AJAX Control Toolkit Animation Extender

0 dakikada yazıldı

12561 defa okundu

Düzenle

ASP.NET AJAX kitabımda detaylıca bahsettiğim AJAX Control Toolkit benim
en çok ilgimi çeken kontrollerden biri olan Animation
Extender maalesef dokümantasyon eksikliği yüzünden
(kitabımı almayanlar tarafından :)) pek kullanılamıyor. Umarım bu makale
bu boşluğu doldurur.

AJAX Control Toolkit Animation
Extender
kontrolü bize XML kodları yazarak DHTML
animasyonları yaratma olanağı sağlıyor. Bu konsept bizim
ileride Silverlight ile daha da aşina olacağımız XAML (XML
kodu) ile animasyon yaratma konseptine çok yakın. Hızlı bir şekilde ilk
örneğimize geçmeden önce bilgisayarınızda ASP.NET AJAX
1.0
ve AJAX Control
Toolkit
’in yüklü olduğundan emin olalım,
eğer gerekli yüklemeler bilgisayarınızda eksikse aşağıdaki adreslerden
indirerek hemen yükleyebilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ca9d90fa-e8c9-42e3-aa19-08e2c027f5d6&displaylang=en\

http://www.codeplex.com/AtlasControlToolkit/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=4923

Yükleme sonrası Visual Studio veya
Visual Web Developer Express
içerisinde ASP.NET web sitesi yaratmak istediğinizde seçenek olarak
AJAX Control Toolkit Web Site” seçeneği
de karşınıza çıkacaktır.

AJAX Control Toolkit Web Site yaratırken Visual Studio ekranı...

Yeni bir “Ajax Control
Toolkit Web Site
” yarattıktan sonra karşımıza ilk çıkan
default.aspx dosyasına
Toolbar içerisinden bir AnimationExtender
eklediğimizde sayfamızın tasarım bölümünde aşağıdaki HTML kodu ile
karşılaşıyoruz

<%@ Page
Language="VB" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="_Default" %>

 
<!DOCTYPE html PUBLIC
"-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"\>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"\>
<head runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <ajaxToolkit:ToolkitScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"
/>

        <div>
            <ajaxToolkit:AnimationExtender ID="AnimationExtender1" runat="server">
            </ajaxToolkit:AnimationExtender>
        </div>
    </form>
</body>
</html>

Sayfa içerisinde toplam iki adet kontrol bulunuyor. Bunlardan ilki olan
ToolkitScriptManager sayfamızı ilk açtığımızda zaten
içerisinde vardı. ASP.NET AJAX 1.0 ile daha önce projeler
gerçekleştirmiş olanlar hatırlayacaktır; AJAX özellikleri kullanacağımız
her sayfada ScriptManager adında bir kontrolün sayfanın
en başında yer alması gerekiyordu. ScriptManager
sayfamızdaki diğer AJAX kontrollerinin çalışabilmesi ve bizim istemci
taraflı AJAX kodları yazarken Microsoft kütüphanesinden
faydalanabilmemiz için gerekli olan tüm JavaScript
kütüphanelerinin sayfaya eklenmesini sağlıyor. AJAX Control
Toolkit söz konusu olduğunda Control
Toolkit içerisindeki her kontrolün kendi ayrı
JavaScript dosyalarının da sayfaya eklenmesi gerektiğini
düşünürsek bazen bir sayfada kullanılan farklı AJAX kontrolleri
nedeniyle 10-15 adet farklı JavaScript dosyalarının
arkaplanda sayfaya eklenmiş olduğunu görebiliyorduk.
Aslında tüm bu JavaScript kodlarının olabildiğince daha az
sayıda dosyada derlenmesi ve toplu olarak sayfaya eklenmesi daha
mantıklı olacaktır. İşte bu bahsettiğimiz optimizasyonu
bizim yerimize ToolkitScriptManager yapacak. Bunun için
de klasik ASP.NET AJAX ScriptManager yerine
Control Toolkit kullanılan projelerde artık
ToolkitScriptManager kullanıyor olacağız.

Sayfadaki diğer kontrol bizim biraz önce eklediğimiz
AnimationExtender kontrolü. Gelin şimdi hızlı bir
şekilde bu kontrolün aldığı özelliklere bakmak için aşağıdaki kodu
inceleyelim.

