ASP.NET ile Silverlight XAML Yaratalım

0 dakikada yazıldı

6072 defa okundu

Düzenle

Silverlight'ın en sevdiğim yanı görsel anlamdaki her şeyi XAML ile yani
özünde XML ile tanımlıyor olmamız. Böylece hali hazırda herhangi bir
programlama dili ile rahatlıkla Silverlight görsel animasyonlarını
yaratmak mümkün oluyor. Ben bu yazımda ASP.NET ile Silverlight XAML kodu
yaratacağım. Yazının örnek kodlarını çok uzatmamak ve mantığı sizlere
iletebilmek adına sadece bir dikdörtgen ve basit bir animasyon
kullanacağım.

<Canvas

  xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"

  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

  Width="640" Height="480"

  Background="White"

  x:Name="Page"

  >

  <Canvas.Resources>

    <Storyboard
x:Name="Animasyon">

      <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00"
Storyboard.TargetName="rectangle"
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)">

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:00"
Value="1"/>

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:01"
Value="0.1"/>

      </DoubleAnimationUsingKeyFrames>

    </Storyboard>

  </Canvas.Resources>

  <Rectangle
Width="300" Height="300" Fill="#FFFF0000"
Stroke="#FF000000"
Canvas.Left="65" Canvas.Top="89" RenderTransformOrigin="0.5,0.5"
x:Name="rectangle"/>

</Canvas>

Yukarıda gördüğünüz XAML kodunu Expression Blend 2 ile yarattığım
Silverlight uygulamamdan aldım. Uygulamam içerisinde bir dikdörtgen
bulunuyor. Ayrıca Animasyon adında bir de StoryBoard
hazırlayarak dikdörtgenin şeffaflığını değiştirerek ufak bir animasyon
yarattım. Bu Silverlight uygulamasına ek olarak tabi ki animasyonu
başlatacak olan JavaScript kodlarının da haricen yazılması gerekiyor
fakat bizim bu yazıda amacımız işin görsel kısmını ASP.NET ile
yaratacağımız XML kodları ile oluşturuyor olmak olacak.

Oluşturmayı hedeflediğimiz XAML kodu önümüzde olduğuna göre hemen
örnek bir ASP.NET Web Sitesi yaratarak Page_load durumuna
kodlarımızı yazmaya başlayalım. Unutmayın ki amacımız sayfamızın geriye
HTML değil XAML kodları döndürmesini sağlamak. Böylece bu kodları alarak
JavaScript ile Silverlight uygulamasına çevirebileceğiz.

        Response.ContentType = "text/xml"

        Response.Clear()

Yukarıdaki kod ile içerisinde bulunduğumuz ASP.NET sayfasının artık bir
HTML değil XML kodu döndüreceğini belirlemiş oluyoruz sonrasında da
sayfanın içeriğini başlangıçta güzelce bir temizliyoruz :) Bir sonraki
satırda XAML kodlarımızı yaratmak üzere bir XmlTextWriter nesnesi
tanımlayarak nesnenin çıktı vereceği Stream olarak da Response'u
yani sayfamızın kaynağını belirteceğiz.

        Dim Dosya As New
System.Xml.XmlTextWriter(Response.Output)

Tüm bunları yaptığımıza göre artık bizi klasik bir XML dosyası yaratma
prosedürü bekliyor. İlk olarak yaratmamız gereken XAML kodumuzun
RootElement'i olan Canvas nesnesi.

        Dosya.WriteStartElement("Canvas")

        Dosya.WriteStartAttribute("x", "Page", "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml")

        Dosya.WriteString("sadasd")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("xmlns")

        Dosya.WriteString("http://schemas.microsoft.com/client/2007")

        Dosya.WriteEndAttribute()

Canvas'ımızı yaratırken XAML'e özel XML NameSpace'lerini de tabi ki
tanımlamamız şart. Sıra artık yukarıdaki şekliyle tüm XML elementlerini,
özelliklerini ve değerlerini tek tek yaratmaya geldi. Yazımın başındaki
XAML dosyasını yaratan kodun tamamını aşağıda bulabilirsiniz.

 Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

 

        Response.ContentType = "text/xml"

        Response.Clear()

        Dim Dosya As New
System.Xml.XmlTextWriter(Response.Output)

 

        'CANVAS GELİYOR

        Dosya.WriteStartElement("Canvas")

        Dosya.WriteStartAttribute("x", "Page", "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml")

        Dosya.WriteString("sadasd")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("xmlns")

        Dosya.WriteString("http://schemas.microsoft.com/client/2007")

        Dosya.WriteEndAttribute()

 

        'RESSOURCES GELİYOR

        Dosya.WriteStartElement("Canvas.Resources")

        Dosya.WriteStartElement("Storyboard")

        Dosya.WriteStartAttribute("x", "Name", "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml")

        Dosya.WriteString("Animasyon")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartElement("DoubleAnimationUsingKeyFrames")

 

        Dosya.WriteStartAttribute("BeginTime")

        Dosya.WriteString("00:00:00")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Storyboard.TargetName")

        Dosya.WriteString("rectangle")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Storyboard.TargetProperty")

        Dosya.WriteString("(UIElement.Opacity)")

        Dosya.WriteEndAttribute()

 

        Dosya.WriteStartElement("SplineDoubleKeyFrame")

        Dosya.WriteStartAttribute("KeyTime")

        Dosya.WriteString("00:00:00")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Value")

        Dosya.WriteString("1")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteEndElement()

 

        Dosya.WriteStartElement("SplineDoubleKeyFrame")

        Dosya.WriteStartAttribute("KeyTime")

        Dosya.WriteString("00:00:01")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Value")

        Dosya.WriteString("0.1")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteEndElement()

 

        Dosya.WriteEndElement()

        Dosya.WriteEndElement()

        Dosya.WriteEndElement()

        'RESSOURCES BİTTİ

 

        'DİKDÖRTGEN GELİYOR

        Dosya.WriteStartElement("Rectangle")

        Dosya.WriteStartAttribute("Height")

        Dosya.WriteString("300")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Width")

        Dosya.WriteString("300")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Fill")

        Dosya.WriteString("#FFFF0000")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Stroke")

        Dosya.WriteString("#FF000000")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Canvas.Left")

        Dosya.WriteString("65")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Canvas.Top")

        Dosya.WriteString("89")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteEndElement()

        'DİKDÖRTGEN BİTTİ

 

        Dosya.WriteEndElement()

        'CANVAS BİTTİ

 

        Dosya.Flush()

        Dosya.Close()

        Response.End()

 

    End Sub

Kodun epey uzun olduğunun farkındayım. Fakat yukarıdaki kodu böyle elle
tek tek yazdığımızı değil de :) herhangi bir veritabanına bağlıyken
döngüler içerisinde çalıştırdığımızı düşünürseniz aslında işin ne kadar
da kolay olabileceğini anlamış olursunuz. Bu teknik ile veritabanına
bağlı gerçek zamanlı olarak vektörel animasyonlar yaratmak çocuk
oyuncağı oluyor.

Özellikle kodun son satırlarındaki Response.End() komutunu yazmayı
unutmayın. Aksi halde sayfanızın kaynağındaki HTML kodları da istemciye
gider ve XAML dosyanızın yapısı bozulmuş olur.

Sayfamızı hazırladığımıza göre artık sıra geldi bu XAML'i bir
Silverlight projesinde kullanmaya. Yeni bir Silverlight projesi
yaratarak gerekli tüm JavaScript komutlarını ASP.NET sayfanıza veya
herhangi bir web sitesine aktardıktan sonra tek yapmanız gereken
createSilverlight JavaScript fonksiyonunuz içerisindeki source
özelliğini değiştirerek XAML çıktısı veren sayfanızın adresini yazmak.

function createSilverlight()

{

  var scene = new UntitledProject50.Page();

  Silverlight.createObjectEx({

    source: "default.aspx",

    parentElement: document.getElementById("SilverlightControlHost"),

    id: "SilverlightControl",

    properties: {

      width: "100%",

      height: "100%",

      version: "1.0"

    },

    events: {

      onLoad: Silverlight.createDelegate(scene, scene.handleLoad)

    }

  });

}

Unutmayın! :) Source özelliğine yabancı bir domainden kaynak
belirtemezsiniz. Kaynak ASPX sayfası ile Silverlight animasyonunuzun
yayınlanacağı sayfanın aynı olması gerekiyor.

Hepinize kolay gelsin.