ASP.NET ile VCalendar dosyaları yaratmak

0 dakikada yazıldı

8614 defa okundu

Düzenle

Varsayalım ki web sitenizde belirli aktiviteleri paylaşıyorsunuz veya
belki de toplantıları. İnsanların buluşma tarihlerini bir kenara not
almalarını ve sonra da günü geldiğinde hatırlamalarını istiyorsunuz.
Artık çoğu kullanıcının bir şekilde dijital ortamda takvim tuttuğunu
varsayarsak neden onlara söz konusu aktivitelerini hızlı bir şekilde
takvimlerine ekleme olanağı tanımlayalım? Şükür ki bu konuda genel geçer
bir standart var; VCalendar!

VCalendar standardı çoğu dijital takvim uygulaması ile uyumlu bir
standart. Yapacağımız örnekte bir Generic Handler (ashx) kullanacağız.
Söz konusu handler bize VCalendar davetiye dosyaları oluşturarak
verecek. Siz uygulamalarınızda ashx dosyasına QueryString üzerinden
parametreler göndererek farklı VCalendar dosyaları oluşturabilirsiniz.

        context.Response.ContentType = "application/download"

İlk olarak yukarıdaki şekilde istemciye göndereceğimiz verinin download
edilmesi gereken bir uygulama dosyası olduğunu belirtelim. Böylece
istemcideki tarayıcı bir download penceresi açacaktır. VCalendar
dosyaları vcs uzantılıdır, istemciye doğrudan gönderdiğimiz istemcide
kullanıcı bunu ister Outlook ile açar ister farklı bir uygulama ile
kullanır, karar tamamen kullanıcıya kalmış.

[VB]

        Dim BasTarih As Date =
Date.Now

        Dim SonTarih As Date =
Date.Now.AddDays(1)

        Dim Konum As String
= "İstanbul - MS Binası"

        Dim Konu As String
= "VCalendar Toplantısı"

        Dim Detay As String
= "Toplantı VCalendar standartları
görüşülecek. "

[C#]

        System.DateTime BasTarih =
System.DateTime.Now;

        System.DateTime SonTarih =
System.DateTime.Now.AddDays(1);

        string Konum = "İstanbul - MS Binası";

        string Konu = "VCalendar Toplantısı";

        string Detay = "Toplantı VCalendar standartları görüşülecek.
"
;

Bir sonraki adımda yukarıdaki şekilde parametrelerimizi tanımlayalım. Bu
parametreleri siz uygulamalarınızda veritabanına bağlayabilirsiniz.
Yaratacağımız VCalendar dosyası buradaki bilgileri içerecek.

[VB]

        Dim BirStream As New
IO.MemoryStream()

        Dim Yazici As New
IO.StreamWriter(BirStream)

        Yazici.AutoFlush = True

[C#]

        System.IO.MemoryStream
BirStream = new System.IO.MemoryStream();

        System.IO.StreamWriter
Yazici = new System.IO.StreamWriter(BirStream);

        Yazici.AutoFlush = true;

VCalendar dosyaları özünde text (metin) bazlı dosyalardır. O nedenle
aslında sunucu tarafında bir metin yaratarak Binary olarak istemciye
göndereceğiz. Bu nedenle istemciye göndereceğimiz tüm içeriği
oluştururken elimizde bir Stream ve StreamWriter olması
gerekiyor. Söz konusu Stream herhangi bir konuma yazdırılmayacağı için
havada bir MemoryStream yaratarak ilerliyoruz. Söz konusu
StreamWriter'ın AutoFlush özelliğini True olarak aktardığımızda
artık tüm içerik otomatik olarak Stream'e aktarılıyor olacak.

        Yazici.WriteLine("BEGIN:VCALENDAR")

        Yazici.WriteLine("PRODID:-//daron.yondem.com")

        Yazici.WriteLine("BEGIN:VEVENT")

Yukarıdaki VCalendar standartlarına uygun dosyamızı yaratmaya başladık.
PRODID özelliğine aktardığınız değer çok önemli değil. Aslında bu
VCalendar dosyasını yaratan programın adını içermesi yeterli.