<ajaxToolkit:AnimationExtender ID="AnimationExtender1" runat="server"
TargetControlID="Button1">

    <Animations>
        <OnLoad>
... </OnLoad>

        <OnClick>
... </OnClick>

        <OnMouseOver> ... </OnMouseOver>
        <OnMouseOut> ... </OnMouseOut>
        <OnHoverOver> ... </OnHoverOver>
        <OnHoverOut> ... </OnHoverOut>
    </Animations>
</ajaxToolkit:AnimationExtender>

AnimationExtender kontrolümüz kendi içerisinde
tanımlayacağımız tüm animasyonlara sayfadaki hangi elementin neden
olacağını TargetControlID aracılığı ile bizden
öğreniyor. Örneğin sayfada bir düğmeye tıklanacak ve sonrasında
animasyon uygulanacaksa TargetControlID değerine söz
konusu düğmenin ID bilgisini vermemiz gerekiyor. Tabi sadece tıklama
(OnClick) gibi durumlarla sınırlandırılmış değiliz;
yukarıdaki kod içerisinde de görebileceğiniz gibi
OnLoad, OnMouseOver gibi çok sayıda
durum (event) söz konusu. Her bir durumda uygulanmak
üzerine farklı animasyonlar tanımlayabiliyoruz, fakat tüm bu durumlar
TargetControlID özelliğine aktarılmış elementin
durumlarına bağlı olacak.
Animasyonlarımızı XML kodları ile yazacağımızdan bahsetmiştim. Her bir
farklı durum (onclick, onload
vs) için farklı animasyanları hazırladıktan sonra
yukarıdaki örnekteki uygun duruma ait (onclick vs) XML
taglarının arasına yazmamız gerekiyor. Hemen bir örnek ile
ilerleyelim.

<ajaxToolkit:AnimationExtender ID="AnimationExtender1" runat="server"
TargetControlID="Button1">

    <Animations>
        <OnHoverOver>
          <FadeOut Duration=".5"
Fps="20"
MinimumOpacity=".1" />

        </OnHoverOver>
        <OnHoverOut>
          <FadeIn Duration=".5"
Fps="20"
MinimumOpacity=".1" />

        </OnHoverOut>
    </Animations>
</ajaxToolkit:AnimationExtender>
 <asp:Button ID="Button1"
runat="server" Text="Button"
/>

Sayfamıza ayrıca bir Button ekledik. Bu düğmeyi hedef
kontrol yani TargetControlID olarak ayarladık.
AnimasyonExtender içerisinde FadeIn ve
FadeOut olarak iki farklı animasyonu hedef kontrolün
iki farklı durumuna (OnHoverOver ve
OnHoverOut) tanımladık. Böylece fare ile hedef
kontrolün üzerine gelindiğinde OnHoverOver içerisinde
tanımlanmış animasyon, fare ile hedef kontrolün üzerinden ayrıldığımızda
ise OnHoverOut içerisindeki animasyon çalışacak.
Animasyonların tanımlanması ile ilgili detayları birazdan inceleyeceğiz,
şimdilik durum kontrolüne konsantre olarak yukarıdaki kodu
tekrar incelemenizi tavsiye ediyorum.
Animasyon tanımlamalarımızı yaparken iki farklı seçeneğimiz var.
Bunlardan ilki Sequence animasyon, diğeri ise
Parallel. Sequence animasyon
tagları içerisinde yer alan tüm animasyonlar tek
tek, XML kodu içerisine yazılma sıraları ile
gerçekleştirilir. Bir animasyon bitmeden diğerine geçilemez.
Parallel animasyonlarda ise tüm animasyon aynı anda
çalışır. Bir Sequence animasyon içerisinde bir
Parallel animasyon yer alabileceği gibi tam tersi de
olabilir. Gelin yine örnek üzerinden gidelim.
Örneğimizdeki sayfaya bir ASP.NET Calendar kontrolü
ekleyeceğim. Sayfada yer alacak olan iki farklı düğmeden biri
Calender kontrolünü %10 şeffaf yapacak, diğeri ise
tekrar görünür hale getirecek. İki farklı hedef kontrolüm, yani iki
farklı TargetControl olacağı için mecburen iki farklı
AnimationExtender kullanacağım.

