AJAX Control Toolkit Extender Kontrolleri Yaratmak

0 dakikada yazıldı

6517 defa okundu

Düzenle

ASP.NET AJAX Extension kullandığımız web sitelerinde bize büyük kolaylık
sağlayan AJAX Control Toolkit içerisindeki kontroller gibi
Extender kontrolleri geliştirmek isterseniz tek yapmanız gereken
okumaya devam etmek. :) Peki bu gibi kontrolleri hazırlayabilmek için
nelere ihtiyacımız olacak? Eğer web sitesi geliştirmek için Visual Web
Developer Express
kullanıyorsanız maalesef ek olarak Visual Basic
2005 Express Edition
veya Visual C# 2005 Express Edition'ın da
bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor. Kontrolümüzü geliştirme işini
maalesef Visual Web Developer içerisinde yapamıyoruz. Eğer Visual
Studio 2005
kullanıyorsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Visual
Studio içerisinde yaratmış olduğunuz herhangi bir web sitesini açarak
File / Add / New Project menüsünden ASP.NET AJAX Control Project
seçeneğini seçerek var olan Solution paketine extender kontrol
projenizi ekleyebilirsiniz. Eğer Express sürümü geliştiricileri
kullanıyorsanız kontrolü geliştirmek ve kullanmak için yukarıda
bahsettiğim gibi farklı araçları kullanmanız gerekiyor. Ben makale
boyunca Visual Studio 2005 kullanacağım.

AJAX Control Project yaratıyoruz...
Kendi AJAX Control projemizi yaratıyoruz.

Yaratacağımız örnek Extender kontrolünün adı SayacDugme olacak.
Kontrolün amacı kendisine atanan bir metin kutusuna yazı yazıldıkça
yazının uzunluğunu yine kendisine atanan bir düğmenin metnine eklemek.
Genelde bu tarz uygulamalar web sitelerinde iletişim formlarında
görülebiliyor. Aslına bakarsanız en uygun örnek cep telefonlarımızda
yazdığımız SMSler. Telefonumuzda yazı yazdıkça kaç karakter yazdığımız
bir köşede gösterilir. Bizim de oluşturacağımız Extender karakter
sayısını alarak kendisine atanan bir düğmenin üzerine yazacak.

SayacDugme Extender projemizi Solution Explorer içerisinde görebiliyoruz.
SayacDugme Extender projemizi Solution Explorer içerisinde
görebiliyoruz.

Extender kontrolümüz yaratıldığında oluşturulan dosyalar arasından ilk
olarak SayacDugmeExtender.vb dosyası üzerinde çalışıyor olacağız.
Dosya içerisinde hazır olarak gelen TargetControlType özelliğinin
kontrol tipini aşağıdaki şekilde TextBox olarak değiştirmemiz
gerekiyor. Her bir Extender kontrolünün otomatik olarak bir
TargetControlID özelliği oluyor. Bizim Extender kontrolümüzde bu
özelliğe atanacak kontrolün TextBox tipinde olması şart.

    <TargetControlType(GetType(TextBox))> _

Sıra geldi TargetControlID gibi ek bir parametre daha eklemeye.
Extender kontrolümüzün bir metin kutusundaki harf sayısını kendisine
atanan bir düğme üzerine yazacağından bahsetmiştik. Bu durumda söz
konusu düğmeye ait ID bilgisinin de bir şekilde Extender'a iletilmiş
olması gerekiyor.

        <ExtenderControlProperty()> _
        <DefaultValue("")>
_
       
        <IDReferenceProperty(GetType(Button))> _

        Public Property TargetButtonID() As String
            Get
                Return
GetPropertyValue("TargetButtonID",
"")

            End Get
            Set(ByVal value As String)
                SetPropertyValue("TargetButtonID", value)
            End Set
        End Property

Yukarıda da inceleyebileceğiniz üzere kontrolümüze ait ek özellikleri
bir Property olarak tanımlıyoruz. Yapı az çok Class yapılarında
kullandığımız Property'ler ile aynı. Örneğimizde Property adını
TargetButtonID olarak düzenledik. Bu şekilde Property
tanımlarken dikkat etmemiz gereken ufak birkaç nokta var. Eğer
tanımlanan Property için gelecek değer başka bir kontrolün ID
bilgisi ise üstteki IDReferenceProperty tanımlaması ile gelecek olan
kontrolün tipini de belirleyebiliyoruz. Ayrıca her bir Property için
ExtenderControlProperty özelliğinin de ayarlanması şart. İsterseniz
Property ler için varsayılan değerleri de DefaultValue ile
tanımlayabilirsiniz. Kodlar içerisinde kullandığımız
GetPropertyValue ve SetPropertyValue metodları ise ileriki
aşamalarda JavaScript tarafında tanımlayacağımız metodları kullanacak.

