" />\     \ConfigurationSettings\>\   \Role\>\ \ServiceConfiguration\>

CSCGF dosyalarının açılımı Cloud Service Configuration şeklinde. Bu dosyalardan varsayılan ayarlarda iki tane geliyor. Böylece kendi makinenizde test ederken local.cfg'yi azure'da deploy ederken de cloud.cfg'yi kullanabiliyorsunuz. İsterseniz farklı staging cfg dosyaları da yaratabilirsiniz.

Yukarıdaki XML dosyasında önemli olan birkaç nokta var. Birincisi Diagnostics ile ilgili connectionstring. Diagnostic bilgisi eğer ki kullanırsanız :) DiagnosticsAgent tarafından belirli aralıkla kalıcı veri saklama alanlarına (yani storage hesaplarına) aktarılabiliyor. Storage hesaplarının detaylarına ileride bakacağız. Storage hesaplarının kendilerine özel bir connectionstring'leri oluyor aynı SQL gibi. Şu an yukarıdaki XML'de gördüğünüz UseDevelopmentStorage=true connection string değeri developer makinesindeki storage emülatörünü kullanacağımız anlamına geliyor. Bu konunun detaylarına ileride bakacak olsak da şimdilik konuyu bilmekte fayda var.

CSCFG dosyası içerisindeki bir diğer önemli şey ise .... \<Instances count="1" /> kısmı...Tahmin edebileceğiniz üzere Role başına kaç instance olacağı bilgisini buraya yazıyoruz. Şimdi tam da burada değinmemiz gereken önemli bir nokta var. Dikkat ettiyseniz Instance sayısını bir konfigürasyon olarak kabul edilirken instance size doğrudan CSDEF'de servisin tanımında yazılıydı. Bu da şu sonucu ortaya çıkarıyor :) Instance size değiştirmek isterseniz servisin yapısını değiştirmiş oluyorsunuz ve tüm instance'ların restart'ı şart oluyor. Instance size değiştirmek ise sadece konfigürasyon değişikliği olduğu için total bir role restart gerekmiyor.

Genel yaklaşım olarak ek konfigürasyon bilgileri hep CSCFG dosyalarına konur. Ama bunu yapabilmek için de öncesinde CSDEF'te söz konusu konfigürasyonun varlığını tanımlamanız gerekir. Nasıl mı?

Özel Konfigürasyonlar

Kendi özel konfigürasyon ayarlarınızı saklayabileceğiniz yerlerden biri CSCGF dosyası. Bu dosya içerisindeki konfigürasyon değerleri saklamak istiyorsanız ilk olarak CSDEF'te konfigürasyonun varlığını tanımlamalısınız.

[CSDEF]

  \"WebRole1" vmsize="Small"\>\     \<ConfigurationSettings>\       \<Setting name="DataConnectionString" />\     \ConfigurationSettings\>\     \\       \"Web"\>\         \\           \"Endpoint1" endpointName="Endpoint1" /\>\         \\       \\     \\     \\       \"Endpoint1" protocol="http" port="80" /\>\     \\     \\       \"Diagnostics" /\>\     \\   \\>

Yukarıda gördüğünüz örnek CSDEF'de servisin tanımına yeni bir konfigürasyon ihtiyacı eklemiş oluyoruz. Artık eğer bir CSCFG'de bu konfigürasyona dair değer / girdi bulunmaz ise proje kesinlikle build edilemeyecektir.

[CSCFG]

  \<Role name="WebRole1">\     \<Instances count="1" />\     \<ConfigurationSettings>\       \<Setting name="DataConnectionString" value="UseDevelopmentStorage=true" />\       \"Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Diagnostics.ConnectionString" \         value="UseDevelopmentStorage=true" /\>\     \ConfigurationSettings\>\   \Role\>

Aynı örneğin CSCFG kısmına baktığımızda ise eklediğimiz yeni ConnectionString değerine yine DevelopmentStorage değerini verdiğimizi görüyoruz. Bu gibi özel konfigürasyonları ister SQL connection string'i için ister başka ayarlar için kullanın. Olayın özü bu konfigürasyon dosyalarının uygulamadan tamamen ayrı tutulması ve konfigürasyondaki değişikliklerin uygulamada bir restart etkisi yaratmaması. Ha :) tabi eğer ki bir konfigürasyon değişikliği restart gerektiriyorsa onu da sizin tetiklemeniz veya belki de uygulama içerisinden config'in değişip değişmediğini takip edip gerekli uygulama içi değişiklikleri tetiklemeniz gerekecektir.

[C# / WebRole.cs]

RoleEnvironment.Changing += RoleEnvironmentChanging;

WebRole.CS'de OnStart'da Role'ün Changing eventine bir listener ataçlayıp değişiklikleri takip edebilir, onaylayabilir veya reddedebilirsiniz.