<ajaxToolkit:AnimationExtender ID="AnimationExtender1" runat="server"
TargetControlID="Button1">

    <Animations>
        <OnClick>
          <Sequence AnimationTarget="Calendar1">
            <FadeOut Duration=".5"
Fps="20"
MinimumOpacity=".1" />

          </Sequence>
        </OnClick>
    </Animations>
</ajaxToolkit:AnimationExtender>
  <ajaxToolkit:AnimationExtender ID="AnimationExtender2" runat="server"
TargetControlID="Button2">

    <Animations>
        <OnClick>
          <Sequence AnimationTarget="Calendar1">
            <FadeIn Duration=".5"
Fps="20"
MinimumOpacity=".1" />

          </Sequence>
        </OnClick>
    </Animations>
</ajaxToolkit:AnimationExtender>
<asp:Button
ID="Button1" runat="server"
OnClientClick="return false" Text="Görünmez
Yap"
/>

<asp:Button
ID="Button2" runat="server"
OnClientClick="return false" Text="Görünür
Yap"
/>

<asp:Calendar
ID="Calendar1" runat="server"></asp:Calendar>

Yukarıdaki kod içerisinde bizim için yeni olabilecek iki şey var.
Bunlardan ilki Sequence animasyonlar ve bu
animasyonlara ait AnimationTarget özellikleri. Daha
önceki örneğimizde animasyona neden olan kontrol, yani
TargetControl ile animasyonun gerçekleştiği kontrol
aynıydı. Oysa şu an biz bir düğmeye tıklayıp başka bir kontrole
animasyon uygulamak istiyoruz. Bu nedenle animasyon serisine yani
Sequence animasyonuna bir hedef belirtmemiz gerekiyor.
Örneğimizde bu kontrol Calendar1 olacak çünkü animasyonu takvime
uygulayacağım. Bir ikinci ilginç nokta da düğmelerimize verdiğimiz
OnClientClick özellikleri. Sayfada normal ASP.NET
düğmeleri kullandığımız için doğal olarak düğmelere her tıkladığımızda
sayfa PostBack oluyor. Oysa bizim animasyonların
çalışabilmesi için bunu engellememiz şart. Bu nedenle
ClientClick özelliklerine “return
falseJavaScript kodunu yazıyoruz.
Böylece söz konusu düğmelere tıklandığında sayfa
PostBack olmayacak, sadece animasyonlar çalışacak.
Şimdi bir de Parallel animasyon denemesi yapalım.
Parallel animasyon tagları arasında iki
farklı animasyon koyacağız. Animasyonlardan biri yine takvimin
görünürlük değerini değiştirirken diğeri de aynı takvimin fon rengini
beyazdan kırmızıya ve kırmızıdan beyaza çevirecek.

<ajaxToolkit:AnimationExtender ID="AnimationExtender1" runat="server"
TargetControlID="Button1">

    <Animations>
        <OnClick>
          <Parallel AnimationTarget="Calendar1">
            <FadeOut Duration=".5"
Fps="20"
MinimumOpacity=".1" />

            <Color PropertyKey="backgroundColor" StartValue="#FFFFFF" EndValue="#ff0000" />
          </Parallel>
        </OnClick>
    </Animations>
</ajaxToolkit:AnimationExtender>
  <ajaxToolkit:AnimationExtender ID="AnimationExtender2" runat="server"
TargetControlID="Button2">

    <Animations>
        <OnClick>
          <Parallel AnimationTarget="Calendar1">
            <FadeIn Duration=".5"
Fps="20"
MinimumOpacity=".1" />

            <Color PropertyKey="backgroundColor" StartValue="#ff0000" EndValue="#FFFFFF" />
          </Parallel>
        </OnClick>
    </Animations>
</ajaxToolkit:AnimationExtender>
<asp:Button
ID="Button1" runat="server"
OnClientClick="return false" Text="Görünmez
Yap"
/>

<asp:Button
ID="Button2" runat="server"
OnClientClick="return false" Text="Görünür
Yap"
/>

<asp:Calendar
ID="Calendar1" runat="server"></asp:Calendar>

Animasyonlar içerisinde kullanabileceğiniz farklı animasyon
taglarını sırayla inceleyelim.