[VB]

        Yazici.WriteLine("DTSTART:"
& BasTarih.ToUniversalTime.ToString("yyyyMMdd\THHmmss\Z"))

        Yazici.WriteLine("DTEND:" &
SonTarih.ToUniversalTime.ToString("yyyyMMdd\THHmmss\Z"))

        Yazici.WriteLine("LOCATION:" & Konum)

        Yazici.WriteLine("DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:"
& Detay)

        Yazici.WriteLine("SUMMARY:"
& Konu)

[C#]

        Yazici.WriteLine("DTSTART:" +
BasTarih.ToUniversalTime().ToString("yyyyMMdd\\THHmmss\\Z"));

        Yazici.WriteLine("DTEND:" +
SonTarih.ToUniversalTime().ToString("yyyyMMdd\\THHmmss\\Z"));

        Yazici.WriteLine("LOCATION:" + Konum);

        Yazici.WriteLine("DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:" +
Detay);

        Yazici.WriteLine("SUMMARY:" + Konu);

Gördüğünüz gibi neredeyse tüm parametrelerimizi burada dosyamıza
ekledik. Önemli olan noktalardan biri tüm tarih bilgilerinin ilk olarak
UniversalTime'a yani global olarak geçerli zaman dilimine
uyarlanması gerektiği. İkincisi ise tarih dosyaya yazdırılırken uyulması
gereken format. Sonraki satırlarda diğer parametrelerimizi de
aktardıktan sonra devam edebiliriz.

[VB]

        Yazici.WriteLine("PRIORITY:3")

 

        Yazici.WriteLine("BEGIN:VALARM")

        Yazici.WriteLine("TRIGGER:-PT30M")

        Yazici.WriteLine("ACTION:DISPLAY")

        Yazici.WriteLine("DESCRIPTION:" & Konu)

        Yazici.WriteLine("END:VALARM")

 

        Yazici.WriteLine("END:VEVENT")

        Yazici.WriteLine("END:VCALENDAR")

[C#]

        Yazici.WriteLine("PRIORITY:3")

 

        Yazici.WriteLine("BEGIN:VALARM")

        Yazici.WriteLine("TRIGGER:-PT30M")

        Yazici.WriteLine("ACTION:DISPLAY")

        Yazici.WriteLine("DESCRIPTION:" + Konu)

        Yazici.WriteLine("END:VALARM")

 

        Yazici.WriteLine("END:VEVENT")

        Yazici.WriteLine("END:VCALENDAR")

Kodumuzun ilk satırında bu aktivitenin ne kadar önemli olduğuna dair bir
değer aktardıktan sonra aktivite ile ilgili bir alarm ayarlıyoruz. PT30M
ayarı ile aktiviteden yarım saat önce kullanıcının uyarılması
gerektiğini belirtmiş olduk. Siz bu ayarları istediğiniz gibi
değiştirebilirsiniz. Son olarak hem VEVENT gem de VCALENDAR'ı kapatarak
dosyamızı sonlandırıyoruz.

[VB]

        context.Response.AppendHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=aktivite.vcs")

        context.Response.AppendHeader("Content-Length",
BirStream.Length.ToString())

        context.Response.BinaryWrite(BirStream.ToArray())

[C#]

        context.Response.AppendHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=aktivite.vcs");

        context.Response.AppendHeader("Content-Length",
BirStream.Length.ToString());

        context.Response.BinaryWrite(BirStream.ToArray());

Sıra geldi oluşturduğumuz dosyayı istemciye göndermeye. İlk olarak
istemciye gönderdiğimiz HTTPResponse'a bazı header bilgileri eklememiz
gerekiyor. Bunlardan ilki istemcinin aldığı dosyayı hangi isimle
açacağı. Bizim örneğimizde dosya adı aktivite.vcs şeklinde yer
alıyor. İkincisi ise oluşturduğumuz dosyanın boyutu. Son olarak
Response.BinaryWrite ile elimizdeki Stream'i istemciye
gönderiyoruz.

Eğer istemci bu adresi doğrudan açarsa karşısına bir VCalendar download
penceresi gelecektir. Yarattığımız ashx dosyasını farklı aspx dosyaları
içerisinde linkleyerek kullanıcıların linklere bastıklarında VCalendar
dosyalarını indirebilmelerini sağlayabilirsiniz.