Kontrolümüze ek bir parametre daha ekliyor olacağız. Bu parametre sadece
bir metin alacak. Extender kontrolümüz bir düğmenin üzerine toplam metin
uzunluğunu yazarken ayrıca düğmenin adını da yazmalı. Örneğin "Gönder
(56)"
gibi bir yazının düğmenin üzerinde olması mantıklı olur. Bu
durumda düğmenin üzerinde esas yazacak olan "Gönder" gibi bir metni de
bizim kullanıcıdan alıyor olmamız gerekir.

        <ExtenderControlProperty()> _
        <DefaultValue("")>
_

        Public Property Metin() As String
            Get
                Return
GetPropertyValue("Metin", "")

            End Get
            Set(ByVal value As String)
                SetPropertyValue("Metin", value)
            End Set
        End Property

Bir önceki adımda olduğu gibi burada da bir Property tanımladık. Bu
Property'nin tek farkı bir kontrolün ID bilgisini taşımayacağı için
IDReferenceProperty özelliğine sahip olmaması. Sunucu tarafındaki
kodumuzu tamamladık. SayacDugmeExtender.vb dosyamızın son hali
aşağıdaki şekilde.

Imports System
Imports
System.ComponentModel

Imports System.Web.UI
Imports
System.Web.UI.WebControls

Imports
AjaxControlToolkit

 
#Region "Assembly Resource Attribute"
<Assembly: System.Web.UI.WebResource("SayacDugme.SayacDugmeBehavior.js", "text/javascript")>
#End Region
 
Namespace SayacDugme
 
    <Designer(GetType(SayacDugmeDesigner))> _
    <ClientScriptResource("SayacDugme.SayacDugmeBehavior", "SayacDugme.SayacDugmeBehavior.js")>
_

    <TargetControlType(GetType(TextBox))> _
    Public Class SayacDugmeExtender
        Inherits
ExtenderControlBase

        
        <ExtenderControlProperty()> _
        <DefaultValue("")>
_

        <IDReferenceProperty(GetType(Button))> _
        Public Property TargetButtonID() As String
            Get
                Return
GetPropertyValue("TargetButtonID",
"")

            End Get
            Set(ByVal value As String)
                SetPropertyValue("TargetButtonID", value)
            End Set
        End Property
 
        <ExtenderControlProperty()> _
        <DefaultValue("")>
_

        Public Property Metin() As String
            Get
                Return
GetPropertyValue("Metin", "")

            End Get
            Set(ByVal value As String)
                SetPropertyValue("Metin", value)
            End Set
        End Property
 
    End Class
 
End Namespace

Sıra geldi istemci tarafında çalışacak olan JavaScript kodlarımızı
yazmaya. Tüm JavaScript kodlarımızı projemize ait
SayacDugmeBehavior.js dosyası içerisine yazıyor olacağız. Sunucu
tarafında tanımladığımız Property'ler ile ilgili fonksiyonları ve
değişkenleri JavaScript tarafında da tanımlamamız gerekiyor. İlk olarak
önümüze gelen JavaScript dosyasında aşağıdaki şekilde değişkenlerimizi
tanımlayalım.

SayacDugme.SayacDugmeBehavior = function(element) {
    SayacDugme.SayacDugmeBehavior.initializeBase(this, [element]);
    this._TargetButtonIDValue = null;
    this._MetinValue =
null;

};

Gördüğünüz gibi TargetButtonID ve Metin Property'leri için birer
JavaScript değişkeni tanımladık ve başlangıç için değerlerini null
olarak verdik. Bir sonraki adımda bu değişkenlerin get ve set
metodlarını yazıyor olacağız.

    get_TargetButtonID : function() {
        return this._TargetButtonIDValue;
    },
    set_TargetButtonID : function(value) {
        this._TargetButtonIDValue = value;
    },
    get_Metin : function()
{

        return this._MetinValue;
    },
    set_Metin : function(value) {
        this._MetinValue =
value;

    }

Yukarıdaki tüm JavaScript fonksiyonlarını SayacDugmeBehavior'ın
prototype'ına tanımlıyoruz. Sıra geldi metin kutusuna yazı
yazıldıkça düğmenin üzerine gerekli metni yazacak JavaScript
fonksiyonunu yazmaya.