<Resize Width="200"
Height="300" Unit="px" />

Yukarıdaki animasyon ile hedef elementin yüksekliğinin ve genişliğinin
verilen değerlere doğru bir animasyon ile büyütülmesini veya
küçültülmesini sağlayabilirsiniz.

<EnableAction Enabled="false"
/>

Özellikle düğmelerin tıklanabilir olması veya olmaması arasında geçiş
yapmak için yukarıdaki animasyon kodunu kullanabilirsiniz. Bir düğmenin
rengini açık bir renkten koyu bir renge çevirirken aynı anda paralel bir
animasyonda düğmeyi tıklanamaz hale de getirebilirsiniz.

<ScriptAction Script="alert('Selamlar!');" />

Sadece animasyon yapmakla kalmayıp animasyonlarınızın belirli
noktalarında JavaScript kodları da çalıştırabilirsiniz.
Bu özellik animasyonlar tamamlandıktan sonra kullanılırsa animasyonun
bitmesi ile sayfada farklı işlemler yapabilmenizi sağlayabilir.

<Color AnimationTarget="MyContent"
 Duration="1"
 StartValue="#FF0000"
 EndValue="#666666"
 Property="style"
 PropertyKey="backgroundColor" />

Objelerin CSS özellikleri üzerinde direk oynamak için yukarıdaki kodu
kullanabilirsiniz. Örneğin bu kod içerisinde hedef objenin fon rengi
değiştiriliyor.

<StyleAction Attribute="display" Value="none"
/>

CSS özelliklerinin değişimi ile ilgili alternatif olarak
StyleAction animasyonunu da kullanabilirsiniz.
Peki ya sayfadaki bir duruma, bir koşula göre farklı animasyonların
çalışmasını istiyorsanız? Merak etmeyin, bunun için de bir çözüm var.

<Condition ConditionScript="$get('isaret').checked">
    <FadeOut AnimationTarget="up_container" minimumOpacity=".2" />
</Condition>

Yukarıdaki gibi condition tagı ile direk
sayfadaki bir CheckBox’ın işaretli olup olmadığını
kontrol edebileceğiniz gibi herhangi bir JavaScript komutu
da çalıştırabilir veya sayfada tanımlı global bir
JavaScript değişkenini kontrol edebilirsiniz. Şart
sağlandığında Condition tagları arasındaki
animasyon uygulanacaktır, aksi halde pas geçilecektir.

<FadeOut Duration=".5" Fps="20"
MinimumOpacity=".1" />

FadeIn ve FadeOut animasyonlarını daha
önce de kullandık. Detaylı olarak incelemek gerekirse söz konusu
animasyonlar için animasyon süresini Duration
özelliğine aktarmamız gerekiyor. Diğer yandan isterseniz animasyonun
saniyede kaç kare gösterimi ile oluşturulacağına da Fps
değeri ile karar verebilirsiniz. Son olarak şeffaflığa gidiş veya
şeffaflıktan dönüş animasyonlarında MinimumOpacity ve
MaximumOpacity ile minimum şeffaflık ve maksimum
şeffaflık limitlerini de ayarlayabilirsiniz.

Tüm bu animasyonları isterseniz direk JavaScript ile de
oluşturabilir ve kullanabilirsiniz.

var effects = new Array();
effects[0] = new
AjaxControlToolkit.Animation.FadeInAnimation($get("Calendar1"), .3, 30, .3, 1, false);
\

AjaxControlToolkit.Animation.SequenceAnimation.play($get("Calendar1"), 0, 24, effects,
1); 

Yukarıdaki JavaScript kodumuz içerisinde ilk olarak
animasyonlarımızın bir listesini saklayacak Array
tipindeki değişkenimizi tanımlıyoruz. Benim değişkenimde sadece tek bir
animasyon var, siz isterseniz birden çok animasyon ekleyebilirsiniz.
Animasyonlarla ilgili parametreleri yine JavaScript ile
aktarıyoruz. Son olarak da AjaxControlToolkit’e ait
JavaScript sınıfları aracılığı ile hazırladığımız animasyon
serisini bir SequenceAnimation olarak oynatmak
için .play komutunu kullanıyoruz. Her bir
animasyon için hedef HTML elementini ve gerekli animasyon
parametrelerini vermemiz gerekiyor. XML-Script’e kıyasla
biraz daha zor bir teknik olduğu için benim tavsiyem
AnimationExtender animasyonlarını
JavaScript ile birazdan inceleyeceğimiz şekilde
kullanmanızdır.