Generic Handler'ımızın son hali ile aşağıdaki şekilde;

[VB]

<%@ WebHandler Language="VB" Class="vcalendar" %>

 

Imports System

Imports System.Web

 

Public Class vcalendar : Implements IHttpHandler

 

    Public Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest

        context.Response.ContentType = "application/download"

 

        Dim BasTarih As Date =
Date.Now

        Dim SonTarih As Date =
Date.Now.AddDays(1)

        Dim Konum As String
= "İstanbul - MS Binası"

        Dim Konu As String
= "VCalendar Toplantısı"

        Dim Detay As String
= "Toplantı VCalendar standartları
görüşülecek. "

 

        Dim BirStream As New
IO.MemoryStream()

        Dim Yazici As New
IO.StreamWriter(BirStream)

        Yazici.AutoFlush = True

 

        Yazici.WriteLine("BEGIN:VCALENDAR")

        Yazici.WriteLine("PRODID:-//daron.yondem.com")

        Yazici.WriteLine("BEGIN:VEVENT")

 

        Yazici.WriteLine("DTSTART:"
& BasTarih.ToUniversalTime.ToString("yyyyMMdd\THHmmss\Z"))

        Yazici.WriteLine("DTEND:" &
SonTarih.ToUniversalTime.ToString("yyyyMMdd\THHmmss\Z"))

        Yazici.WriteLine("LOCATION:" & Konum)

        Yazici.WriteLine("DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:"
& Detay)

        Yazici.WriteLine("SUMMARY:"
& Konu)

 

        Yazici.WriteLine("PRIORITY:3")

 

        Yazici.WriteLine("BEGIN:VALARM")

        Yazici.WriteLine("TRIGGER:-PT30M")

        Yazici.WriteLine("ACTION:DISPLAY")

        Yazici.WriteLine("DESCRIPTION:" & Konu)

        Yazici.WriteLine("END:VALARM")

 

        Yazici.WriteLine("END:VEVENT")

        Yazici.WriteLine("END:VCALENDAR")

 

        context.Response.AppendHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=aktivite.vcs")

        context.Response.AppendHeader("Content-Length",
BirStream.Length.ToString())

        context.Response.ContentType = "application/download"

        context.Response.BinaryWrite(BirStream.ToArray())

    End Sub

 

    Public ReadOnly Property IsReusable() As Boolean
Implements IHttpHandler.IsReusable

        Get

            Return False

        End Get

    End Property

 

End Class

[C#]

<%@ WebHandler Language="C#" Class="Handler" %>

 

using System;

using System.Web;

 

public class Handler : IHttpHandler {

 

    public void ProcessRequest (HttpContext context) {

        context.Response.ContentType = "application/download";

 

        System.DateTime BasTarih =
System.DateTime.Now;

        System.DateTime SonTarih =
System.DateTime.Now.AddDays(1);

        string Konum = "İstanbul - MS Binası";

        string Konu = "VCalendar Toplantısı";

        string Detay = "Toplantı VCalendar standartları görüşülecek.
"
;

 

        System.IO.MemoryStream
BirStream = new System.IO.MemoryStream();

        System.IO.StreamWriter
Yazici = new System.IO.StreamWriter(BirStream);

        Yazici.AutoFlush = true;

 

        Yazici.WriteLine("BEGIN:VCALENDAR");

        Yazici.WriteLine("PRODID:-//daron.yondem.com");

        Yazici.WriteLine("BEGIN:VEVENT");

 

        Yazici.WriteLine("DTSTART:" +
BasTarih.ToUniversalTime().ToString("yyyyMMdd\\THHmmss\\Z"));

        Yazici.WriteLine("DTEND:" +
SonTarih.ToUniversalTime().ToString("yyyyMMdd\\THHmmss\\Z"));

        Yazici.WriteLine("LOCATION:" + Konum);

        Yazici.WriteLine("DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:" +
Detay);

        Yazici.WriteLine("SUMMARY:" + Konu);

 

        Yazici.WriteLine("PRIORITY:3");

 

        Yazici.WriteLine("BEGIN:VALARM");

        Yazici.WriteLine("TRIGGER:-PT30M");

        Yazici.WriteLine("ACTION:DISPLAY");

        Yazici.WriteLine("DESCRIPTION:" + Konu);

        Yazici.WriteLine("END:VALARM");

 

        Yazici.WriteLine("END:VEVENT");

        Yazici.WriteLine("END:VCALENDAR");

 

        context.Response.AppendHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=aktivite.vcs");

        context.Response.AppendHeader("Content-Length",
BirStream.Length.ToString());

        context.Response.BinaryWrite(BirStream.ToArray());

    }

 

    public bool IsReusable {

        get {

            return false;

        }

    }

 

}

Hepinize kolay gelsin.