         _onkeyup : function()
{

               var harf_sayisi
= this.get_element().value.length;

               var dugme =
$get(this._TargetButtonIDValue);

               dugme.value = this._MetinValue + '(' + harf_sayisi + ')';
         },

Gördüğünüz gibi prototip tanımlamasına eklediğimiz bu fonksiyon ile ilk
olarak harf sayisini bir değişkene alıyoruz. this.get_element() metodu bize extender
kontrolümüzün TargetControlID'sine verilmiş kontrolünü getirecek.
Extender kontrolüne bağlanan düğmeyi de JavaScript ile
yakalayabilmek için kontrolümüze aktarılan ID bilgisi üzerinden yola
çıkarak $get metodunu kullanıyoruz. Son olarak düğmenin üzerine
yazılacak yazıyı oluştururken de extender kontrolümüze verilmiş
Metin yazısı ile toplam harf sayısını uygun şekilde birleştiriyoruz.

Fonksiyonumuzu tamamladık, fakat hala bize verilen metin kutusunun
keyup özelliğine bağlanmadı. Sayfa ilk yüklendiğinde extender
kontrolüne ait initialize metodu çalıştırılır. Bizim de söz konusu
anda gerekli durum bağlantılarını yapmamız gerekiyor.

    initialize : function()
{

        SayacDugme.SayacDugmeBehavior.callBaseMethod(this, 'initialize');
        $addHandler(this.get_element(), 'keyup',
        Function.createDelegate(this, this._onkeyup));
             this._onkeyup();
    },

ASP.NET AJAX istemci kütüphanesinden $addHandler metodunu
kullanarak extender kontrolümüze atanmış metin kutusunun keyup
durumuna elimizdeki fonksiyonu bağlıyoruz. Son satırda da söz konusu
fonksiyonu bir defalığına çalıştırıyoruz, böylece sayfa ilk
yüklendiğinde düğme üzerinde sayaç sıfırı gösteriyor olacak. Kodumuz
sonlandığına göre tüm JavaScript dosyamızın yapısını aşağıda
inceleyebilirsiniz.

Type.registerNamespace('SayacDugme');
 
SayacDugme.SayacDugmeBehavior = function(element) {
    SayacDugme.SayacDugmeBehavior.initializeBase(this, [element]);
    this._TargetButtonIDValue =
null;

    this._MetinValue = null;
};
 
SayacDugme.SayacDugmeBehavior.prototype = {
         _onkeyup : function()
{

               var harf_sayisi
= this.get_element().value.length;

               var dugme =
$get(this._TargetButtonIDValue);

               dugme.value = this._MetinValue + '(' + harf_sayisi + ')';
         },
    initialize : function()
{

        SayacDugme.SayacDugmeBehavior.callBaseMethod(this, 'initialize');
        $addHandler(this.get_element(), 'keyup',
        Function.createDelegate(this, this._onkeyup));
             this._onkeyup();
    },
    dispose : function()
{

        SayacDugme.SayacDugmeBehavior.callBaseMethod(this, 'dispose');
    },
 
    get_TargetButtonID : function() {
        return this._TargetButtonIDValue;
    },
    set_TargetButtonID : function(value) {
        this._TargetButtonIDValue = value;
    },
    get_Metin : function()
{

        return this._MetinValue;
    },
    set_Metin : function(value)
{

        this._MetinValue =
value;

    }
};
 
SayacDugme.SayacDugmeBehavior.registerClass('SayacDugme.SayacDugmeBehavior',
AjaxControlToolkit.BehaviorBase);

Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra projenizi Build ederek oluşacak
SayacDugme.dll dosyasını araç çubuğunuza ekleyebilir ve tüm
projelerinizde hazırladığımız Extender kontrolünü kullanabilirsiniz.
Fakat unutmamakta fayda var; Extender kontrolümüz bir AJAX Control
Toolkit Extender'ı olduğu için eklendiği her projeye AJAX Control
Toolkit'e ait DLL dosyasını da ekleyecektir. Bilgi olarak aklımızda
olmasında fayda var. Kontrolümüzü kullandığımız bir web sayfasının HTML
kodu aşağıdaki şekilde sonuçlanıyor.

SayacDugme Extender kontrolümüz iş başında.
SayacDugme Extender kontrolümüz iş başında.

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="_Default" %>

<%@ Register Assembly="SayacDugme" Namespace="SayacDugme.SayacDugme" TagPrefix="Daron" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC
"-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"\>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"\>
<head runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
    <form id="form1"
runat="server">

        <ajaxToolkit:ToolkitScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />
        <div>
          <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox><asp:Button
ID="Button1"

            runat="server" Text="Button" />
            <Daron:SayacDugmeExtender ID="SayacDugmeExtender1" runat="server"
                                      TargetControlID="TextBox1"
                                      TargetButtonID="Button1"
                                      Metin="TIKLA">
            </Daron:SayacDugmeExtender>
        </div>
     
    </form>
</body>
</html>\

Hepinize kolay gelsin.

Sayaç Düğme Extender kontrolü projesine ait kodlar - 31082007_1.zip
(521,41 KB)