<div id="gereksiz" runat="server" style="display:none;"></div>
<ajaxToolkit:AnimationExtender ID="AnimationExtender1" BehaviorID="Yoket" runat="server"
TargetControlID="gereksiz">

    <Animations>
        <OnClick>
          <Parallel AnimationTarget="Calendar1">
            <FadeOut Duration=".5"
Fps="20"
MinimumOpacity=".1" />

            <Resize Width="400"
Unit="px"
/>

          </Parallel>
        </OnClick>
    </Animations>
</ajaxToolkit:AnimationExtender>
  <ajaxToolkit:AnimationExtender ID="AnimationExtender2" BehaviorID="Goster" runat="server"  TargetControlID="gereksiz">
    <Animations>
        <OnClick>
          <Parallel AnimationTarget="Calendar1">
            <FadeIn Duration=".5"
Fps="20"
MinimumOpacity=".1" />

            <Resize Width="200"
Unit="px"
/>

          </Parallel>
        </OnClick>
    </Animations>
</ajaxToolkit:AnimationExtender>
<input id="Button4" type="button"
value="Yoket" onclick="var
onclkBehavior =
$find('Yoket').get_OnClickBehavior().get_animation();onclkBehavior.play();"

/>

<input id="Button1" type="button"
value="Goster" onclick="var
onclkBehavior =
$find('Goster').get_OnClickBehavior().get_animation();onclkBehavior.play();"

/>

<input id="Button2" type="button"
value="Gostermeye Ara Ver" onclick="var
onclkBehavior =
$find('Goster').get_OnClickBehavior().get_animation();onclkBehavior.pause();"

/>

<asp:Calendar ID="Calendar1"
runat="server"></asp:Calendar>

Yukarıdaki örneğimizde AnimationExtender kontrolleri
içerisinde tanımladığımız animasyonları JavaScript ile
çalıştırıyoruz. Normal şartlarda AnimationExtender’lar
başka .NET kontrollerine bağlanmak zorunda oldukları için
yalancı bir .NET kontrolü yaratıp AnimationExtender
kontrollerinin TargetControlID özelliklerini boş
geçmememiz gerekiyor. Bunun için kodun en başında bir DIV yaratarak
CSS özelliği ile görünmez yaptım. Söz konusu DIV’i her
iki AnimationExtender’a da
TargetControlID olarak verdim. Böylece bir sorun
yaşamayacağız. AnimationExtender kontrollerini
JavaScript ile yakalayabilmek için her iki kontrole de
farklı BehaviorID isimleri atadım. Kontrollerin
BehaviorID özelliklerindeki isimlerden animasyonları
yakalayacağız. Gelelim bizim esas animasyonları oynatacak olan
JavaScript kodlarımızın bulunduğu düğmelere. Formun en
altında toplam dört adet HTML düğmesi bulunuyor. Bu düğmelerin
OnClick özelliklerine ikişer satırlık
JavaScript kodları koydum. Bu kodları tek tek
incelemekte fayda var.

var onclkBehavior =
$find('Yoket').get_OnClickBehavior().get_animation();
onclkBehavior.play();

İlk satırda sayfadaki animasyonumu yakalayacak olan komut bulunuyor.
get_OnClickBehavior(). Komutu ile söz
konusu animasyona ait OnClick durumuna atanmış
animasyonu alabiliyoruz. Aldığımız animasyonu
onclkBehavior adındaki değişkene aktardıktan
sonra .play() komutu ile oynatıyoruz.

var onclkBehavior =
$find('Goster').get_OnClickBehavior().get_animation();
onclkBehavior.pause();

.pause() komutu söz konusu animasyonu durduruyor. Fakat
sonrasında tekrar play() komutu ile bu animasyonu
devam ettirmek mümkün.

Umarım hepiniz için bu ilk yazgelistir.com makalem faydalı
bir kaynak olmuştur. Silverlight ile web dünyasına giriş
yapmadan önce bir süre için DHTML animasyon ihtiyaçlarınızı
AnimationExtender kontrolü ile sağlayabileceğinizden
eminim.

Herkese kolay gelsin…