[C#]

private void RoleEnvironmentChanging(object sender, RoleEnvironmentChangingEventArgs e)\ {\     if (e.Changes.Any(change => change is RoleEnvironmentConfigurationSettingChange))\     {\         e.Cancel = true;\     }\ }

Yukarıdaki kod ile değişikliğin bir konfigürasyon değişikliği olup olmadığını kontrol edip kabul edip etmeyeceğimizi gibi kararları verebiliyoruz.

[C#]

RoleEnvironment.Changed += (s, arg) =>\ {\     if (arg.Changes.OfType\<RoleEnvironmentConfigurationSettingChange>()\

        .Any((change) => (change.ConfigurationSettingName == "BirAyar")))\     {\         if (!configSetter(RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue("BirAyar")))\         {\             RoleEnvironment.RequestRecycle();\         }\     }\ }

Değişiklik olduktan sonra ise :) isterseniz yukarıdaki gibi değişikliğin tipine göre farklı kararlar alabilirsiniz. Konfigürasyonlarla ilgili farklı senaryolarla ileride farklı konuları incelediğimizde karşılaşacağız. Şu an için tüm senaryoların üzerinden geçmek maalesef mümkün değil.

Peki bunun kolay yolu yok mu?

:) Bir yere kadar var. Azure projesi içerisinde Roles klasöründen herhangi bir Role'e çift tıklarsanız karşınıza tam da yukarıda bahsettiğimiz ayarların bazılarını düzenleyebilmenizi sağlayacak bir GUI gelecektir.

Visual Studio içerisinden
konfigürasyonlar.Visual Studio içerisinden konfigürasyonlar.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde gördüklerimize hızlıca göz atalım. Bazları zaten eminim ki tanıdık gelecektir konfigürasyon dosyalarından :)

Full Trust / Partial Trust

Bu hikaye ilginç bir hikayedir :) Şimdi zaten varsayılan ayarlardan Full Trust geliyorda "Partial Trust" neden var ki? diyebilirsiniz. Aslında hikayeye Adem ile Havva'dan başlamak gerek :) Azure'un ilk zamanları... :) Daha Full Trust yok :) Şaka değil... Önceki yazılarda hep bahsettik, eğer bir WebRole alırsanız IIS var, Worker Role alırsanız yok dedik. Aslında verdiğim bilgi tam olarak doğru değildi :) Azure'un ilk zamanlarında hem Web hem Worker Role'lerde IIS yoktu. Onun yerine Microsoft tarafından sadece Azure için geliştirilmiş özel bir IIS Hosted Web Core içeren bir sunucu uygulaması vardı. Bu uygulamanın geliştirilmesindeki mantık FC Guest Agent ile IIS arasındaki iletişimi optimize etmek ve bu ikiliyi birbirine biraz daha yaklaştırmaktı. Fakat sonra insanlar IIS'in diğer özelliklerini istedikçe ve IIS Hosted Web Core full bir IIS desteği veremeyince Microsoft da "Full Trust" diye birşey çıkardı. Bu modda full IIS'iniz var ve makine üzerinde de her tür scripting hakkına sahipsiniz. Yani kod ile gidip IIS'e yeni bir http header vs ekleyebilirsiniz. İşte Full Trust ile Partial Trust arasındaki büyük farklılık bu ve default ayarlarda Full Trust geldiği için ben şu anda merak ediyorum kaç proje Partial Trust kullanıyor diye :) Bilmem mesajı doğru verebildim mi :)

Instance Count / VM Size

Sanırım bunlarla ilgili yeterine konuştuk. Daha fazla konuyu uzatmanın lüzumu yok :) Endpoint'leri de aynı şekilde direk geçeceğim. Hatta aynı şeyi Diagnostics için de yapıp konfigürasyon kısmını bitirdik diyeceğim :) Eğer konfigürasyon sayfasında "Settings" tabına geçerseniz oradan da ConnectionString gibi ayarları yapabildiğinizi görebilirsiniz. Endpoints tabında da eğer isterseniz özel endpointler tanımlanabilir. Örneğin bir worker role'ün http80 endpointi olmasa ,IIS'i olmasa da aslında gidip http80 endpointi ayarlayabilir ve belki de kendi datanızı stream edebilirsiniz :) Kulağa ilginç geliyor değil mi?

Konfigürasyon sayfasında diğer tablarla ilgili ilerleyen zamanlarda yeri geldikçe apayrı yazılar yazacağım için şimdilik oralara bulaşmıyorum ;) Bir sonraki yazıda görüşmek üzere!

Kendinize çok iyi bakın.